240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Menzacam

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Webkamerový a slowTV projekt na sledování fornty v menze, který vznikl v době, kdy ještě téměř žádné webkamery ani slowTV nebyly.

Náhled stránek z archivu: http://web.archive.org/web/20000510031604/http://menzacam.sh.cvut.cz/


Historie

V létě roce 1999 přinesl Jindřich Fučík vyřazenou CCTV kameru. Protože by byla škoda nechat ji jen tak ležet ve skříni, společně s Martinem Kačerem a Zdeňkem Kadlecem připojili kameru na počítač, zprovoznili snímání obrázků a vytvořili jednoduché stránky, na kterých se zobrazoval obraz přenášený z kamery jednou za minutu. Původně namířili kameru na kolejní prostranství ("buzerák"), tam se ale zpravidla nic nedělo. Inspirováni první webcamerou na světě, kerá sledovala konvici na kávu, dohodli se s vedením menzy a kameru umístili ke stropu vstupní haly menzy a namířili tak, aby zabírala vchod do vlastní jídelny ve východní části menzy. Každý se pak mohl podívat se odkudkoliv, jak velká je fronta v menze, předtím, než vyrazil na oběd či na večeři. Stránku doplňovaly odkazy na jídelní lístky vystavené na stránkách menzy a archiv snímků po hodině a za posledních 10 minut. Projekt byl spuštěn 16.9.1999 a brzy si získal velkou oblibu mezi studenty, kteří si tak šetřili čas. Došlo to tak daleko, že v době největší popularity občas vznikaly jakési vlny, kdy se větší množství studentů odebralo na večeři ve chvíli, kdy byla fronta malá, a tím vytvořili frontu velkou, čímž se přísun zarazil dalších studentů a fronta zase rychle zmenšila.

V létě roku 2002 probíhala rekonstrukce menzy, během něhož kamera zmizela. V říjnu 2002 se kamera opět našla, obnovění provozu se podařilo až o rok později. Kamera byla přesunuta tak, aby zabírala vchod do restaurace v západní části menzy a celý prostor haly. Nové místo pro umístění kamery bylo špatně dostupné, instalaci provedl Jan Kamenický za pomoci horolezecké techniky.

Zánik projektu

Po rekonstrukci se poněkud změnil charakter provozu menzy. Otevřela se druhá část menzy s vyšším standardem (tzv. restaurace), jídelna díky šokovému zmrazování jídel zavedla nepřetržitý provoz přes celý den. Starý počítač začínal mít výpadky, zpřísnila se legislativa pořizování záznamů ve veřejných místech. Protože fronty prakticky vymizely, ztratil projekt menzacam smysl a byl potichu zrušen někdy kolem roku 2006.

Technika

CCTV kamera byla připevněna na trubkové stropní konstrukci stropu v hale menzy, koaxiálním kabelem zapojena přes videokatu do běžného PC, který byl umístěný v kanceláři menzy. Karta pracovala na chipu Brooktree Corporation Bt878 Video Capture, tvůrci projektu adaptovali ovladač pro v4l v linuxu (http://linuxtv.org/) pro /dev/bttv na FreeBSD, na kterém běžel počítač. Script, spouštěný z cronu, snímal jednou za minutu statický obrázek, který se zobrazoval přes java applet (javascript tehdy ještě nebyl moc rozšířený). Později přibyla verze bez javy s javascriptovým reloadem celé stránky.

Jmenné prostory

Varianty
Akce