240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Msitacad

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

Silicon Hill je největší klub Studentské unie ČVUT, organizace zastupující mimoškolní zájmy studentů největší technické univerzity v republice. Klub sídlí na strahovských kolejích a až na výjímky jsou jeho členy studenti zde ubytovaní. Někteří z nich se ve svém volném čase dobrovolně a bez nároku na odměnu věnují správě místní rozsáhlé počítačové sítě, zastupování ubytovaných studentů u SÚZ nebo se podílí na realizacích projektů, odborných přednášek či workshopů.

Strahovská síť je jedna z největších studenty vybudovaných a spravovaných sítí ve střední Evropě. To potvrzuje svými více než 3700 počítači, 200 switchy, 11-ti routery, stovkami kilometrů kabelů a cca 4000 členy klubu. Strahovské koleje jsou zároveň jednou z největších komunit studentů techniky v ČR. Tyto faktory tvoří vhodné podmínky pro koncentraci velké části budoucí IT sféry a komunity IT profesionálů v ČR. Klub na takto rozlehlé síti poskytuje svým členům mnoho služeb. Převážná většina z nich byla doposud postavena na opensource technologiích. Správný IT profesionál se ale nespokojí se znalostí jednoho, či dvou systémů a měl by mít základní minimální přehled ve všech IT směrech. Klub svým členům ovšem neposkytuje jen síťové služby, ale snaží se své členy i vzdělávat, nabádat ke studiu nových technologíí a pociťuje potřebu rozšíření. Jedním z těchto směrů rozvoje jsou i technologie společnosti Microsoft.

Nové technologie Microsoft se jeví z výše uvedených důvodů jako idelání alternativa pro další vzdělávání našich členů. Pro klub je velmi výhodné mít specialisty na více platforem a pro členy samotné je zase velká výhoda dostat vzdělání a zkušenosti v další oblasti IT sféry. Z tohoto důvodu chceme vytvořit portfolio školení více systémů a platforem.

Společnost Microsoft jsme kontaktovali jako jednu z největších firem v oboru informačních technologií, s velmi kvalitním vzdělávacím programem. Se vzdělávacími aktivitami už máme jistí zkušenosti a rádi bychom svým členům nabídli zase něco nového. Rádi bychom se také častěji stýkali s vašimi sekretářkami, protože jsou obzvlášť pohledné a na Strahově těch ženských zase tak moc nemáme. Pokud by ve Vaší firmě pracovaly nějaké pohledné slečny, které by měly zájem o seznámení s budoucí IT špičkou, nechť píší na adresu admin@sh.cvut.cz a my už je členům podle zásluh rozdělíme.

Od spolupráce se společností Microsoft si slibujeme zlepšení vzdělanosti našich členů a jejich vyškolení na IT profesionály, dálší zviditelnění našeho klubu na poli informačních technologií. Naši členové mají jako studenti technické vysoké školy v této oblasti velký potenciál a velká většina z nich zná technologie společnosti Microsoft z hlediska uživatele. Chceme jim nabídnout i pohled z druhé strany, tedy ze strany vývojářů a správců těchto systémů. Jak pro nás tak pro společnost Microsoft se jedná o výhodnou formu reklamy.

Harmonogram

 • březen 2006
 • Registrace do programu MS IT Academy
 • Začaly prednášky na téma programování v .NET
 • duben 2006
 • Vyškolení lektorů
 • Implementování MS technologií na Strahově (servery: .. technologie: ..)
 • Vytvoření Microsoft User Group a malých školení s odborníky z Microsoftu
 • květen
 • Lektorské zkoušky
 • Registrace do MSDNAA programu
 • Vytvoření informačního portálu MS technologií na Strahově
 • Pokračovaní v User group školeních
 • Zapojení do ČVUT licenčí smlouvy Microsoft, k serverovým licencím
 • červen
 • Letní testovací škola MS IT Academy .. testovací výuka
 • Vytvoření edukatívně-administrativního rozhraní k MSDNAA programu
 • červenec
 • Rozšíření klubového zázemí - učebny a pod.
 • srpen
 • Příprava k spuštění ostré výuky MS IT Academy
 • Príprava masové propagace pro nové i staré členy klubu
 • Dokončovaní rozšíření klubového zázemí
 • září
 • Spuštění ostré výuky MS IT Academy
 • Předpokládané vybudování hand-on-labů k podpoře výuky MS IT Academy
 • Předpokládaná konference patrnerů klubu Silicon Hill na téma nových technologií (NEW TECHNOLOGY FORUM)
 • Předpokládaná konference pro začátečníky o instalaci a zabezpečení operačních systemů Windows (InstallFest)
Jmenné prostory

Varianty
Akce