240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Netiquette

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání


Obsah


spáchal: Lukáš Čada (L.Cada@sh.cvut.cz) částečně aktualizoval Moonfear

Zdroje - odkazyÚvod

Když Internet začínal, lidé kteří jej používali, byli technicky vzdělaní a tedy rozuměli podstatě přenosu i protokolům. Ale s prudkým růstem zájmu o Internet, přicházeli noví uživatelé, kteří nejsou seznámení s jeho kulturou, natož s technickými náležitostmi sítí.

Je proto žádoucí tyto nováčky do síťové kultury rychle zaučit, tak aby mohli bez problémů Internet používat ke spokojenosti všech ostatních. Proto vznikl soubor pravidel, jak se na síti chovat. Má hezký anglický idiom netiquette, čili něco jako síťová etiketa.

Netiquette není zákon a proto chování podle ní nelze vynutit. Je to sice jen soubor doporučení, ale ten, kdo se jimi neřídí, brzy pocítí nelibost ze strany internetové komunity, mnohdy i administrátorů, kteří mají prostředky zájmy komunity hájit.

Léta Páně 2007: Čas pokročil a je třeba aktualizovat i Netiquette vzhledem k tomu, že od vzniku tohoto článku uplynulo mnoho vod času a změnily se podmínky. V dnešní době už je internet skoro stejně rozšířený jako ranní káva (v „civilizovaných“ zemích) a mají k němu přístup nejen lidé znalí, laici, ale hlavně mládež a děti jejichž věk nedostahuje ani občanky, proto je potřeba dávat si větší pozor a snažit se tuto novou generaci naučit aspoň základy chování když to nezvládají rodiče a škola (doporučuju postup „facka, rána, fleknazdi“). Pokusil jsem se dopnit věci které jsou dnes aktuální, ale původní článek jsem nechal tak jak byl, tedy nic smazaného, jen přidána upřesnění popřípadě nové body.

Obecně

Desatero slušného chování - základní pravidla netiquette

 1. Neměl bys používat počítač k tomu, abys škodil ostatním lidem.
 2. Neměl bys bránit ostatním lidem pracovat na počítači.
 3. Neměl bys čmuchat v cizích souborech.
 4. Neměl bys pomocí počítače krást.
 5. Neměl bys pomocí počítače šířit fámy.
 6. Neměl bys používat ani kopírovat program, za který si nezaplatil.
 7. Neměl bys používat prostředky na cizím počítači bez svolení.
 8. Neměl bys upírat ostatním lidem užívat svůj intelekt.
 9. Měl bys myslet na společenské souvislosti programu, který píšeš.
 10. Měl bys používat počítač s respektem a uvážením.
 11. Měl bys znát aspoň základy češtiny, popřípadě jazyka který hodláš používat.

dodatek : V dnešní době se hodně rozšířil způsob psaní 1337sp34k (leetspeak) - nahrazování písmen čísly a jinými znaky. Možná to vypadá dobře, ale opravdu to není skoro nikde vítáno. V případě, že někte takovýto způsob psaní použijete máte dvě možnosti. 1) ostatní budou lidé 18+ a okamžitě jim bude jasné co jste zač, takže si neuděláte zrovna nejlepší vizitku a 2) budete ve společnosti dětí a v tom okamžiku budete "cool". Bohužel leet opravdu nemá žádné opodstatnění a autor pouze poukazuje na svou neznalost iternetu (98% lidí kteří používají leet jsou děti a mládež která neví o internetu a jeho funkci ani základní informace, ale někde se dočetli, že správní "hackeři" používají leetspeak, bohužel neznají ani význam slova hacker). Jediná obrana před těmito lidmi je ignorace, jelikož intenzita využití leetspeaku je přímo úměrná jejich sebevědomí a aroganci. Můžete se pokusit jim vysvětlit co dělají za chybu a třeba se setkáte s úspěchem.

