240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

VoIP

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání
Obsah

Poskytování hlasových služeb na VoIP protokolu

Projekt VoIP si klade za cíl poskytovat hlasové služby na paketové síti, pro konferenční, informační a spojovací účely. Celý systém v návrhu zahrnuje podporu směrování pomocí služby ENUM a propojení do veřejné telefonní sítě pro vybrané rozsahy čísel prostřednictvím sítě Cesnet.

Možnosti a cíle

 • Realizace hlasového serveru na PBX Asterisk, integrace do datové struktury SH, administrativní webové rozhraní, číslovací plán, propojení do telefonní sítě Cesnet, služba ENUM.
 • Pro zlepšení zabezpečení podpora šifrovaného přenosu signalizace např. SIPS a hlasu např SRTP, webový management správy certifikátu uživatelů.
 • Přímé propojení do JTS včetně využití určitého rozsahu telefonních čísel.


Body realizace

Dne 20. 2. 2007 je experimentálně aktivní podpora SRTP, certifikát a podrobnosti na dotaz řešiteli. Nyní jen některé metody výměny klíče a navázání spojení jsou aktivní.

Dne 1. 1. 2009 je v provozu portál na adrese VoIP SH, kde po ověření administrátorem (je nezbytné využít SH email) je možné se zaregistrovat, získat účet a číslo z vniřního číslovacího plánu. Kromě využití pro volání IP, je dostupná celá telefonní síť Cesnet a to včetně propojených alternativních operátorů. Dále je možné spojení na čísla s ENUM záznamem v jednom z E164 registrů. Jako doplňkové služby jsou aktivní např hlasová schránka, informace o aktuálním času, či ECHO test. Podrobnosti o všech službách TODO.


 1. Vyjednání propojení do sítě Cesnet a získání určitého přídělu telefonních čísel.
 2. Portál pro správu certifikátů např. OpenCA.
 3. Integrace a omezení pro uživatele sítě SH.
 4. Implementace obecně dostupných metod výměny šifrovacích klíčů, ověření kompatibilních klientů s SRTP a vytvoření wiki pro správné nastavení.
 5. Možné přímé propojení s VoIP operátory
 6. Možnost vlastního ENUM DNS serveru pro mapování např. mobilního čísla na SH VoIP účet


Spolupráce

Vedoucí tohoto projektu je Vojtech Kotous, dotazy a podněty jsou vítány.

Lidé, kteří vydatně pomohli

 • Karel Landa (charlie)
 • Stanislav Graf (medvidek)

Rozpočet

Doplňující inforace a odkazy

Jmenné prostory

Varianty
Akce