240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Windows Server 2008 HPC

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Partneři projektu

Významnými partneři projektu jsou:


Microsoft.png

Velký dík společnosti Microsoft patří za poskytnutí licencí na software a hlavně za zapůjčení Clusteru Tyan PSC T-630


Intel.png

Společnost Intel propůjčila stroj, který slouží jako Terminal Server. Zároveň společnost Intel poskytla balík vývojových nástrojů.


O systému

Celý systém se skládá ze dvou počítačů. Jeden slouží pro uživatele jako Terminal Server (msts.sh.cvut.cz), kde jsou k dispozici vývojové nástroje firmy Intel a Microsoft. Druhý slouží jako výpočetní cluster (mshpc.sh.cvut.cz).


MSTS (Temporary down, probiha migrace na jiny stroj - 9.4.2009)

 • OS: Microsoft Windows Server 2008, Standard Edition
 • SW: Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition Edition, Intel Software Development Tools (Fortran a C++ compilery, V-Tune analyzer, Thread Checker ... )
 • CPU 2x QuadCore Intel Xeon E5320, 1866 MHz (7 x 267)
 • Motherboard Supermicro X7DB8(3 PCI-E x8, 3 PCI-X, 1 SEPC, 8 FB-DIMM, Video, Dual Gigabit LAN, SCSI), Chipset Intel Blackford 5000P
 • 8GB RAM ECC DDR2-667 (333 MHz)
 • WD Caviar SE 120GB

MSHPC

Tyan PSC T-630 parametry

Tyan PSC T-630

 • 5 nodů - 1 head, 4 compute
 • OS: Microsoft Windows 2008 HPC Edition
 • CPU: 10x Intel DualCore Xeon E5100, 2330 MHz
 • 10GB RAM


Jak na to

Každý uživatel může přistoupit pouze na stroj msts.sh.cvut.cz přes vzdálenou plochu (remote desktop, mstsc ...). Dostane se tak k mocným nástrojům firmy Microsoft a Intel. Na tomto stroji si uživatel může postavit svoji aplikaci pro Cluster.

Storage je umisteny na "\\mshpc\ccfiles"

Pokud máte postavenou aplikaci a nakopírovanou síťové jednotce, je potom možné pomocí nástroje Compute Cluster Job Manager spustit úlohu přímo na clusteru (MSHPC). Jak na to najdete [1].

Příklad

Malý příklad: mám v C++ naprogramovanou úlohu, která používá MPI-2, a chci ji pustit na clusteru na zkoušku třikrát, jednou na jednom procesoru (třeba pro srovnání) a potom na 10 a na 20 procesorech. V terminologii CCS to tedy budou tři "tasky", které poběží po sobě v rámci jednoho "jobu".

1. Přeložím projekt ve Visual Studiu. Nezapomenu přidat:

 • do "Additional Include Directories" adresář "C:\Program Files\Microsoft Compute Cluster Pack\Include"
 • do "Additional Library Directories" adresář "C:\Program Files\Microsoft Compute Cluster Pack\Lib\i386" (příp jiný binární target..)
 • do "Additional Dependencies" knihovnu "msmpi.lib"

2. Překladem vznikla binárka "mpitest.exe", umístím ji na share "\\mshpc\ccfiles\"). To bude pracovní adresář mé MPI distribuované aplikace, nakopíruji tam tedy i případné vstupní soubory. V našem příkladu nebudu vstupy používat, udělalo by se to celkem snadno třeba přes stdin..

3. Pro spouštění jobů a tasků se dá použít GUI nástroj Computer Cluster Job Manager, já tu ale popíšu použití comman-line příkazu job (pozor, ve skutečnosti je to batch, z jiných batchů se musí volat přes "call"). Referenci všech command-line příkazů "job manageru" najdete zde.

 • založené nového jobu:
 job new /scheduler:mscluster /numprocessors:20
 ... vypíše JobID ID, které budu používat dále:
 • vložení tří na sobě závislých tasků:
 job add ID /name:1      /numprocessors:1 /workdir:\\mshpc\ccfiles\ /stdout:out01.txt /scheduler:mscluster mpiexec mpitest.exe
 job add ID /name:2 /depend:1 /numprocessors:10 /workdir:\\mshpc\ccfiles\ /stdout:out10.txt /scheduler:mscluster mpiexec mpitest.exe
 job add ID /name:3 /depend:2 /numprocessors:20 /workdir:\\mshpc\ccfiles\ /stdout:out20.txt /scheduler:mscluster mpiexec mpitest.exe
 • spuštění jobu:
 job submit /id:ID /scheduler:mscluster

Přes GUI Job Manager pak mohu on-line sledovat, jak se moje úloha zpracovává. Nakonec v adresáři \\mshpc\ccfiles\" najdu tři výstupní soubory "out01.txt", "out10.txt" a "out20.txt".

linky

Resene projekty

Jmenné prostory

Varianty
Akce