Využívání zdrojů

 • je velmi sobecké např. být celý den připojen k nějakému serveru přes telnet; buď připojen jen nezbytně nutnou dobu; uvědom si, že ostatním uživatelům sítě (zbytečně) ubíráš část přenosového pásma (v dnešní době je obvyklé broadband připojení, takže tento bod není až natolik aktuální)
 • snaž se využívat místní (nebo alespoň blízké) kopie např. webovských stránek (angl. tzv. "mirrors", "zrcadla")
 • pokud se připojuješ k prostředku, o kterém víš, že je využíván také firmou, jež jej provozuje, snaž se jej v pracovní době raději nevyužívat; můžeš se přeci připojit jindy; zvláště při stahování velkých souborů (Začíná být zvykem, že přístup k internetu v práci by se měl používat pouze pro pracovní účely, v některých společnostech se pro tyto účely zavádí monitoring)
 • poštu kontroluj pravidelně a co nejčastěji; udržuj v přihrádce (angl. "mailbox") minimum zpráv (Outlook, nebo thunderbird a podobné emailové klienty dnes mají možnost kontrolovat poštu v pravidelných cyklech - nastavte si jej tak aby vám to vyhovovalo)
 • svůj počítač kontroluj na přítomnost virů; příchozí soubory z mailu také zkontroluj (používej antivirové programy v kombinaci s firewallem, některé už umí blokovat i malware a spyware)

Bezpečnost

 • nezůstávej přihlášený, pokud od počítače odcházíš; po dobu krátké nepřítomnosti jej lze zamknout (angl. "lock") (nevyužívejte veřejných míst ke kontrole pošty a podobným privátním účelům - není zaručena bezpečnost)
 • měň pravidelně a často hesla; hesla by neměla být jednoduchá, tedy ne pár písmen a ne Tvé jméno; nejlepší je náhodná, dostatečně dlouhá kombinace čísel a malých a velkých písmen
 • heslo NIKDY nikomu neprozrazuj, dokonce ani administrátorům - ti by jej neměli potřebovat

Dodržování práv

 • snaž si udržet si respekt k ostatním; nelej jim špínu na hlavu - mohou Tě za to zažalovat
 • před použitím nějakého díla se seznam s autorskými právy k němu příslušnými; většinou nelze bez svolení publikovat cizí článek nebo kopírovat komerční programy
 • nepublikuj a neposílej nikomu obscénosti, perverznosti či pornografii; Internet je sice svobodné médium, ale zdravý rozum Ti jistě napoví, že svobodu nelze zneužívat a že má nějaké meze
 • Dodržuj zákony své země a snaž se dodržovat i morální kodex

Komunikace jeden s jedním

Tuto kategorii můžeme srovnat s dialogem dvou lidí tváří v tvář. Jenže přes Internet se nedají použít některé vyjadřovací prostředky jako je řeč těla nebo intonace hlasu.

