240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

KLUB:Struktura

Z old-wiki.siliconhill.cz
Verze z 30. 9. 2019, 02:39; Annvlasak (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Struktura klubu

Organizační diagram

Organizační diagram Studentské unie ČVUT,

klubu Silicon Hill
Prezident Studentské unie ČVUT
Předseda klubu Silicon Hill
Představenstvo klubu Silicon Hill Centrála klubu Silicon Hill
Vedoucí projektů
Aktivní členové klubu
Pasivní členové klubu

Kdo je prezident SU ČVUT?

 • Prezident Studentské unie ČVUT, je nejvyšším a jediným statutárním zástupcem občanského sdružení a je volen studentským parlamentem.
 • Prezident má svoji centrálu Studentské unie.
 • Prezident předává některé své pravomoce plnou mocí předsedovi klubu
 • Další informace na webu, kde najdete i organizační strukturu SU ČVUT.

Kdo je předseda klubu SH?

 • Předseda klubu Silicon Hill, je nejvyšší představitel klubu Silicon Hill a je volen představenstvem.
 • Zastupuje klub navenek a je hlavním správcem domény a připojení sh.cvut.cz.
 • Určuje si svého místopředsedu, kterého schvaluje představenstvo.
 • Určuje si svoji centrálu.
 • Aktuální předseda klubu (sekce Vedení)

Co je centrála klubu?

 • Centrála je výkonný orgán klubu, který si volí předseda a schvaluje jej představenstvo.
 • Centrála je poradní orgán předsedy.
 • Stará se společně s předsedou o klidný chod klubu a předkládá představenstvu podněty ke schválení a rozhodnutí.
 • Předseda na centrálu deleguje část svých pravomocí a povinností.
 • Podrobné informace zde
 • Aktuální centrála klubu (sekce Vedení)


Co je představenstvo klubu?

 • Představenstvo klubu je rozhodovací orgán klubu.
 • Je složen ze zástupců bloků, celoklubových zástupců a předsedy.
 • Určuje směřování klubu.
 • Je odpovědné za veškeré dění v klubu, neboť je nejvyšším rozhodujícím orgánem.
 • Podrobné informace zde
 • Aktuální představenstvo klubu (sekce Vedení)


Kdo jsou vedoucí projektů?

 • Vedoucí projektů zastupují jednotlivé projekty klubu.
 • Jsou zodpovědní za projekt a jeho fungování.
 • Jsou delegování předsedou klubu, který jim udílí jejich pravomoce a povinnosti.
 • Podrobné informace zde


Kdo je zástupce bloku?

 • Stará se o hladký chod na bloku, zastupuje studenty a jejich požadavky.
 • Účastní se představenstva

Kdo jsou aktivní členové?

 • Aktivní člen je takový, který jakýmkoliv způsobem přispívá k chodu, rozvoji a fungování klubu.
 • Mohou jimi být členové projektů, osoby starající se o síť na bloku či o chod samotného bloku a zájmových místností, správci serverů a služeb, ... .
 • Aktivní členové mohou mít odpuštěno placení členského příspěvku klubu Silicon Hill či mohou získat různé další výhody, kterými klub pro své aktivní lidi disponuje.
 • Podrobné informace zde


Kdo jsou pasivní členové?

 • Jsou to takoví členové klubu Silicon Hill, kteří jen užívají plodů práce aktivních lidí a nepodílí se na rozvoji klubu.
 • Pasivní členové musí platit členský příspěvek klubu Silicon Hill.
 • BFU = Běžný Franta Uživatel.
 • Podrobné informace zde
Jmenné prostory

Varianty
Akce