240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Výpočetní cluster Silicon Hill

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Úvod

Strahovská síť je ideální pro testování seskupování počítačů za účelem zrychlování počítání ...


AVC

Projekt AVC chystá využití N1 Sun Grid Engine , což poskytne spolehlivé řízení spouštění úloh na existujících fyzických i virtuálních strojích (ty AVC provozuje pod virtualizací VMware Server ), centrální prvek tvoří výkonné unixově založené systémy ,ale úlohy lze provádět i na neposixovských Windows.


Historie

openMosix na strahově

V minulosti proběhli testy s technologií openMosix , pro kterou byla v dané době bohužel nedostatečná rychlost ethernetu (tehdy 10 Mbps) přílišnou překážkou a tak se nenašlo uplatnění ...


Status Pozastaven
Popis Jedná se o výzkum v oblasti možností nasazení clusterovacího SW typu *MOSIX na vybraných strojích sítě s ohledem na propustnost, okamžitou hardwarovou a finanční dostupnost dané konfigurace, s možnou dynamickou škálovatelností. Cílem je optimální distribuce výpočetniho, případně datově-kapacitního výkonu pro kritické akademické aplikace typu Matlab, statistický SW aj. Testování možností případného dalšího využití (distribuce časově kritických data-mining aplikací).
Changelog
11.2.2003 Nainstalovali jsme uspesne openmosix a zahajili testovani.
16.2.2003 Vytvoren web projektu s moznosti registrace.
23.2.2003 Cluster rozdelen po blocich, mezi bloky nelze efektivne provozovat.
28.2.2003 Projekt pozastaven z důvodu nedostatečně efektivní komunikace na stávající síťové infrastruktuře. Než dojde k modernizaci síťové infrastruktury klubu SH, nemá smysl v projketu pokračovat.
4.11.2004 Rekonstrukce síťové infraskturtury je dokončena, bohužel chybí lidé ochotní pokračovat v projektu.


Jmenné prostory

Varianty
Akce