240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

CLEN:Slovnicek pojmu

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Sítě, internet a všechno okolo

IP adresa

IP adresa charakterizuje v síti internet připojený počítač. Pro naši síť má každý počítač uživatele svou jedinečnou IP adresu, čímž má uživatel zajištěn přístup do sítě. IP adresu přiděluje srávce sítě na daném bloku při registraci. IP adresa je 32-bitové číslo, které je jedinečné na světě.

Netmask (maska podsítě)

Používá se k označení rozsahu adres lokálního segmentu sítě tak, že se vymaskuje IP adresa. Všechny adresy mající shodný začátek s MyIP( (MyIP AND NetMask) == (DestIP AND NetMask) ) jsou lokálním adresami a posílají se přímo. Ostatní se posílají na příslušný router (gateway) dle routovací tabulky. Zeptejte se svého admina, jaká je vaše netmask.

Gateway a router

Gateway neboli router je počítač, který zajišťuje spojení segmentu se strahovskou páteří, nebo obecně zajišťuje spojení jedné části sítě s jinou. Pokud nejede váš router, nedostanete se nikam dál, než na svůj segment. Na Strahově platí, že je to nejnižši IP na vašem segmentu. Označení router se používá, pokud daný počítač pouze předává data dále, gateway pro počítač, který předávaná data nějak mění, například šifruje nebo převádí na jiný protokol.

Hub a switch

Hub a switch jsou aktivní síťové prvky, které spojují kabely struktorvané kableláže v jednu lokální síť. Na rozdíl od routeru nepropojuje různé sítě s různými rozsahy adres, ale jednu takovou síť tvoří. Rozdíl mezi nimi spočívá v jejich chování. Zatímco jednodušší a levnější hub přeposíla packety do všech portů, switch si udržuje tabulku fyzických adres a posílá data jen počítačům, kterým data patří. Tím snižuje zátěž v síti. Některé moderní switche mají integrované funkce routeru, označují se L3 switch.

DNS (nameserver)

DNS znamená Domain name server. DNS server zajišťuje překlad jmenných (pro lidi snadněji zapamatovatelných) adres počítačů - např. http://www.sh.cvut.cz na číselnou IP adresu, např. 147.32.127.210 . DNS server je používán všemi aplikacemi, které pracují s doménovými jmnény počítačů. Dotazy pro DNS server sestavuje a posílá aplikace automaticky a přijímá odpovědi. Uživateli se jeví, že se na počítače odvolává přes jejich doménová jména, ačkoli ve skutečnosti se pracuje s číselnými IP adresami.

URL

URL (Uniform Resource Locators - Jednotný popis umístění zdroje) je standardní způsob, jakým popsat umístění nějakého souboru v síti internet. Jeho schéma vypadá takto: protokol://počítač.doména:port/adresář/soubor. Protokol popisuje, jakým způsobem se lze k souboru dostat, v internetu to obvykle bývá http (klasická interntové stránky, jako je tato), nebo ftp, nebo i některé méně obvyklé (například gopher). Počítač a doména je určena strukturou sítě, ale zejména tím co je zapséno v příslušných [#zkratky-dns DNS] záznamech. Doména může mít více hierarchických částí, oddělených tečkami. Adresář se může vynechat, pokud se soubor nachází v kořenovám aresáři příslušné služby, může mít více částí - ty se pak oddělují lomítkem "slash", což je tohle: "/", nikoli tohle: "\". Pamatujte na to, až budete vytvářet vlastní stránky s odkazy. Jméno souboru může chybět, v takovém případě pak server nabídne soubor nastavený jako standartní (obvykle úvodní stránka). Port specifikuje číslo portu, pokud je odlišný od standartního portu zmíněné služby.

DHCP, BOOTP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), BOOTP (Bootstrap Protocol) jsou služby, které po dotazu počítače odpoví IP adresu tazatele a pošlou mu i nastavaní sítě (IP adresy důležitých počítačů). IP adresu získají z databáze podle čísla síťovky. Má-li služba fungovat, je nutné, aby číslo síťovky bylo v záznamech správce sítě.

WINS

Slouží k resoluci jmen v protokolu NetBios pomocí protokolu TCP/IP. Tzn. když zadáte na počítači \\share, počítač se spojí s WINS serverem, který mu vratí IP adresu počítače share. Tuto adresu použije pro další komunikaci. Pro podrobnejší studium doporučuji podívat se na Microsoft Developer Network, je na web i na CD.

SMTP

Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - Jednoduchý protokol elektronické pošty) slouží k odesílání pošty. Obvykle je provozován na portu 25. Tento protokol je pro komunikaci mimo strahov zakázán kvůli dřívějšímu spammingu, proto musí veškerá pošta ze strahova procházet přes centrální mail sever.

POP3

Protokol POP3 (Post Office Protocol = Protokol poštovního úřadu) je 3. verze původního protokolu POP a umožňuje stáhnout poštu na počítač a pak s ní pracovat na lokálním disku. Je velmi často používaný. Je-li rozšířený o SSL, posílá data šifrovaná.

IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol = Protokol pro přístup k internetové poště) slouží ke stahování pošty z poštovního serveru, kam je pošta doručena ze SMTP serveru. Port IMAP je novější a umožňuje spravovat přímo účet na serveru z různých počítačů a má další výhody, je však méně vhodný pro připojení modemem. Je-li doplněn o SSL, posílá data šifrovaná.

HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol - Protokol pro přenos hypertextových dokumentů) je protokol, který je základem WWW - nejznámější služby internetu. Slouží k přenosu textových dokumenů, zejména dokumentů v jazyce HTML, jako je tento, ale také obrazků a dalších souborů.

FTP

Protokol FTP (File Transfer Protocol - Protokol pro přenos souborů - port 21) slouží k přenosu velkých i malých souborů prostřednictvím sítě internet. Velké soubory není vhodné přenášet pomocí elektronické pošty nebo protokolu internetových stránek (http). Tyto protokoly pro navázání spojení potřebují i několik počítačů, které jsou pak velkými soubory zbytečně přetěžovány. To u protokolu FTP odpadá, neboť tam je spojení navázáno přímo a data se cestou nikde nezdržují. Spojení je vždy navázáno mezi serverem a klientem, přenos souborů je umožněn oběma směry. Protokolem FTP je možno přenášet data jakéhokoli druhu, proto FTP rozlišuje dva druhy přenosu - ASCII a BINARY. ASCII se používá pro přenos textů, internetových stránek, zatímco BINARY pro soubory, které obsahují různé znaky, které by FTP klient mohl zaměnit za řídící znaky. Proto FTP posíla v režimu BINARY data kódovaná. Moderní FTP klienty volí režimy přenosu automaticky. Jak pracovat s protokolem FTP je uvedono v části FTP.

Strahovské záležitosti

DUSPS

Viz DUSPS.

Studentská unie

Co je to Studentská Unie?

Studentská Unie ČVUT (SU) je nezisková organizace, která sdružuje studentské kluby různého zaměření. Zejména pod ně patří kluby, které organizují na jednotlivých kolejích Studentské počítačové sítě, jako je například klub Silicon Hill na Strahově. Více se dozvíte na serveru Studentské Unie nebo v odstavci klub Členství - jak to je.

Jmenné prostory

Varianty
Akce