240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Mucirna:Pravidla

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: = Pravila využívání Mučírny = V Mučírně sídlí vícero projektů a proto je potřeba jejich vzájemná kooperace. Následující pravidla jsou z…)
 
Řádka 21: Řádka 21:
 
* Každý je povinen dodržovat základní hygienické návyky a podílet se na úklidu v Mučírně,
 
* Každý je povinen dodržovat základní hygienické návyky a podílet se na úklidu v Mučírně,
 
* Každý je povinen respektovat a dodržovat provozní řády všech projektů které sídlí v Mučírně a zároveň dodržovat interní pravidla klubu, Stanovy klubu Silicon Hill, Stanovy SU a zákony České Republiky.
 
* Každý je povinen respektovat a dodržovat provozní řády všech projektů které sídlí v Mučírně a zároveň dodržovat interní pravidla klubu, Stanovy klubu Silicon Hill, Stanovy SU a zákony České Republiky.
 +
 +
=== Provozní řády projektů v Mučírně ===
 +
[http://macgyver.sh.cvut.cz/files/doc/stanovy_mg.pdf Stanovy projektu MacGyver – bastlíři SH]
 +
 +
Stanovy projektu 3D tisk SH – ''neznámé''
 +
 +
Výtvarný kroužek – ''neznámé''

Verze z 5. 12. 2016, 11:43

Obsah

Pravila využívání Mučírny

V Mučírně sídlí vícero projektů a proto je potřeba jejich vzájemná kooperace. Následující pravidla jsou závazné pro všechny návštěvníky i správce jednotlivých projektů.

Obecná ustanovení

 • Projekt se pro účely tohoto dokumentu rozumí projekt klubu sídlící v Mučírně,
 • Správce Mučírny je člen klubu který má na starosti prostory Mučíny a je mediátorem mezi projekty,
 • Správce projektu je myšlen člen klubu, který je do projektu oficiálně zapojen (např. může čerpat odpustek, účastní se schůzí, rozhoduje nad dalším směrováním projektu,...),
 • Návštěvník se pro účely tohoto dokumentu rozumí člen klubu který projekt navštěvuje, ale není správcem,
 • BAN je pro účely tohoto dokumentu zamezení přístupu do Mučírny na základě porušení těchto pravidel, nebo pravidel projektů. Správce Mučírny si ze závažných důvodů vyhrazuje udělit vyjímku z tohoto pravidla.

Práva a povinnosti

 • Každý správce má nárok na přístup do Mučírny, pokud mu však nebyl udělen BAN,
 • Přístup je zajištěn přístupovou kartou, dále jen RFID karta. A řídí se pravidly pro registraci karet SH,
 • Správce Mučíny může omezit návštěvní dobu v Mučírně (pro všechny), pokud je to důvodné (např. havarijní situace, stížnosti na hluk, atd.),
 • Návštěvník může být v Mučírně pouze za přítomnosti správce, kterému nebyl udělen BAN,
 • Správce nesmí vpustit do Mučírny návštěvníka, který jde navštívit jinný projekt,
 • Sdílení vybavení projektů, lze pouze za předchozího souhlasu vedoucího projektu ke kterému dané vybavení spadá,
 • Na chodbě před Mučírnou je zakázáno skladovat jakékoly věci a odpadky,
 • Správci jsou povinni při odchodu zkontrolovat, že jsou řádně zavřená všechna okna,
 • Každý je povinen dodržovat základní hygienické návyky a podílet se na úklidu v Mučírně,
 • Každý je povinen respektovat a dodržovat provozní řády všech projektů které sídlí v Mučírně a zároveň dodržovat interní pravidla klubu, Stanovy klubu Silicon Hill, Stanovy SU a zákony České Republiky.

Provozní řády projektů v Mučírně

Stanovy projektu MacGyver – bastlíři SH

Stanovy projektu 3D tisk SH – neznámé

Výtvarný kroužek – neznámé

Jmenné prostory

Varianty
Akce