240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Mucirna:Pravidla

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Pravila využívání Mučírny

V Mučírně sídlí vícero projektů a proto je potřeba jejich vzájemná kooperace. Následující pravidla jsou závazná pro všechny návštěvníky i správce jednotlivých projektů.

Obecná ustanovení

 • Projekt se pro účely tohoto dokumentu rozumí projekt klubu sídlící v Mučírně.
 • Správce Mučírny je člen klubu, který má na starosti prostory Mučírny a je mediátorem mezi projekty.
 • Správcem projektu je myšlen člen klubu, který je do projektu oficiálně zapojen (např. může čerpat odpustek, účastní se schůzí nebo rozhoduje nad dalším směrováním projektu, atp.).
 • Návštěvník se pro účely tohoto dokumentu rozumí člen klubu, který projekt navštěvuje, ale není správcem.
 • BAN je pro účely tohoto dokumentu zamezení přístupu do Mučírny na základě porušení těchto pravidel nebo pravidel projektů. Správce Mučírny si v závažných důvodech vyhrazuje právo udělit výjimku z tohoto pravidla.

Práva a povinnosti

 • Každý správce má nárok na přístup do Mučírny, pokud mu však nebyl udělen BAN.
 • Přístup je zajištěn přístupovou kartou (dále jen "RFID karta"). Přístup se řídí pravidly pro registraci karet SH.
 • Správce Mučíny může omezit návštěvní dobu v Mučírně (pro všechny), pokud je to opodstatněné (např. havarijní situace, stížnosti na hluk, atp.).
 • Návštěvník může být v Mučírně pouze za přítomnosti správce, kterému nebyl udělen BAN.
 • Správce nesmí vpustit do Mučírny návštěvníka, který jde navštívit jiný projekt.
 • Sdílení vybavení projektů, je povoleno pouze za předchozího souhlasu vedoucího projektu, pod který dané vybavení spadá.
 • Na chodbě před Mučírnou je zakázáno cokoliv odkládat nebo skladovat (například materiál nebo odpadky).
 • Správci jsou povinni při odchodu zkontrolovat, že jsou řádně zavřená všechna okna.
 • Každý je povinen dodržovat základní hygienické návyky a podílet se na úklidu v Mučírně.
 • Každý je povinen respektovat a dodržovat provozní řády všech projektů, které sídlí v Mučírně, a zároveň dodržovat interní pravidla klubu, Stanovy klubu Silicon Hill, Stanovy SU a zákony České Republiky.

Provozní řády projektů v Mučírně

Stanovy projektu MacGyver – bastlíři SH

Stanovy projektu 3D tisk SH – neznámé

Výtvarný kroužek – neznámé

Jmenné prostory

Varianty
Akce