E-mail

 • pokud nemáš vlastní připojení, ověř si jak je to s vlastnictvím e-mailu; Tvůj e-mail např. v práci může patřit Tvému zaměstnavateli a tedy nelze jej používat pro soukromou poštu
 • předpokládej, že mail není bezpečný; tedy to, co bys nenapsal na pohlednici, nepiš ani do e-mailu; na druhou stranu: u přišlého mailu se přesvědč, zda je od toho, od koho si myslíš, že má být
 • respektuj autorská práva materiálů, které reprodukuješ
 • pokud přeposíláš mail, nech jej v původním znění; pokud jde o osobní dopis a posíláš jej do skupiny, vyžádej si nejprve svolení autora; můžeš samozřejmě původní mail zkrátit či odpovídající místa označit, ale tak aby význam zůstal nezměněn
 • nikdy neposílej řetězové dopisy; tato činnost je velmi tvrdě postihována
 • nikdy také neposílej tzv. "spam"!; jde o zasílání nevyžádaných (většinou komerčních) mailů na více adres najednou; toto je ještě přísněji trestáno než řetězové maily a navíc jsi pak přidán na černé listiny antispamových organizací, takže Tvé maily budou odmítány
 • zlaté pravidlo zní: buď konzervativní v tom, co posíláš a buď liberální v tom, co přijmeš; nenech se vyprovokovat k horkokrevným debatám (tzv. "flame-wars")
 • je dobrý zvyk přehlédnout Subjecty všech e-mailů v příchozí poště, dříve než budeš na ně po pořádku odpovídat; někdy se stává, že osoba, která po Tobě něco chtěla, poslala mezitím další mail, kde je doplnění nebo že už to nepotřebuje apod.; také je dobré ověřit si, zda jsi prvotní příjemce nebo jsi pouze dostal kopii
 • usnadni příjemci život: je dobré na konec dopisu připojit tzv. podpis (angl. "signature"), kde je uvedeno, kdo jsi, nějaké kontakty na Tebe, včetně odpovědní adresy; tento podpis by neměl být delší než asi 4 řádky (podpis slouží stejně jako vizitka)
 • vždy měj na paměti, komu píšeš; někdy adresa směřuje na jednotlivce, někdy na skupinu
 • nenechávej lidi v položce CC, pokud se konverzace změnila na debatu mezi Tebou a příjemcem
 • neobtěžuj neznámé lidi s žádostmi o pomoc v obecných záležitostech; nemají na to čas
 • měj na paměti, že lidé se kterými komunikuješ sídlí po celé zeměkouli a mají tedy jiný čas; dej jim dost času na to, aby se vzbudili a mail si přečetli, než budeš předpokládat, že mail jim nedošel či že na Tebe kašlou
 • ověř si raději ještě jednou příjemcovu adresu, pokud píšeš osobní nebo dlouhý dopis; je dobrý zvyk do Subjectu připsat "dlouhý", pokud mail přesahuje asi 100 řádků (ve větších podnicích bývá výhodou vytvořit směrnici pro tvorbu Subjectu - např. značit email velkým písmenem dle typu U - urgent, I - information, S for signature a podobně)
 • znej, kdo Ti může pomoci; pomoc je kolikrát téměř na dosah ruky; pro problémy s poštou bývá vytvořen alias "postmaster" na člověka, který má mail na starost
 • měj na paměti, že příjemce může být člověk s jinou kulturou, jazykem či smyslem pro humor než Ty; proto pozor na datumy, míry či zkratky; zvláště pozor na sarkasmus
 • nepoužívej VELKÁ písmena, vypadá to pak, že křičíš
 • používej symboly pro zdůraznění, např. "To je *opravdu* dobrý nápad." či "Budu tam _zítra_ v 8.00."
 • používej "smajlíky" (angl. "smileys") k vyjádření tónu hlasu, ale s mírou (ve formální poště se emotikony -smajlík- nepoužívají, jsou určeni pro neformální případně poloformální komunikaci)
 • používej zaběhnuté zkratky - ušetříš si psaní; např. IMHO (angl. "In My Humble/Honest Opinion", "Podle mého skromného názoru"), FYI (angl. "For Your Information", "Pro Vaši informaci") nebo BTW (angl. "By The Way", "Mimochodem"); ber přitom samozřejmě ohled na adresáta - zda jim bude rozumět
 • než pošleš emotivní odpověď na dopis, počkej raději do rána; pokud se přeci jen budeš chtít k tomu vyjádřit, označ takovou část pomocí "FLAME ON/OFF" - např. asi takto: "FLAME ON Takový argument nemá žádnou logiku a nemá opodstatnění. Ostatní se mnou jistě souhlasí. FLAME OFF"
 • nevkládej žádné řídící znaky ani přílohy v ne-ASCII kódu, pokud nejsou kódovány MIME; pokud pošleš zprávu zakódovanou, ujisti se, že příjemce ji dokáže rozkódovat
 • buď stručný; když odpovídáš na mail, zahrň dost z předchozích mailů, aby bylo jasné, o co jde; není dobré nechávat tam všechny předchozí maily, zbytečnosti vyhoď
 • omez délku řádku asi na 65 znaků a řádek ukonči ENTERem
 • do Subjectu dej text, který odráží, o co v mailu jde
 • pozor na dlouhé e-maily; měj na paměti, že spousta lidí platí připojení od minuty; tedy, čím delší mail bude, tím to pro ně bude dražší; je dobré neposílat maily větší než 50 kB, zvláště pak ne cizím lidem (jeden z bodů co ztrácí na aktualitě, dnes se platí připojení v drtivé většině případů paušálně)
 • pokud si myslíš, že je to důležité, odpověz na e-mail okamžitě a stručně i když dlouhou a důkladnou odpověď odešleš později
 • pozor na používání slangu či místní hantýrky; obecně druhá strana tomu nemusí rozumět
 • cena za doručení e-mailu je (v průměru) vyrovnána rovností odesílatele i příjemce; obě strany to stojí také přenosové pásmo sítě, místo na disku či využití procesoru; to je základní ekonomický důvod, proč jsou nevyžádané reklamní e-maily nevítané (a často i zakázané)
 • pokud Tvůj mail-server umí automaticky e-mail přeposlat na Tebou určenou adresu jinam (tzv. "forwarding"), dej pozor, aby se takto mail nedostal do nekonečného cyklu tím, že si jej budou servery předávat dál a dál

