240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Narizeni predsedy

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Nařízení předsedy klubu Silicon Hill jsou součástí legislativy klubu. Z důvodů změny stanov byla všechna nařízení předsedy vydaná před 26. 10. 2016 zrušena k 1. 1. 2017 (dle čl. 10 odst. 2 Stanov).

Obsah

Platná nařízení

2020-2: Období čerpání z rozpočtu 2020

Nařízení NP2020-2 stanovuje dodavatele, u nichž je pro rok 2020 nutné objednávat přes centrální systém klubu.

https://intranet.sh.cvut.cz/_media/vedeni:np2020-2.pdf

Toto nařízení je platné od 16. 1. 2020.

2020-1: Období čerpání z rozpočtu 2020

Nařízení NP2020-1 stanovuje období pro čerpání z rozpočtu v roce 2020.

https://intranet.sh.cvut.cz/_media/vedeni:np2020-1.pdf

Toto nařízení je platné od 16. 1. 2020


2019-1: Období čerpání z rozpočtu 2019

Nařízení NP2019-1 stanovuje období pro čerpání z rozpočtu v roce 2019.

Toto nařízení je platné od 3. 2. 2019.

2018-1: Portál finance

Nařízení NP2018-1 upřesňuje podobu portálu finance na základě čl. 2 odst. 8 Rozpočtového řádu.

Toto nařízení je platné od 10. 1. 2018.

2018-2: Období čerpání z rozpočtu 2018

Nařízení NP2018-2 stanovuje období pro čerpání z rozpočtu v roce 2018.

Toto nařízení je platné od 10. 1. 2018.

Zrušená nařízení

2007-01: Postup proplácení účtenek z pokladny

 1. Zadáte požadavek na finance.sh.cvut.cz (přístup získáte na finance@sh.cvut.cz)
 2. Tento požadavek bude schválen či neschválen (kancelář proplatí POUZE schválené položky)
 3. Zajdete v pracovní době do kanceláře (9-15 Po-Pá, případně mobil 724 782 500 či kancelar@siliconhill.cz)
 4. Kancelář proplatí účtenku a položku označí jako uzavřenou

Doplňující pravidla:

 • Účtenky budou propláceny POUZE do 14ti dnů. Účtenky po tomto datu nebudou proplaceny.
 • Proplácí se pouze účtenky nad 30 Kč
 • Účtenky nad 3000,- budou propláceny pouze po předchozím schválení před nákupem
 • Všechny zálohy je nutné vyúčtovat do 14ti dnů

Toto nařízení bylo platné od 1. 4. 2007 do 1. 1. 2017 (změna stanov).

2007-02: Přístup na server finance

Toto nařízení upravuje přístup k systému finance na serveru finance.siliconhill.cz a finance.sh.cvut.cz. Pravidla pro přístup k systému finance:

 1. Všichni uživatelé budou v systému registrováni se svým klubovým emailem
 2. Všichni uživatelé budou v systému používat uživatelské jméno z DUSPS
 3. V systému budou pouze osobní účty a nikoliv účty projektů či sekcí
 4. Pouze vedení klubu (představenstvo + centrála) bude mít přístup ke scanům faktur
 5. Uživatelé, jenž mají přidělenou položku rozpočtu klubu (např. vedoucí projektů) budou mít možnost zadávat do systému požadavky
 6. Všichni ostatní členové klubu budou mít přístup pouze na přehled položek, nikoliv k detailním rozpisům položek a scanům faktur
 7. Nečlenové klubu, nebudou mít přístup na tento server
 8. Výjimky z těchto pravidel podléhají schválení předsedy

Toto nařízení bylo platné od 17. 3. 2007 do 1. 1. 2017 (změna stanov).

2007-03: Více počítačů členů klubu připojených do sítě klubu

Toto nařízení upravuje připojování více počítačů jednoho člena klubu do sítě klubu Silicon Hill.

 1. Každý člen smí mít do sítě klubu připojen pouze 1 počítač (notebook a stolní počítač jsou dva počítače).
 2. Pouze aktivní člen klubu smí mít připojeno do sítě klubu více počítačů.
 3. Na pokoji je možné mít pouze jeden počítač, jakékoliv další počítače musí být umístěny v serverhousingu
 4. Na připojení více počítačů nevzniká nárok, ale je povolováno jako forma odměny.
 5. Povolením připojení více počítačů nevzniká trvalý nárok na více připojených počítačů.

Toto nařízení bylo platné od 1. 7. 2007 do 20. 1. 2009 (zrušeno nařízením 2009-02).

2007-04: Jmenná konvence pro domény klubu

Doména sh.cvut.cz E-maily se přiřazují v tomto pořadí:

 1. J.Prijmeni
 2. Jmeno.Prijmeni
 3. Jm.Prijmeni
 4. další...

Počítače i emaily běžných uživatelů mají doménu pouze sh.cvut.cz.

Doména siliconhill.cz. E-maily se přiřazují v tomto pořadí:

 1. J.Prijmeni
 2. Jmeno.Prijmeni
 3. Jm.Prijmeni
 4. další...

Jedná se o doménu pro oficiální e-maily, webové prezentace klubu a weby projektů. Na těchto webech jsou všechny kontaktní e-maily v doméně siliconhill.cz. Webové prezentace i maily v doméně siliconhill.cz, existují i v doméně sh.cvut.cz, přičemž siliconhill.cz je primární.

