240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Studovna11a12

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Seznam půjčujících / Lending keys

Místnost Jméno

Aktualizováno 19.11 2019

Co to je a kde ji najdete

Studovna se nachází na bloku 11 v mezipatře mezi 3. a 4. patrem na severní straně (ta vzdálenější od výtahu). Jak název napovídá je to místnost pro studium a je vhodná pro útěk před rozptylováním na pokoji. Je vybavena šesti velkými stoly ke studiu a jedním bílým k řezání materiálů na modely, 13 polstrovanými židlemi a jedním rýsovacím prknem.


What is it and where you find it

Study Room is located on Block 11 in the mezzanine between the 3rd and 4th floor on the north side (the one farthest from the elevator). As the name suggests, it is a room for study and is suitable for an escape from the distractions in the room. It is equipped with six large tables for studying and one white for cutting materials for models, 13 cushioned chairs and one drawing board.PRAVIDLA STUDOVNY BLOKU 11

1. Studovna je určena pro tiché samostudium.
2. Zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů. Ve studovně platí Domovní řád SUZ.
3. Klíč si můžete půjčit oproti platné kolejence s fotkou u správců viz. seznam. Klíč si můžete nechat bez předchozí domluvy maximálně 5 dnů.
4. Při výrobě modelů, lepení nebo kreslení používejte vhodné podložky. Pro řezání využijte bílý stůl v rohu. Nezabírejte zbytečně místo. Průběžně po sobě uklízejte. V případě větších modelů využijte modelárnu, více na http://wiki.siliconhill.cz/Modelland
5. Nenechávejte si zde věci bez dozoru.
6. Při odchodu prosím zavřete okna a zhasněte světla. Vracejte vždy zařízení a nábytek na původní místo. Zákaz „vypůjčovat si“ vybavení ze studovny – bude to bráno jako krádež.
7. Chovejte se prosím jako lidi a ne jako dobytek, pokud se vám něco vysype nebo rozlije, tak to ukliďte. Využijte úklidové prostředky v pravém rohu. Odpadky od jídla nebo větší kusy prosím vyhazujte do popelnice na chodbě.
8. Při odchodu se zeptejte zbývajících studujících, zda mají klíč. Pokud ne, tak je pošlete si klíč půjčit nebo se s nimi dohodněte na půjčce mezi vámi (vezměte si od nich kolejenku). Nenechávejte tam někoho bez klíčů! (pokud se něco ztratí, bude to na vás)
9. Poškozené věci nebo znečištění hlaste prosím hned správcům. Porušení pravidel bude mít za následek tres odpovídající prohřešku.


Vstupem do místnosti souhlasíte s dodržováním těchto pravidel!RULES OF THE STUDY ROOM AT BLOCK 11

1. Please respect that study room is intended for quiet study only.
2. Smoking and consumation of alcoholic beverages is strictly forbidden. Same rules as in the house rules of SUZ apply.
3. Keys can be borrowed in exchange of the block identity card from responsible persons. Maximum length of possession without prior notice is 5 days.
4. If you intend to create models or use glue or draw, please use suitable pads. For cutting, use the white table in the corner. Do not occupy too much space and clean after yourself. For greater models in size, please consider „Modelland“ - http://wiki.siliconhill.cz/Modelland.
5. Do not leave personal belongings in study room without supervision.
6. When leaving room close the windows and turn off the lights. Return used furniture at its place. Borrowing equipment of study room is classified as stealing.
7. Please, act yourself for your age. If you happen to spill something, then clean your mess. You are able to use cleaning tools in the right corner of the room. Use trash bin in the hallway if you intend to throw out food garbage or another greater pieces of trash.
8. If you are leaving, ask the other students if they do possess the key. If not, direct them to one of the responsible persons or settle on an agreement that you lend them keys in exchange of their block identity card. Do not leave in room anyone without the keys, as you are the one responsible in case of a troubles.
9. Damaged equipment or polluted study area report immediately to responsible persons. Violation of rules will result in punishment appropriate to the degree of violation commited.


By entering the room, you AGREE with rules of Study Room.Kolejní bloky na Strahově
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 | Blok 8 | Blok 9 | Blok 10 | Blok 11 | Blok 12
Jmenné prostory

Varianty
Akce