240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Kino bloku 11

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Rezervace / Reservation


Pouze ze zařízení připojených k síti klubu Silicon Hill. / Only from devices connected to the net club Silicon Hill.
Rezervace lze vytvořit 30 minut dopředu (i když rezervační systém mylně píše 1,5 hod :) ) / Reservations can be made 30 minutes in advance (The reservation system mistakened requires a 1.5 hours)

Zobrazení externích informací bohužel vyžaduje povolený JavaScript. Pro zobrazení informací si ho, prosím, povolte.
 • Bez rezervace vám místnost nebude půjčena. Rezervaci si udělejte sami, správci vám ji udělají jedině za nůši dobrot.
 • Without reservation, the room won't lent.


Lidé / People

 • vedoucí projektu / Administrators: Jan Dvořák (11/116), Patrik Hübner(11/334), Martin Skalický(11/426)
 • kontakt / contact: kino11@sh.cvut.cz

Aktuální informace a novinky / Current information and news

 • Otevřeno / Open

 • 09.11 2019 dalším správcem se stal Patrik Hübner z pokoje 11/334, rozšiřujeme tak možnost půjčit si klíč u 3 správců
 • 01.03 2019 k dispozici hra The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (za věnování děkujeme D. Skrypka z pokoje 204)
 • 20.02 2019 povoleno vytvářet si na PS4 vlastní účty
 • 15.02 2019 nový správce Jan Dvořák 11/116

Cíle / Objectives

 • Cílem projektu Kino bloku 11 je poskytnout členům klubu Silicon Hill bydlícím na bloku 11+12 místo pro sledování filmů na velkém pláně v HD kvalitě. Možnost vyzkoušet si prezentace apod.
 • The objective of the Kino Block 11 project is to provide Silicon Hill Club members living on block 11 + 12 with a high-quality HD movie location. The opportunity to try out school presentations etc.

Poloha / Place

 • Blok 11 - mezipatro mezi 1. a 2. patrem SEVER
 • Block 11 - mezzanine between the 1st and 2nd floor North

Alternativa / Alternative

 • pokud nesplňujete podmínku bydlení na bloku 11+12 nebo jsou správci nedostupní, můžete využít velký projekt Silicon Hillu - SHerna
 • if you do not live on block 11 + 12 or are unavailable to administrators, you can use Silicon Hill's big project- SHerna

