240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Stadion Strahov

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

STRAHOVSKÝ SLETOVÝ STADION Strahovský Stadion je největší stadion v ČR, s plochou 200x300 m, nejrozsáhlejší sportovní cvičiště na světě.


Už v r. 1913 vypracovala Česká obec sokolská ideový návrh velkého sportovního parku v prostoru bývalých strahovských lomů, který měl obsahovat dětská hřiště, sportoviště a hřiště pro různé druhy nově se rozvíjejících sportů a také sokolský stadion. Z jeho realizace sešlo kvůli vypuknutí války. Teprve v r. 1919 prostor lomů zakoupil pro tento účel pražský magistrát a 9.2. 1925 propůjčil stavební právo na něm na 80 let čsl. státu. Ministerstvo veřejných prací se ujalo realizace veřejných komunikací, inženýrských sítí a terénních úprav pro stadion. Za rok a čtvrt tu bylo vybudováno cvičiště, tribuny (zatím dřevěné), šatny, seřadiště, jídelny, hygienická zařízení a mohl se tu v roce 1926 konat VIII. všesokolský slet.


Po něm - ke sletům v r. 1932 a 1938 - se postupně celý komplex upravoval a vylepšoval podle projektu F.M.Balcárka a K.Knoppa, postavily se betonové tribuny, své prostory dostal cvičitelský štáb, orchestr, vybudovala se presidentská lože a representační prostory, přibyly dvě šestipatrové věže a unikátní systém zapuštěných reproduktorů. Po válce v r. 1948 při XI. sletu cvičilo na strahovském STÁTNÍM STADIONU na 16.000 značkách 585.000 cvičenců, které na tribunách denně sledovala 200.000 diváků.


Po roce 1948 byl stadion dovybaven pro konání spartakiád, roku 1975 byla postavena východní tribuna (Oliver Honke-Houfek) a vedle plochy seřadiště studentské koleje, sloužící při vystoupeních jako šatny (František Cubr a Zdeněk Pokorný). V r. 1985 se rozšířila západní tribuna o administrativní přístavbu. Pro stadion se užíval název "spartakiádní".


Po pádu totality se konal na Strahově v r. 1994 XII. všesokolský slet a Bránou borců po dlouhé odmlce opět nastupovaly řady Sokolů, pro které byl stadion vybudován.

V jeho tělese je bazén, tělocvičny a další sportovní zařízení, čast vnitřních prostor je pronajímána komerčně. Plocha hřišť byla využívána pro kulturní akce a společeenské akce, například:

  • 1990 koncert Rolling Stones - Urban Jungle
  • 1991 1. Truck and Country festival, koncert kapely Schovanky
  • 1993 koncert Bon Jovi
  • 1994 XII. všesokolský slet
  • 1996 koncert Nedvědi
  • 1997 koncert U2
  • 2002 Gaudeamus Igitur

a další. Od Roku 2002 je prostor cvičiště častečně zastavěn a rozdělen do několika tréninkových fotbalových hřišť.

Jmenné prostory

Varianty
Akce