240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Informační systém

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Přesměrováno z IS)
Přejít na: navigace, hledání
Logo Informačního systému

Informační systém klubu Silicon Hill je sytém pro správu evidenci členů, síťových zařízení, konfiguraci síťových prvků a zajištění základních služeb jako DNS, DHCP, LDAP a RADIUS.

 • https://is.sh.cvut.cz
 • Uživatelé zaregistrováni před 1.10.2012 si před použitím musí změnit heslo
 • Systém pro hlášení bugů: http://echo.is.sh.cvut.cz
 • V případě, že vám systém hodí chybu 500, automaticky je popis chyby poslán správcům
 • Přihlášení do ISu = Příhlášení do LDAP (Finance, Wifi, VPN..)
 • IS nahradil informační system SUPP který od prosince 2012 nahradil i.s.DUSPS.
 • Datum spušetní 1.10.2012
 • První zaregistrované UID: 24548
 • Informace o systému: https://is.sh.cvut.cz/about

Funkce

Informační systém klubu Silicon Hill zajišťuje správu členů, členských příspěvků, služeb, síťových zařízení a sítě jako takové.

 • Konfigurace síťových prvků
 • Registrace členů
 • Import bankovních plateb
 • DNS - svc.sh.cvut.cz = [147.32.127.214, 147.32.127.218]
 • DHCP, DHCPv6
 • LDAP, RADIUS - ldap.sh.cvut.cz = [147.32.30.221, 147.32.30.222]
 • Mail server/relay - smtp.sh.cvut.cz, mail.sh.cvut.cz
 • Kartový systém
 • OAuth provider
 • Wake on LAN
 • Finance - S ISem byla sloučena aplikace pro správu financí

Správci

Servery

 • Hypervizory: gov1.sh, gov2.sh
 • Virtuálíní servery: is1, is2, svc1, svc2, ldap1, ldap2, pgsql1, pgsql2, proxy1, proxy2
Jmenné prostory

Varianty
Akce