Talk

 • piš jako bys psal e-mail, tedy ne pouze velká písmena a odděluj věty znaménky
 • nenechej terminál zalamovat Tvůj text, místo toho odřádkuj pomocí ENTERu; nemysli si, že všichni mají stejnou velikost obrazovky jako Ty; dobré je dodržovat 70 znaků na řádek a asi 12 řádků
 • ponechávej okraj, nepiš hned zkraj
 • použij prázdný řádek k naznačení, že jsi skončil a že druhá osoba může reagovat
 • vždycky se nakonec rozluč a počkej až se rozloučí i druhá strana, pak můžeš spojení ukončit
 • uvědom si, že talk způsobí vyrušení druhé osoby; nikdy nekontaktuj neznámé
 • důvodů, proč druhá strana neodpovídá, může být mnoho; nepředpokládej, že vše funguje správně; ne všechny programy talk jsou kompatibilní
 • pokud příjemce neodpovídá, talk opakovaně vyzvání u příjemce; nech jej zazvonit tak jednou, dvakrát a pak jej ukonči
 • pokud druhá strana pořád nereaguje, můžeš zkusit jiné tty; ke zjištění otevřených tty lze použít finger; pokud toto přesto nepomůže, nepokračuj v talkování
 • talk ukazuje, jak umíš psát; když píšeš pomalu a děláš chyby, je lepší je neopravovat, protože příjemce většinou chápe, co myslíš
 • pozor na vícenásobná talk-spojení!

Komunikace jeden s mnoha

Zde platí zásady jako při psaní e-mailů. Komunikace je to obdobná, pouze s tím rozdílem, že zde je příjemců mnohem více. Proto je důležité vědět co nejvíce o příjemcích Tvé zprávy.