Pravidla / Rules

 • 1) Klíč si může půjčit pouze osoba bydlící na bloku 11+12 s členstvím v klubu Silicon Hill.
 • 2) Kino bloku 11 slouží pro projekci filmů, hraní her na PS4, školní prezentace atd. Není určena na párty a podobné aktivity.
 • 3) Půjčující si musí udělat rezervaci na http://wiki.siliconhill.cz/Kino_bloku_11. Rezervace jde provést jen ze zařízení připojeného do sítě Silicon Hill. Pak si teprve může rezervující osobně vypůjčit klíč u správce. Klíč nepůjčujte žádné další osobě a ihned po ukončení rezervace ho vraťte.
 • 4) Vyzujte se u dveří na linoleu (boty i pantofle), vstup na koberec pouze v ponožkách, pokud chodíte bosi, tak si navlečte ponožky.
 • 5) Osoby vstupující do místnosti souhlasí s pořízením kamerového záznamu. Dění v místnosti je monitorováno kamerovým systémem se záznamem.
 • 6) Do křesla mohou jen osoby do 90 kg hmotnosti, pro ty ostatní jsou sedací vaky.
 • 7) Po příchodu zkontrolujte vybavení dle inventárního seznamu. Ihned nahlaste jakékoliv poškození nebo fleky, jinak budou připsány vám. Zašpinění, které způsobíte, necháte na vlastní náklady vyčistit do 1 týdne od vyzvání od správců.
 • 8) Zákaz vynášení veškerého vybavení z místnosti.
 • 9) Zákaz konzumace jídla s výjimkou popcornu a brambůrků.
 • 10) Zákaz kouření.
 • 11) Zákaz pití z jiných, než uzavíratelných lahví.
 • 12) Zákaz manipulace a odpojování kabeláže, změny v nastavení zařízení a plátna
 • 13) Zákaz hlasité reprodukce a to i přes den (nejen v nočním klidu).
 • 14) Při odchodu zavřít okna, vytřepat na chodbě deky, vypnout zařízení pomocí dálkových ovladačů, připojit na nabíjení PS4 ovladače, zhasnout. Vrátit dálkové ovladače na jejich místo. Před vrácením klíče je nutné místnost uklidit.
 • 15) Osoba, která má zapůjčenou místnost, uhradí škody, které vznikly během jeho výpůjčky. A to bez prodlení po výzvě správců.
 • 16) Místnost je možné využívat od 8:00 do 23:59.
 • 17) Klíč vracejte v dohodnutý čas, pokud tak neučiníte, budete potrestáni. Ztrátu klíče ihned nahlaste.
 • 18) Porušení kteréhokoliv pravidla z provozního řádu Kina bloku 11 a jiného chování v rozporu s dobrými mravy a zákony, povede k zákazu půjčování Kina bloku 11 (i všem osobám, které se vyskytovali v místnosti) a omezením služeb člena Silicon Hill (odpojením od sítě).
 • 19) Správci Kina bloku 11 si vyhrazují plné právo na případné změny provozu a provozního řádu bez předchozího upozornění.
 • 20) Správci Kina bloku 11 mají právo na změnu nebo zrušení rezervace a na okamžité ukončení již probíhající výpůjčky.

verze pravidel 1.0

 • 1) Keys can borrow only a person who lives at the building 11 or at the building 12. The person has to be also a member of the Silicon Hill club
 • 2) The Cinema serves for film projections, playing games on PS4, school presentations etc. Parties and similar activities are strictly prohibited.
 • 3) If you want to borrow the Cinema Room you have to make a reservation via website http://wiki.siliconhill.cz/Kino_bloku_11. You can make a reservation only from a device connected to Silicon Hill network. Afterwards, you can borrow the keys from a cinema administrator.
 • 4) At the Cinema Room take your shoes (slippers) off. In order to keep the carpet clean, please, come in only with clean feet and in socks.
 • 5) The Cinema Room is protected by surveillance cameras with recording. Please be aware of the fact that by entering the room you give the permission with camera recording.
 • 6) Armchairs can be used only by people whose weight is less than 90 kg. The others have to use sitting bags.
 • 7) After you enter the Cinema Room it is highly recommended to check all of the equipment according to the inventory list. In case you would find damages or stains please announce it immediately. Otherwise you could be finding responsible for them.
 • 8) Don’t take the furniture out from the Cinema Room.
 • 9) Eating food is prohibited. Except popcorn and chips.
 • 10) Smoking is prohibited.
 • 11) Please drink only from bottles which can be closed.
 • 12) It is prohibited to manipulate or unplug any cables. Also you aren’t allowed to change settings on the device or screen.
 • 13) Don’t set the audio too loudly in order to not bother other people out of Cinema Room.
 • 14) Before you leave, make sure that all windows are closed and all blankets are clean. Turn also all devices off using remote controls. Let the PS4 gamepads charge. Turn the lights off. Return the remote controls on their spots. Before returning the keys, please, make sure that the Cinema Room is clean.
 • 15) In case of damages the person who borrowed the keys is supposed to pay all created damages immediately.
 • 16) You can use the Cinema Room from 8:00 to 23:59.
 • 17) Please return the keys on time! In case you lose keys, let the administrator know immediately.
 • 18) Breaking these rules or other bad behaviour can lead to a prohibition of using Cinema Room (including all people present in the Cinema Room) or the limiting Silicon Hill services (unplugging from network)
 • 19) Cinema administrators reserve the right to change these Rules for Cinema Visitors at any time without notice.
 • 20) Cinema administrators reserve the right to change or cancel reservations even the reservations which are in progress.

