240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Studovna4

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Projekt Studovna 4 byl ukončen ke dni 1. ledna 2015 a převeden pod Blok 4. Aktuální informace naleznete na wiki bloku.

Studovna slouží studentům ČVUT a je určena nejen k pokrytí jejich studijních potřeb, ale také volného času. Pořádají se v ní i projektové schůzky členů klubu Silicon Hill a po dohodě se správcem je možné ji využívat i pro jiné účely, které neodporují platným zákonům ČR, mravním či etickým zásadám a stanovám Studentské unie a klubu Silicon Hill.

Místnost je situována v mezipatře mezi druhým a třetím poschodím bloku 4 v areálu strahovských kolejí v Praze. Vstup je umožněn na magnetickou kartu studenta ČVUT, kterou dostane každý student při nástupu na univerzitu. Před prvním použitím je třeba navštívit správce studovny a nechat si u něj kartu zaregistrovat.

Projekt studovny 4 vznikl a spadá pod klub Silicon Hill. Původní snaha o čistě počítačovou studovnu však byla přizpůsobena potřebám a v současné době je koncipována pro širší studentské aktivity.

Místnost je z bezpečnostních důvodů monitorována kamerovým systémem.


Informace pro zájemce o vstup do studovny

Ve studovně jsou umístěny 4 pc stanice s přístupem na internet. Dále můžete využít wifi síť, která pokrývá celou studovnu. Více informací k registraci a užívání na: http://wiki.siliconhill.cz/Wifi

Na stěně je umístěna magnetická tabule. Magnety, fixy a magnetická houba jsou k vypůjčení u správce studovny. Na tabuli je povoleno psát pouze fixy založenými na vodní bázi!

Poslední správce: Jiří Hanč

Server

Ubuntu 8.10 LTSP http://wiki.ltsp.org 147.32.15.30 Acc/pwd: u registratora bloku 2

How-to:

  • Install LTSP
  • create accounts + ltsp-update-image (updatuje ramdisk po kernelu) ltsp-update-sshkeys (updatuje accounty)
  • tar -cf $HOME's $USER's exclude .Xsession
  • edit /etc/X11/Xsession to restore Home directory after start session from tar's
  • Autologin:
    • !!! -rw------- 1 root root 1264 2008-08-09 18:01 /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf !!!

Numlock:


 #add new group for pcs'
 sudo addgroup studovna
 #add users
 for a in a b c d ; do sudo adduser pcstudovna4$a --ingroup studovna ; done; 
 #backup user directories
 for a in a b c d ; do sudo tar -cf /home/.pcstudovna4$a.tar /home/pcstudovna4$a ; done;
 #extract user 
 sudo rm /home/pcstudovna4a/ -rf
 sudo tar -xf /home/.pcstudovna4a.tar
Jmenné prostory

Varianty
Akce