Mailing-list a News

 • než něco pošleš, přečti si příspěvky měsíc nebo dva staré; pochopíš tak kulturu skupiny
 • dřív než se na něco optáš, snaž se to najít ve FAQ (angl. "Frequently Asked Questions", "Často kladené otázky"); "veteránům" to docela vadí, když vidí pravidelně, např. každý semestr, znova ty samé dotazy/problémy a někde na síti na ně existují zpracované odpovědi
 • uvědom si, že Tvé příspěvky uvidí opravdu mnoho lidí, včetně např. Tvého nadřízeného; proto dávej pozor, co píšeš; měj na paměti, že se příspěvky _velmi_ dlouho archivují a Tvá slova budou ještě dlouho uložena na místě, kam má mnoho lidí přístup
 • předokládej, že každý mluví za sebe a že nereprezentuje svoji organizaci (pokud to vysloveně není uvedeno)
 • uvědom si, že jak mail, tak news berou určité systémové prostředky; proto se řiď pravidly, která pro ně platí ve Tvé organizaci
 • příspěvky by měly být stručné a k věci; neodbočuj od tématu (angl. "off-topic") a neposílej upozornění na chyby v pravopise či na překlepy; toto Tě více než cokoliv jiného označuje za nezkušeného začátečníka
 • Subjecty by měly být dle konvencí skupiny
 • reklama je někde vítána a někde naprosto kamenována!; to je další příklad, proč znát svoje publikum než něco pošleš; nevyžádaný mail, který je naprosto mimo téma, Ti zcela jistě zaručí, že dostaneš spoustu nenávistných mailů
 • při odpovídání nech původní zprávu na začátku, případně nech tolik textu, aby z něj vyplynul kontext; tím se ujistíš, že lidé budou vědět, na co reaguješ; nevkládej zbytečně celý originál!
 • opět: je dobré mít podpis; takto ve zprávě zůstane kontakt na Tebe (některé mailery mění obsahy některých položek)
 • pozor při odpovídání na příspěvky: odpovědi jsou často směřovány na adresu, která příspěvek započala a často je to adresa skupiny!; lepší je kolikrát nespoléhat na odpovídání (angl. "reply") a poslat raději osobní odpověď všem zainteresovaným
 • potvrzení doručení, automatické odpovídače jsou nestandardní a nespolehlivé vzhledem ke spektru systémů připojených k Internetu; proto zprávy od nich do mailing-listů působí velmi rušivě; zkrátka nepoužívej je
 • pokud se Ti stane, že pošleš osobní zprávu skupině, omluv se
 • pokud nesouhlasíš s nějakou osobou, napiš ji raději osobně, než abys psal do skupiny nebo listu; pokud se debata týká něčeho, co by mohlo ostatní zajímat, můžeš Vaši debatu shrnout pro všechny
 • nemíchej se do tzv. "flame-wars"
 • vyvaruj se posílání příspěvků, které nejsou ničím jiným než stupňovanými odpověďmi na odpovědi
 • opatrně s diagramy ze znaků; tyto se mohou zobrazit pokaždé jinak
 • skupiny News a mailing-listy samozřejmě diskutují širokém oboru zájmů; toto reprezentuje rozdíly ve víře, kultuře či životním stylu; nelze proto poslat příspěvek do skupiny, se kterou názorově nesouhlasíš, že s ní nesouhlasíš; jsou různé nástroje, které dokáží filtrovat zprávy dle Tvých představ