rules version 1.0


Hry / Games

Hra/Game Počet hráčů/Number of players recenze/review (metacritic.com) recenze/reviw (opencritic.com)
Blu-ray disky (pro hraní nutno vložit blu-ray disk) / Blu-ray discs (blu-ray disc required for playing)
Fifa 15
1-4
en en
Bloodborne - Game of the year edition
1
en en en
Destiny - Vanguard armoury edition
1
en en
Mortal Kombat XL
1-2
en en
Darksiders - warmastered edition
1
cz en en
Helldivers - super earth ultimate edition
1-4
en en
The last of us - remastered
1
en en
Uncharted - The Nathan Drake collection
1
en en
Uncharted 4 - A thiefs end
1
en en
Borderlands: The Handsome Collection
1-4
en en
Sine Mora EX
1-2
en en
Guilty Gear Xrd REVELATOR
1-2
en en
Trackmania Turbo
1-16
en en
Call of Duty Black Ops III
1-2
en en
Diablo III Reaper of Souls Ultimate Evil Edition
1-4
en en
WipEout™ Omega Collection
1-2
en en
NHL 17
1-4
en en
The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition
1-4
en en
Stažené hry bez blu-ray media (aktuální hry najdete v knihovně na PS4) / Downloaded games without blu-ray media (the current game can be found in the PS4 library)
ALIENATION
1-4
en en
Worms Battlegrounds
1-4
en en
Tearaway Unfolded
1-2
en en
BADLAND: Game of the Year Edition
1-4
en en
Lovers in a Dangerous Spacetime
1-4
en en
Lords of the Fallen
1
en en
Journey
1
en en
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
1
en en
inFAMOUS Second Son
1
en en
Amnesia: Collection
1
en en
Child of Light
1
en en
Sky Force Anniversary
1-2
en
MLB® The Show™ 19
1
en en

Návody / Tutorials


Chci si pustit film z vlastního USB zařízení (flash, USB disk, telefon atd.)

 • 1) NEZASAHUJTE NIJAK DO NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ, S KABELY MANIPULUJTE OHLEDUPLNĚ.
 • 2) Zapněte multimediální centrum (dále jen MC) pomocí dálkového ovladače.
 • 3) Zapněte projektor pomocí dálkového ovladače. MC je na vstupu projektoru HDMI 2 (v případě potřeby změňte pomocí tlačítka Source na ovladači projektoru). Zapněte ovladačem reproduktory a tlačítkem Input vyberte vstup č.4 (uvidíte na manuálním ovladači reproduktorů vedle MC).
 • 4) Počkejte, až se načtou soubory z interního disku MC a teprve potom připojte USB disk do portu USB na pravé straně MC.
 • 5) Počkejte, až se načte připojené USB zařízení, v menu MC vyberte Správce souborů, pak USB (načtení může chvíli trvat), tam uvidíte vaše zařízení. Vybraný soubor spustíte tlačítkem OK.
 • 6) Po konci přehrávání vypněte dálkovými ovladači MC, projektor (vypnutí je nutné potvrdit opětovným stiskem tlačítka OFF) a reproduktory.
 • 7) Vyjměte USB zařízení.
 • 8) Nevypínejte zařízení z elektriky ani nevypínejte přepěťovou ochranu.


I want to play the movie from my own USB device (flash, USB disk, phone, etc.)

 • 1) Do not change device settings, handle the cables gently.
 • 2) Turn on the multimedia center (shortly only MC) using the big black remote control.
 • 3) Turn on the projector with the white remote control. MC is at the input of the HDMI 2 projector (change if necessary with the Source button on the projector's remote control). Turn on the speaker with small black remote control and select Input 4 with button input on remote control (You can see the input number on the handheld speaker driver next to the MC).
 • 4) Connect the USB drive to the USB port on the right side of the MC.
 • 5) Wait for the connected USB device to load, select File Manager (Správce souborů) from the MC menu, then USB (retrieval may take a while), your device will appear. To start the selected file, press OK.
 • 6) After the end of the playback, turn off the MC , the projector and the speakers with remote controls (for projector the turn off must be confirmed twice by the OFF button).
 • 7) Remove the USB device.
 • 8) Do not turn off the devices from electricity or turn off surge protection.


