240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Pradelna11

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Prádelna bloku 11 / Laundry block 11


 • Vchod do prádelny se nachází v koupelně na 1. patře jih (strana blíže u vrátnice).
 • K dispozici jsou 2 průmyslové pračky. Klíče jsou k půjčení na vrátnici oproti kolejence. Kdo dříve přijde ten dříve pere. Lze půjčit obě pračky zaráz.
 • Půjčení jedné pračky stojí 30Kč/60 min, po dokončení praní zadají vrátní částku do systému SUZu a zaplatíte ji při platbě klejného další měsíc.
 • Prací prostředky si musíte sehnat svoje (lze zakoupit v místním marketu u bloku 7).
Platí přísný zákaz barvení prádla, praní koberců a podobných nesmyslů! Škody takto způsobené zaplatíte.


 • The entrance to the laundry room is located in the bathroom on the first floor of the south (side closer to the reception).
 • There are 2 industrial washing machines. Keys are renting the reception compared dormitory ID. Who first come first wash. You can borrow both the washing machine at once.
 • Rent one washing machine costs 30 CZK / 60 min. The amount is calculated and inserted into the SUZ system after returning the keys. You will pay it with accommodation fee next month.
 • Detergents you have to get her (can be purchased at your local Market at block 7).
Is strictly prohibited staining of laundry, washing carpets and similar nonsense! Damage caused in this way you pay.

Návod na používání pračky

1) Zkontrolujte pohledem obě dvě pračky. Každé poškození ihned nahlaste na vrátnici.
2) Odepněte malý klíček od klíče od prádelny. Malým klíčkem zapněte na stěně přívod elektřiny pro vaši pračku.
3) Pusťte přívod vody pro vaši pračku (pozor na rozdílné polohy u pračky 1 a pračky 2)
4) Zapněte pračku tlačítkem na pračce.
5) Na dveřích visí popisy pracích symbolů, při výběru programu se řiďte podle nich a druhu prádla.
6) Umístěte prádlo do bubnu a zavřete dvířka (přivřete je a pak zlehka domáčkněte, NETŘÍSKEJTE S NIMI, JINAK ULOMÍTE ZÁPADKU)
7) Do zásobníku umístěte prací prostředek (2 – hlavní praní, 1 - předepírka (dle programu), 3 – aviváž)
Nasypka pracka.png
8) Na ovládacím panelu si zvolte program dle výběru (výběr z EURO PROGRAMY – popis visí za pračkami). Na displeji vidíte anglický popis programu, teplotu praní v °C, čas programu v minutách a otáčky odstřeďování v ot/min.
9) Stiskněte tlačítko START.
10) Bliká-li na displeji ≡≡ nejsou dovřená dvířka, nenapouští-li se voda, pusťte přívod vody.
11) Pračka začala prát a vy můžete jít. Vraťte se zpátky dle času programu, který jste zvolili.
12) Pračka doprala. Na displeji jsou znovu základní údaje programu nebo je zhasnutý.
13) Otevřete buben tlačítkem klíče vedle tlačítka start, BUBEN SE OTEVŘE SE SPOŽDĚNÍM 4 s.
14) Vyjměte prádlo a zatočte bubnem, abyste se ujistili, že nezůstalo prádlo přilepené k bubnu (ponožkové skřítky tímhle nakrknete).
15) Pokud perete dále, přeskočte zpět na bod 4.
16) Vytáhněte zásobník pracího prostředku a opláchněte ho pod tekoucí vodou od zbytků pracích prostředků a vraťte ho nazpět.
17) Nechte otevřená dvířka a povysunutý zásobník pracího prostředku.
18) Vypněte pračku vypínačem na pračce, zastavte přívod vody a vypněte přívod elektřiny. Připněte malý klíček zpět ke klíči od prádelny.
19) Všechny obaly od pracích prostředků a jiné odpadky vyhoďte do koše na WC.
20) Děkujeme všem, kteří se chovají ohleduplně k ostatním.

Závady nebo poškození praček a vybavení ihned hlaste na vrátnici


Manual for using washing machine

1) Check both washing machines (with eyes). Any damage report to gatehouse.
2) Switch on power for your washing machine with the small key. Take the small key from keyring and use it on the box on the wall.
3) Turn on water supply for your washing machine. (Warning: different positions for each washing machine).
4) Turn on washing machine with button.
5) Washing program choose according to type of your laundry and washing symbols. Description of washing symbols is on the door.
6) Put your laundry in to the machine and close the door (carefully, don’t smash them).
7) Put detergent in to reservoir (1 – pre-wash, 2 – main wash, 3 – fabric softener).
Nasypka pracka.png
8) Choose program on control panel (description of EURO PROGRAMS hang behind washing machines. On display you can see description of program, temperature in °C, time in minutes and speed of centrifuging in revolutions per minute.
9) Press START
10) If ≡≡ blinks on display, the door isn’t closed properly.
11) When the washing has started you can go away and return when the selected program finishes washing.
12) On display is basic data or it’s turned off after the washing is done.
13) Open the door with button next to the start button. The door will open after 4 seconds.
14) Take out your laundry and spin with the drum to make sure there isn’t any laundry stuck.
15) If you continue with washing more laundry skip to point 4).
16) Take out the reservoir for detergent and wash it under tap water. Clean it from remains of detergent.
17) Leave the washing machine door open and reservoir ejected.
18) Turn off the washing machine with button on it. Then close the water supply and shut down the power with the small key and put it back on the keyring.
19) All trash throw out to the bin on WC.
20) Thank you that you behave considerately to the others.


Sušárna / Drying room

 1. k dispozici je sušárna umístěná na 4. patře sever místnost 440
 2. klíč od sušárny si lze půjčit proti kolejence zdrama na vrátnici
  • klíč neprodleně VRACEJTE!! - nevrácení klíče je trestáno odpojením od sítě
  • udržujte v sušárně pořádek
  • nezapomínejte na své prádlo
  • nepůjčujte si cizí prádlo!!!!
  • nelze vyloučit ztátu nebo záměnu věcí.

Jmenné prostory

Varianty
Akce