240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

VEDENI:Centrala:Technicky manazer

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Co by měl dělat Technický manažer v sekci servery

Úvod

Technická sekce a především sekce serverů je největší sekcí klubu a její udržování, spravování i rozvoj zabere nemlou část volného času. Je to však sekce, kde je možné dostat se k řešení problémů z globálního hlediska, což člověku přispěje nemalými zkušenosti do budoucího zaměstnání.

Náplň práce

Vize do budoucna a plán rozvoje

Je nutné mít určitý přehled nejen o technologiích jako takových, ale především o tom, čeho se chce za určitou dobu dosáhnout a k jakému cíli směřovat. Cíle jako takové se postupem času mohou formovat i ucelovat na základě aktuálních trendů a vývoje v IT. Dříve bylo rozumné i aktuální mít na každou službu jeden server a virtualizace byla v plenkách. Dnes je tomu naprosto naopak. Servery jsou stále výkonnější a virtualizace není jen moderním výstřelkem, ale nutností a to nejen z hlediska ušetřených financí.

Přehled o serverech, službách a jejich správcích

Důležité je mít přehled o tom, co se aktuálně v sekci děje a pokud jsou požadavky od ostatních, tak na koho se obrátit, případně najít řešení problému. Aktuální přehled zajistí monitorovací systém, ale celkový přehled o lidech, jejich schopnostech a možnostech však už ne.

Zkušenosti s vedením týmu

Tým je skupina lidí, která společně plní úkoly nebo chce dosáhnout určitého cíle, což je možné jen při spolupráci všech členů a je nutné, aby tyto lidi někdo vedl.

Time managing

Vzhledem k tomu, že tato aktivita je časově dosti náročná, je nutné stanovit si jasné priority a vědět, kdy je daný rpoblém natolik závažný, že musí být řešen hned a kdy problém počká. Mnohdy je však nutná i časová flexibilita a problémy umět delegovat nejen na další lidi (tj. na správce), ale umět je vyřešit i sám.

Tvorba rozpočtu

Tvorba rozpočtu znamená shromáždit požadavky a na základě těchto požadavků vlastních vizí i vizí ostatních, sestavit finanční rozpočet. Rozpočet je nutné sestavovat především s ohledem na ekonomickou a funkční stránku věci. Vždy je nutné najít kompromis a zde to platí dvojnásob.

Zasedání Admins

Zasedání Admins je setkání adminů, kde každýá může říct svůj názor, dozvědět se o aktuálním dění i prezentovat plány do budoucna. Z každého zasedání by měl být veřejný zápis.

Byrokracie

Pro udržení určitého nastavení serverů je nutné vytvořit, případně převzít základní pravidla, podle kterých se budou jednotliví správci řídit. Nejlépe se spravují systémy, které mají stejnou, nebo velice podobnou konfiguraci. Jakýkoli server, který není nastaven standardně, se do budoucna mnohem hůře spravuje a jeho předávání nástupcům je mnohem složitější a pracnější nejen pro samotného správce.

Závěr

Jmenné prostory

Varianty
Akce