Toto nařízení bylo platné od 15. 7. 2007 do 1. 1. 2017 (změna stanov).

2009-01: Čerpání z rozpočtu 2008-2

Z důvodu schvalování rozpočtu 2009-1 až v polovině ledna 2009 prodlužuji dobu čerpání rozpočtu 2008-2 do pátku 16. ledna 2009. Účtenky budou proplaceny do středy 21. 1. 2008 - účtenky za rok 2009 budou proplaceny až po uzavření účetních dokladů za rok 2008.

Toto nařízení bylo platné od 11. 1. 2009 do 1. 1. 2017 (změna stanov).

2009-02: Více počítačů členů klubu připojených do sítě klubu a Wi-Fi

Toto nařízení upravuje připojování více počítačů jednoho člena klubu do sítě klubu Silicon Hill.

 1. Každý člen smí mít do sítě klubu připojen pouze 1 počítač (notebook a stolní počítač jsou dva počítače) přes metalickou síťovou přípojku a dále pak po jednom mobilním zařízení z kategorií [laptop|desktop] a [mobil|PDA|MDA] přes klubovou Wi-Fi síť.
 2. Pouze aktivní člen klubu smí mít připojeno do sítě klubu více počítačů přes metalickou přípojku.
 3. Na pokoji je možné mít pouze jeden počítač připojený do sítě klubu pomocí metalické přípojky, jakékoliv další počítače musí být umístěny v serverhousingu.
 4. Na připojení více počítačů nevzniká nárok, ale je povolováno jako forma odměny.
 5. Povolením připojení více počítačů nevzniká trvalý nárok na více připojených počítačů.
 6. Na připojení přes klubovou Wi-Fi síť má právo každý člen klubu se zaplaceným IT popř. plným členstvím. Klubová Wi-Fi je síťový projekt, který je zatím provozován v testovacím režimu a jedná se tedy o negarantovanou službu. Registrátoři nejsou povinni řešit problémy členů s připojením na Wi-Fi - veškerá dokumentace je na http://wiki.sh.cvut.cz/wifi včetně screenshotů s nastavením.
 7. O výjimkách, dalších pravidlech a podrobnostech rozhoduje předseda klubu. Rozhodnutí předsedy pak platí pouze pro daný případ a je konečné.

Tímto se ruší nařízení předsedy č. 2007-03.

Toto nařízení bylo platné od 20. 1. 2009 do 21. 4. 2014 (2014-01).

2010-01: Čerpání z rozpočtu 2009-2

Z důvodu schvalování rozpočtu 2010-1 v druhé polovině ledna 2010 prodlužuji dobu čerpání rozpočtu 2009-2 do pátku 15. ledna 2010 - do této doby budu schvalovat čerpání jednotlivých položek. Účtenky budou proplaceny ve standardním termínu 14 dní.

Veškeré daňové doklady z roku 2009 je nutno neprodleně odevzdat do kanceláře a to opět do 15. 1. - po tomto termínu již nebudou žádné doklady z roku 2009 proplaceny.

Toto nařízení bylo platné od 11. 1. 2010 do 1. 1. 2017 (změna stanov).

2014-01: Více počítačů členů klubu připojených do sítě klubu a Wi-Fi

Toto nařízení upravuje připojování více počítačů jednoho člena klubu do sítě klubu Silicon Hill

 1. Každý člen smí mít do sítě klubu připojen pouze 1 počítač pomocí drátového síťového rozhraní přes metalickou přípojku a dále maximálně 3 mobilní zařízení pomocí bezdratového síťového rozhraní přes klubovou Wi-Fi síť.
 2. Na připojení přes klubovou Wi-Fi síť má právo každý člen klubu se zaplaceným IT členstvím.
 3. Klubová Wi-Fi je síťový projekt, který je zatím provozován v testovacím režimu a jedná se tedy o negarantovanou službu. Registrátoři nejsou povinni řešit problémy členů s připojením na Wi-Fi - veškerá dokumentace je na http://wiki.sh.cvut.cz/wifi včetně screenshotů s nastavením.
 4. Připojení více zařízení je umožněno pouze aktivním členům jako forma odměny, na tento druh odměny ovšem nevzniká nárok a je povolován pouze předsedou.
 5. Povolením připojení více počítačů nevzniká trvalý nárok na více připojených počítačů.
 6. Umístění veškerých serverových nebo osobních zařízení umístěných v blokových serverovnách nebo patrových switchovnách je tímto zakázano. Vše je možné umístit do server housingu, který je pro aktivní lidi formou odměny na požádání u předsedy.
 7. Na umístění serveru nebo osobního zařízení do housingu nevzniká nárok automaticky.
 8. O výjimkách, dalších pravidlech a podrobnostech rozhoduje předseda klubu. Rozhodnutí předsedy pak platí pouze pro daný případ a je konečné.

Tímto se ruší nařízení předsedy č. 2009-02.

Toto nařízení bylo platné od 21. 4. 2014 do 1. 1. 2017 (změna stanov).

Jmenné prostory

Varianty
Akce