240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Legislativní skupina

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Předpisová skupinka

V červnu roku 2006 po jedněch zrušených doplňovacích volbách do představenstva SH byli někteří lidé (jmenovitě Dušan Havlík, Standa Šmejkal a Metalíza) natolik znechuceni "děravostí" interních předpisů (zejména pak Volebního řádu) a tím, jak toho někteří členové klubu zneužívají, že se rozhodli (téměř nezávisle na sobě), že to dají do pořádku. A tak vznikla onoho památného 13. června 2006 na představenstvu (btw. tehdy se shodou okolností konal již 3. neúspěšný pokus o odvolání předsedy klubu – viz Olymp2ada) pracovní skupinka s cílem během 14 dnů vypracovat nový návrh Volebního řádu, který by odstranil ony palčivé nedostatky, tak aby se mohly co nejdřív vyhlásit nové doplňovací volby do představenstva. A začala používat neméně úderný pracovní název - Předpisová skupinka.

Ačkoliv to byl termín vpravdě šibeniční a už od počátku jeden nejmenovaný pesimista tvrdil, že "... to se nedá stihnout, měli sme si na to vzít 3 tejdny!", tak přesto se podařilo té čtveřici "statečných" ... tady je třeba podotknout, že k oněm 3 výše jmenovaným se záhy připojila ještě Daphne ... po těch 14 dnech s vypětím všech sil a po několika probdělých nocích předstoupit před představenstvo s poměrně inovativním návrhem nové verze Volebního řádu, který představenstvo bez nějakých větších námitek akceptovalo (pozn.: drobné připomínky byly jen k "hlasovací matematice", ale tyto připomínky byly Předpisovou skupinkou promptně zapracovány do návrhu ještě na schůzi;-)).

Posilněni tímto úspěchem vytyčili si členové Předpisové skupinky (někdy v této době se již začal tento termín používat oficiálně) další cíl, a tím bylo dát do pořádku Stanovy a Jednací řád. Krom jiného se taky Předpisová skupinka rozrostla o další členy - povětšinou se jednalo o tehdejší členy představenstva nebo centrály, kteří začali vnímat, že probíhá na první pohled možná nenápadný, ale o to důležitější proces, který zřejmě do budoucna zásadně ovlivní chod klubu.

Ačkoliv "legislativní plán" byl celkem dobře vymyšlený, tak k jeho úplnému naplnění již nedošlo. Předpisová skupinka v tomto složení sice ještě vypracovala návrh interního předpisu "Projekty klubu", ale poté došlo postupně k utlumení její činnosti.


Legislativní skupina

Nyní je situace obdobná. Stále je zde soubor předpisů, které je třeba "dotáhnout", nebo příp. poupravit na základě nových zkušeností, a opět je zde parta nadšenců, kteří chtějí dát tento systém do pořádku.

Uvidíme, jak to dopadne;-)

Jmenné prostory

Varianty
Akce