240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

CNA

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání
Aktuální informace k Cisco Academy (CA) SU ČVUT nalezneš zde: http://cna.su.cvut.cz/

Cna-logo.jpg

Co je CNA?

Cisco Networking Academy je čtyřsemestrální vzdelávací program zaměřený na síťové technologie. Především správu a návrh počítačových sítí. Studim lze zakončit zkouškou a získat tak mezinárodně platný certifikát.

Proč CNA na Strahově?

Cna-003.jpg

Strahovská CNA vznikla jako rozšíření Cesnet CNA. O studium v CNA je mezi členy klubu SH velký zájem a kapacita existujících akademií bývá obvykle vyčerpána. Proto z jejich iniciativy vznikla lokální akademie na strahovských kolejích, v prostorách pro tyto účely speciálně vybudovaných. Počítačová učebna je umístěna v suterénu bloku 7.

Jak výuka probíhá

V každém ročníku běží paralelně většinou dvě třídy s pravidelnou každotýdenní výukou. V každé třídě je maximálně deset studentů vedených absolventy lektorských kurzů Cisco z řad členů Silicon Hill. Současně jsou školeni lektoři pro další kurzy v budoucnu. Hodnocení probíhá na základě průbežných a finálových teoretických i praktických testů.

Pro koho je určena

Do akademie jsou přijímáni členové Studentské unie ČVUT. Mohou studovat probíhající kurzy, složit závěrečné zkoušky a získat akreditaci. Elementárním kritériem zvýhodňujícím jednotlivé uchazeče bude i jejich prospěšná činnost pro SU. Zájemci o studium v akademii jsou vybíráni na základně přijímacího pohovoru a vstupních testů.

Jak se přihlásit

Případní zájemci se mohou hlásit přímo na webu k tomu určeném:
http://cna.dejvice.cvut.cz/index.php?node=2a3


Požadovanou akademii zvolte LCNA SU CVUT Strahov, Praha. Jako typ studia zvolte NEKOMERČNÍ PLACENÉ. Cena kurzu je 3000 Kč s DPH za jeden semestr. Tato cena je stejná pro nekomerční studium u všech akademií v ČR. Pokud je v systému uveden vypsaný termín (viz. oficiální web), je nutno se hlásit přímo na něj. Přihlášky které nebudou na vypsané termíny, budou ignorovány. Výběr studentů do kurzů probíhá začátkem každého semestru (zhruba odpovídá standardním termínům semestrů na ČVUT). V případě členství v klubu Silicon Hill je po úspěšném absolvování kurzu možné požádat o udělení stipendia a vrácení vložených financí.

Webové stránky

Cna-004.jpg Cna-005.jpg

Jmenné prostory

Varianty
Akce