News

 • pokud přispěješ jedním příspěvkem do více skupin (angl. "cross-posting") nebo použiješ položku "Followup-To:", varuj čtenáře!; čtenáři totiž většinou předpokládají, že příspěvek byl zaslán do nějaké skupiny a že "followup" bude tamtéž
 • přečti si celou diskusi (vlákno, angl. "thread") než pošleš odpověď; vyvaruj se odpovědí typu "Já také."; následující příspěvek by měl být něčím více, než jen citací předchozích
 • odpovídej mailem, pokud je to na otázku jediné osoby; měj na paměti, že News je celosvětově distribuován a celý svět asi NEBUDE zajímat Tvá osobní odpověď; jinak, samozřejmě se nestyď poslat to do skupiny, pokud je to zajímavé pro všechny
 • pro omezení, komu všemu bude příspěvek distribuován, lze použít položku "Distribution"
 • pokud cítíš, že příspěvek bude zajímat více než jednu skupinu, pošli ji jako "cross-posting" raději než posílat jej do jednotlivých skupin zvlášť (většinou tak pět, šest skupin má dost podobné zájmy, aby to platilo)
 • než se budeš na něco ptát, projdi si všchny možné reference (manuály, noviny, helpy); pokud tak neučiníš, dostaneš stručnou odpověď - něco jako "RTFM" (angl. "Read The Fine Manual", přečti si manuál)
 • ačkoliv jsou skupiny, které vítají reklamu, obecně není nic horšího, než poslat reklamu mimo téma skupiny; poslání reklamy do každé skupiny Ti skoro jistě zaručí ztrátu připojení
 • pokud objevíš chybu ve svém příspěvku, zruš jej co nejdříve
 • nepokoušej se rušit cizí příspěvky; kontaktuj svého administrátora, pokud nevíš, jak zrušit svůj příspěvek nebo pokud jiný příspěvek (jako řetězový dopis) potřebuje být zrušen
 • pokud si něco poslal a nevidíš to okamžitě, nepředpokládej, že to nedošlo a neposílej to znovu
 • některé skupiny povolují (a některé vítají) příspěvky, které by v jiných případech byly dost rozporuplné; ale to ještě není záruka, že všichni lidé vezmou takový materiál jako Ty; proto použij utilitu Rot13, která zrotuje všechny znaky v příspěvku o 13 pozic v abecedě a vyhneš se problémům
 • ve skupinách, které diskutují o filmech nebo knihách, je nezbytné příspěvky, které odhalují značnou část děje, označit značkou "Zkažený děj" (angl. "Spoilers") v Subjectu; také můžeš na začátek příspěvku dát několik prázdných řádků, aby nebyl obsah ihned vidět nebo můžeš obsah zarotovat
 • očekávej mírné prodlení, než uvidíš svůj příspěvek v moderované skupině; moderátor může změnit Tvůj Subject tak, aby lépe odpovídal vláknu
 • nenech se zatáhnout do tzv. "flame-wars"; neposílej ani neodpovídej na hádavé materiály

Mailing-list

 • posílej přihlašovací/odhlašovací (angl. "subscribe/unsubscribe") zprávy na správné adresy; je to na Tvoji zodpovědnost, seznámit se s tím, jak list funguje
 • uschovej si přihlašovací zprávu pro všechny listy, kam ses připojil; většinou je v nich řečeno i jak se lze odhlásit
 • obecně není možné zprávu vzít zpět (dokonce ani systémový administrátor to nedokáže, jakmile je zpráva poslána); to znamená, že se musíš ujistit, že chceš zprávu odeslat, tak jak je (záleží na emailovém systému jaký se používá, například outlook dokáže již jednou odeslaný e-mail "odvolat")
 • automatické odpovídání není vhodné pro mailing-listy; pozor na polozku "Reply-To" - často směřuje na všechny členy listu
 • neposílej dlouhé soubory; místo toho pošli raději URL nebo soubor přenes pomocí FTP; v nejhorším to pošli jako více mailů, ale dodržuj přitom kulturu skupiny; neznáš-li ji, zeptej se na ni
 • pokud delší dobu nebudeš moci číst poštu, je na místě odhlásit se nebo pokud to jde, použít volbu "nomail"
 • pokud posíláš zprávu do více skupin (zvláště pokud jsou tématicky blízké), omluv se za křížový příspěvek (angl. "cross-posting")
 • pokud se na něco ptáš, pošli raději souhrn než komplet všech zpráv, které jsi dostal
 • některé mailing-listy jsou soukromé; neposílej příspěvek do nich, dokud nebudeš pozván; příspěvky z takové konference neprezentuj širší veřejnosti
 • pokud někdo napadne Tvé argumenty, snaž se udržet diskusi na tématu než začínat osobní pře

Informační služby (Gopher, Wais, WWW, FTP, telnet)

