240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Silicon Hill

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

http://www.sh.cvut.cz/

Silicon Hill je studentský klub, který provozuje počítačovou síť v areálu studentských vysokoškolských kolejí ČVUT na Strahově. Rozsahem patří k největším studentským sítím v Evropě. Je do ní připojeno téměř 4000 uživatelů a na 40 serverů, které slouží rozmanitým účelům, počínaje mail servery a konče archívem linuxových distribucí. Prostřednictvím akademické sítě ČVUT je strahovská síť připojena k internetu. Připojeným studentům se tak nabízí široký přístup k informacím nezávisle na provozu školních počítačových učeben.

Strahovská počítačová síť je spravována výhradně dobrovolníky z řad studentů. Jejich hlavní odměnou jsou zkušenosti, které pak využijí ve škole a později i ve svých zaměstnáních. Tito studenti udržují v provozu servery a rozvody kabelů, realizují projekty zaměřené na vlastní rozvoj sítě i pro veřejnost. Tyto projekty bývají obvykle nákladné a proto vždy velmi oceníme finanční příspěvky na jejich realizaci ve formě sponzorských darů.

Jmenné prostory

Varianty
Akce