240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

VEDENI:Inventarizace:Novy majetek

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání


Nákupní pravidlo:

 • Všechny nákupy musí směřovat na kancelář (sekretářka musí být mezi osobami, které mohou zásilku převzít)
 • Pokud z časových nebo jiných důvodů nelze zásilku doručit přímo na kancelář, je zodpovědností manažera sekce zajistit NEPRODLENĚ inventarizaci položky

Postup inventarizace nových položek:

1. Sekretářka převezme zásilku a zajistí si nákupní doklad

2. Sekretářka přepíše údaje z dokladu do Inventarizačního seznamu

3. Ideálne v přítomnosti přebírajícího nalepí sekretářka na doručený předmět inventární štítek a zaznamená jeho číslo do inv. seznamu a doplní další údaje o předmětu (seriové číslo, druh)

4. Osoba zodpovědná za cílovou sekci předmětu si předmět vyzvedne osobně nebo informuje kancelář o tom, která osoba je určena k převzetí zásilky

5. Sekretářka vyrobí předávací dokument a uloží jej k předmětu

6. Osoba zodpovědná za převzetí (za danou sekci) si jej vyzvedne v kanceláři a vyplní a podepíše předávací dokument a oznámí umístění předmětu

7. Sekretářka doplní umístění předmětu do inventárního seznamu a nastaví stav na ZAINVENTARIZOVÁNO


PRAVIDLA PRO PŘEPIS DOKLADU

1.Selekce faktur

 • Věnujte se POUZE fakturám s:
  • Komponentami do PC v jakékoliv ceně
  • Licencím za software v jakékoliv ceně
  • Speciálním investičním majetkem v ceně nad 40 000 ,-Kč (např. stavební úpravy, majetek na zakázku...)
  • Rukou uchopitelným majetkem dražším než 500 ,-Kč
 • PŘESKOČTE faktury za:
  • služby (čistění a sanitace výdejníků, úklid, aktivace GSM simky..)
  • spotřeba elektřiny, plyn...
  • nájem...
  • spotřební materiál (UTP kabely, koncovky, baterky,papír, drobné! kancel. potřeby...)

2.Opište VŠECHNY položky

Opište VŠECHNY položky (majetek, licence) z faktury, které splňují pravidlo 1(cena za jednotku(kus) > 500,- Kč s DPH)

3.Každá na nový řádek

Každou položku faktury napište na nový řádek.

4. Více kusů = více řádků

Pokud má položka více kusů vytvořte pro každý kus nový řádek

5. Dopravné a balné

Dopravné započtěte k nejdražší inventarizovatelné položce na faktuře

6. Slevy

Pokud je na faktuře nějaká sleva započtěte cenu kusu PO slevě

7. Recyklační a jiné poplatky

Recyklační a jiné zákonné poplatky započtěte do ceny také!

8. Číslo dokladu

 • Za číslo účtenky se považuje číslo výdajového dokladu
 • Za číslo faktury se považuje číslo faktury (jinak variabilní symbol)
Jmenné prostory

Varianty
Akce