 • pamatuj, že všechny tyto služby patří někomu jinému; lidé, kteří platí účty, zavádí pravidla řídící užívání; informace můžou (nebo nemusí) být zadarmo!; ověř si to
 • jestliže máš problémy s jakoukoliv formou informační služby, začni problém řešit u sebe - zkontroluj konfigurace, nastavení, spojení apod.; udělej to předtím, než budeš předpokládat, že je chyba na straně poskytovatele a/nebo je to poskytovatelova chyba
 • ačkoli je nějaká konvence pro názvy typů souborů, nespoléhej na ni; např. ".doc" není vždycky soubor MS Wordu
 • informační služby také používají konvence, jako třeba www.xyz.com; i když je užitečné znát je, znovu, nespoléhej na ně
 • znej, jak je to se jmény souborů na svém systému
 • vyvaruj se konvencí, užívaných pro poskytování informací během sezení; FTP servery mají obvykle soubory README v adresáři nejvyšší úrovně, který obsahuje informace o dostupných souborech; ale nepředpokládej, že takové soubory jsou nutně aktuální a/nebo přesné
 • při přístupu na anonymní účet na FTP serveru je slušností napsat do hesla spravný e-mail
 • NEpředpokládej, že JAKÁKOLIV informace, kterou najdeš je aktuální a/nebo přesná; pamatuj, že nové technologie pouze umožňují člověku být vydavatel, ale ne každý objevil zodpovědnost, jakou s sebou publikování přináší
 • pamatuj, že pokud není použita bezpečnostní a autentizační technologie, jakákoliv informace, kterou systému odešleš bude přenášena Internetem úplně "nahá", bez jakékoliv ochrany proti odposlechnutí či zfalšování (dnes vás váš prohlížeč většinou upozorní ve chvíli kdy iformace posíláte zakodované)
 • protože Internet pokrývá zeměkouli, pamatuj, že informační služby mohou odrážet kulturu a životní styl odlišný od Tvého; materiály, které Tě pobuřují mohou být v zemi původu přijatelné - měj srdce otevřené
 • pokud chceš informaci z oblíbeného serveru, snaž se použít zrcadlový (angl. "mirror") server, který je blíže, pokud je seznam k dispozici
 • nepoužívej cizí FTP server pro uložení Tvých materiálů tak, aby si jej tam lidé mohli stáhnout; tomu se říká angl. "dumping" a obecně to není přijatelné chování
 • pokud potřebuješ uložit na síť soubor nebo obrázek používej k tomu specializované servery jako jsou například edisk, rapidshare, imagashack a jim podobné, dej pár minut tomu zjistit si, která služba je k čemu vhodná, všechny mají jiné podmínky a jsou určeny jinému spektru uživatelů
 • pokud máš problém se serverem a žádáš o pomoc, poskytni tolik informací, kolik je potřeba, aby se dal problém odhalit (důležité je problém specifikovat, všeobecná informace o problému nijak nepomůže)
 • pokud rozjedeš vlastní informační službu, jako třeba domovskou stránku, ověř si u místního systémového administrátora, jaká pravidla se Tě týkají
 • snaž se snížit zátěž u oblíbených stránek pomocí provozu mimo špičky

Real-time interaktivní služby (MUD, MOO, IRC, ICQ)

 • jako u jiných prostředí, je lepší nejprve "poslouchat", abys poznal kulturu skupiny
 • není nutné každého v místnosti nebo na kanálu zdravit zvlášť; většinou stačí jedno "Ahoj" nebo něco podobného; užití vlastnosti automatického zdravení u Tvého klienta je nepřijatelné chování
 • varuj kolegy, že hodláš přenášet velké množství dat; pokud Ti to schválí, můžeš to poslat, ale poslat nechtěnou informaci bez varování je špatně, stejně jako u mailu
 • nepředpokládej, že lidé, které neznáš, si s Tebou budou chtít povídat
 • respektuj pravidla skupiny; najdi si úvodní materiály (mohou být na odpovídajícím FTP serveru)
 • nevyžaduj od ostatních uživatelů osobní informace jako je pohlaví, věk, místo, ...; poté, co navážeš známost s nějakým uživatelem, tyto otázky mohou být vhodnější, ale spousta lidí se zdráhá dát tyto informace lidem, které pořádně neznají
 • pokud uživatel používá přezdívku, alias či pseudonym, respektuj, že si přeje anonymitu; dokonce i když Ty a on jste blízcí přátelé, je mnohem vhodnější použít jeho přezdívku; nepoužívej pravé jméno té osoby naživo, pokud nemáš k tomu svolení
Jmenné prostory

Varianty
Akce