240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Síť

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Info

IP rozsahy

Veřejné adresy

IPv4

Klub Silicon Hill má od ČVUT poskytnuté rozsahy 147.32.112.0/20, 147.32.30.0/24 a 147.32.31.0/24. Tyto rozsahy jsou rozděleny dle FAQ/Důležité IP adresy a servery. Každý blok má cca 1 a 1/2 C rozsahu = 254+126 adres.

IPv6

IPv6 je na Strahově plně funkční, je však nutné mít v ISu přiřazenou adresu. O to musíte požádat svého registrátora.

Neveřejné adresy

Z důvodů nedostatku veřejných adres jsou přiřazovány taktéž neveřejné adresy. Tyto adresy jsou v síti klubu směrovány bez omezení a směrem ven ze sítě jsou překládány (NAT) na centrálním prvku (Cisco Catalyst 6509). Tato adresa vám bude přidělena, například pokud připojíte zařízení přes wifi SH.

Kabelová síť

Doménové názvy jsou přidělovány z domény sh.nat Neveřejné adresy jsou na blocích rozvrženy následovně. Každý blok má k dispozici 510 adres (2xC):

 • 172.16.<číslo_bloku>8.0/23

WiFi

Doménové názvy jsou přidělovány z domény wifi.nat Pro WiFi zařízení jsou použity 3 rozsahy s 4094 adresami (8xC):

 • 172.16.176.0/20
 • 172.16.208.0/20
 • 172.16.224.0/20

Obecně

Brány (Gateway)

Rozsahy pro uživatele končí na centrálním prvku - C6509. Pro brány každého z těchto rozsahů bylo vyčleněno první IP - např. rozsah 147.32.119.0/24 používá bránu 147.32.119.1 a rozsah 147.32.125.128/25 používá 147.32.125.129.

Jediná výjímka je brána Strahova, která má IP 147.32.127.254, tedy poslední možné IP adresního rozsahu Strahovské sítě.

Jak funguje síť

Pro laiky

Z každého pokoje vedou dvě přípojky počítačové sítě do patrového rozvaděče umístěného nejčastěji v místnosti se vzduchotechnikou. V ní jsou na každém patře dva switche Cisco. Tyto switche jsou připojeny desetigigabitovým spojem do centrální serverovny do 2 datacentrových switchů Cisco Nexus (každý patrový switch vede do jiného Nexusu). Pro zasjištění redundance jsou navíc patrové switche propojeny mezi sebou záložním gigabitovým metalickým propojem. Centrum sítě tvoří velký switch Cisco zakoupený v roce 2005 a jsou do něj zapojeny oba Cisco Nexusy a také všechny servery v centrální serverovně. Odtud vede desetigigabitový spoj přes Strahovský tunel, Anděl a Karlovo náměstí do Dejvic do výpočetního centra ČVUT a dále přes akademickou síť CESNET2 do veřejného internetu.

Pro odborníky

Topologie

Topologie 2016.png

Základní schéma topologie Strahovské sítě je stromové. Kořen (core) je páteřní prvek Cisco Catalyst 6509, do něj jsou přes Virtual Port-Channel připojené 2 datacentrové switche Cisco Nexus 5596 které realizují distribuční vrstvu. Z každého Nexusu vede optický propoj na každé patro na každém bloku. Přístupovou vrstvu zajišťují switche Cisco Catalyst 2960S a 2960X

Aktuální stav vytížení uplinků: http://traffic.siliconhill.cz/

Druhy připojení

Propojení na bloky je zajištěno optickými singlemode vlákny s rychlostí 10 Gbps. Uživatelé jsou připojeni metalickými spoji UTP Cat5e do portů 10/100/1000 Mbps. Všechny spoje jsou ethernetové.

IS a konfigurace

Veškerá konfigurace uživatelů a služeb probíhá v ISu. Po každé změně, která vyžaduje úpravu nastavení switchportu, je v systému vytvořen task, který danou změnu na patrových L2 switchích (Cisco 2960S/X) ihned provede (mac adresy pro port security, IPv4 a IPv6 ALC a čísla VLAN, do kterých uživatelé patří).

Vlany

Každý blok má obvykle dvě VLANy s veřejným rozsahem. V tomto rozsahu jsou přidelovány adresy uživatelům. Vlany jsou zpravidla označeny <číslo_bloku>1 a <číslo_bloku>2, přičemž první vlana obsahuje rozsah 147.32.(110+<číslo_bloku>).0/24 a druhá vlana zbytek viz: http://faq.sh.cvut.cz/#IP.

Pro privátní rozsah je vyhrazena vlana <číslo_bloku>8 s kapacitou /23.

<číslo_bloku> je v tomto případě číslo 2-11 a označuje blok, kterého se to týká. Blok 12 a 11 vystupuje v síti dohromady jako blok 11.

Vlan Rozsah Význam
<číslo_bloku>1 147.32.číslo_bloku.0/24 veřejný rozsah
<číslo_bloku>2 147.32.číslo_viz_faq.viz_faq/25 veřejný rozsah
<číslo_bloku>8 172.16.číslo_bloku8.0/23 privátní rozsah

Bezpečnost

Patrové switche používají port security, přičemž akceptují pouze MAC adresy, které jsou na daný port zaregistrované v ISu. Porty, na které v ISu není přiřazen počítač, jsou nastaveny pro přístup do veřejné VLANy, která má přístup pouze do ISu pro potřeby předregistrace. Základní nastavení u portů je vypnutí na 30 sekund, pokud se na portu objeví MAC adresa, která tam nemá co dělat.

Veškerý provoz dál routuje přes Cisco 6509 v centrální serverovně na bloku 8.

IPv6


Wi-Fi

V klubu SH je možné se připojit k síti pomocí Wi-Fi. Funguje na privátních IPv4 a veřejných IPv6 adresách, přičemž je nutné mít zaregistrován počítač v ISu do oblasti WiFi. WiFi funguje na standardech 802.11 a/b/g/n/ac, k připojení je třeba zadat uživatelské jméno a heslo do ISu. Wi-Fi neslouží k travelému připojení k Internetu na blocích. Kromě malé přenosové kapacity je problémem také zejména ve vyšších patrech slabý nebo žádný signál.

Klub provozuje přes 250 Aruba a 20 Cisco AP, dva 7210 MobilityControllery a 5508 WLC. Cisco AP jsou hromadně po celých oblastech nahrazována Arubami. AP jsou rozmístěna identicky na každém bloku (vyjma B8, B11 a B12).


 • Veškeré informace najdete na stánkách projektu Wi-Fi, kde je také možné sdílet zkušenosti s fungováním tohoto připojení.

Vikendovka

Sobota 13.12.2008

 • novy tacacs a tftp server
 • opraveny chyby v pristupovych pravech k sitovym prvkum
 • nastaven dhcp snooping na vsech prvcich
 • skript pro hromadne upravy zmeny/testovani konfiguraci na prvcich

Nedele 14.12.2008

 • nastaveni firewallu na radius.sh.cvut.cz - oprava der
 • skolici centrum, konfigurace prvku
 • diskuse PBR
 • IP rozsahy

Fotogalerie

Catalyst 2950 (na SH jich je asi 200), sem pripojujeme usery
tak takto to vypada na kazdem patre
Catalyst 3750, srdce bloku. Optikou spojen do 6509 - zelený kabel
Optický patchpanel bloku 5
Pohled na Centrální serverovnu - 6509 je úplně vzadu
Centrální prvek 6509 (ta potvora dole), sem jsou připojeny všechny blokové 3750 (zelené kabely)
Jmenné prostory

Varianty
Akce