240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Pravidla projektu

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Základní pravidla vedení projektů SH

verze 1.0 - schváleno 24. 4. 2002 představenstvem klubu SH

verze 1.1 - kontaktní informace, formáty

Formulace zadání

Zadání je předáno v jednom z následujících formátů:

 • ascii (kódování ISO8859-2)
 • html
 • ps nebo pdf
 • RTF

Všechny dokumenty související s projektem jsou zpracovány ve stejném formátu. Zadání projektu se předává v elektronické formě na adresu admin@sh.cvut.cz. Zadání musí obsahovat tyto body:

 • Název projektu.
 • Stručný popis projektu.
 • Časový plán.
 • Rozpočet projektu (včetně časového harmonogramu čerpání finančních prostředků a minimálně dvou nákladových variant).
 • Koordinátor projektu.
 • Kontaktní osoba - Supervizor, z vedení klubu SH (archivuje měsíčí zprávy o stavu projektu).
 • Seznam spolupracovníků.
 • Přílohy:
  • Podrobný popis projektu.
  • Zpracování kladů a záporů projektu.
  • Provozní náklady.
  • V případě dlouhodobých projektů popis prvků umožňující fungování projektu nez zásahu tvůrce a nároky kladené na nástupce realizačního týmu.
  • Vize prezentace projektu.
  • Krizový scénář - možnosti využití materiálu použitého v projektu v případě jeho nedokončení nebo neúspěšnosti.

Podrobný popis projektu

Tato příloha musí obsahovat kompletní popis projektu z hlediska jeho návrhu a realizace. Konkrétně musí být obsaženy tyto body:

 • Hardware platforma.
 • Operační systém.
 • Místo realizace projektu.
 • Použitý software, v případě komerčního software uvést proč nelze využít free produkty nebo produkty pod některou z "open" licencí. Uvést odkaz na distributora software.
 • Potřebná externí a interní zařízení.
 • Předpokládané programovací jazyky.
 • V případě realizace databáze popis v ERD (entity relationship diagram).

Zpracování kladů a záporů projektu

 • Analýza cílů a důsledků ve vztahu k SH, ČVUT, etice, morálce, vědě a Netiquette.

Provozní náklady

 • Podrobný rozpis provozních nákladů na časovou jednotku (měsíc, rok).

Realizace dlouhodobých projektů

 • Zhodnocení personální náročnosti a nutných znalostí pro udržení funkčnosti projektu. Zpracování dokumentace o hardware, software a interakcích uvnitř systému.

Vize prezentace

 • Materiály pro interní prezentaci na webovských stránkách klubu SH (povinné). Možnosti prezentace na veřejných akcích (OpenWeekend apod.).

Krizový scénář

 • Alternativní využití pořizovaného hmotného i nehmotného majetku .

Závěrečná zpráva

Realizace projektu je ukončena závěrečnou zprávou, obsahující

 • zhodnocení dosažených cílů,
 • finanční zprávu,
 • návrh ohodnocení zúčastněných osob,
 • prezentační materiál.
Jmenné prostory

Varianty
Akce