Chci si pustit film uložený v Mutlimediálním centru

 • 1) NEZASAHUJTE NIJAK DO NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ, S KABELY MANIPULUJTE OHLEDUPLNĚ.
 • 2) Zapněte multimediální centrum (dále jen MC) pomocí dálkového ovladače.
 • 3) Zapněte projektor pomocí dálkového ovladače. MC je na vstupu projektoru HDMI 2 (v případě potřeby změňte pomocí tlačítka Source na ovladači projektoru). Zapněte ovladačem reproduktory a tlačítkem Input vyberte vstup č.4 (uvidíte na manuálním ovladači reproduktorů vedle MC).
 • 4) Počkejte, až se načtou soubory z interního disku MC - v menu ve Správci souborů se objeví složka HDD (chvíli to trvá než se načte).
 • 5) Pomocí ovladače (kolečko se šipkami a tlačítka OK) si vyberete a spusťte film. Po spuštění filmu si pro volbu titulků zmáčkněte tlačítko na ovladači SUBST, pomocí ovladače nastavte co potřebujete (kolečko se šipkami a tlačítka OK) a opětovným zmáčknutím tlačítka SUBST se vrátíte do filmu. Pro výběr zvukové stopy zmáčkněte na ovladači tlačítko AUDIO a postupujte stejně jako u titulků.
 • 6) Po konci přehrávání vypněte dálkovými ovladači MC, projektor (vypnutí je nutné potvrdit opětovným stiskem tlačítka OFF) a reproduktory.
 • 7) Vyjměte USB zařízení.
 • 8) Nevypínejte zařízení z elektriky ani nevypínejte přepěťovou ochranu.Chci si pustit film z vlastního zařízení vybaveného výstupem HDMI :

 • 1) NEZASAHUJTE NIJAK DO NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ, S KABELY MANIPULUJTE OHLEDUPLNĚ.
 • 2) Zapněte projektor pomocí dálkového ovladače.
 • 3) Připojte k vašemu zařízení HDMI kabel, který nejprve opatrně odpojíte z multimediálního centra.
 • 4) Zvuk připojte pomocí audiokabelu 3 x jack 3,5 mm, který vede z subwooferu pod plátnem (na ovladači repra zvolte tlačítkem Input vstup č.1 (uvidíte na manuálním ovladači reproduktorů vedle MC). Nezapomeňte si v ovladačích vašeho zařízení přepnout zvukový výstup z hdmi na jack.
 • 5) Přehrávejte z vašeho zařízení.
 • 6) Po konci přehrávání odpojte opatrně kabely a znovu je zapojte do zařízení, odkud jste je vytáhli.
 • 7) Vypněte projektor (vypnutí je nutné potvrdit opětovným stiskem tlačítka OFF) a reproduktory dálkovým ovladačem.
 • 8) Nevypínejte zařízení z elektriky ani nevypínejte přepěťovou ochranu.


Chci hrát na PS4:

 • 1) Pro zapnutí konzole zmáčkněte na ovladači dualshocku uprostřed umístěné tlačítko s logem PS (ovladač je bezdrátový a můžete použít kterýkoliv, připojení ovladače kabelem je nutné jen pro nabíjení baterie nebo dlouhého hraní s dobíjením).
 • 2) Zapněte projektor pomocí dálkového ovladače projektoru. PS4 je na vstupu HDMI 1 (v případě potřeby změňte pomocí tlačítka Source na ovladači projektoru požadovaný vstup). Zapněte dálkovým ovladačem reproduktory a tlačítkem Input vyberte vstup č.3 (číslo vstupu uvidíte na manuálním ovladači reproduktorů vedle multimediálního centra).
 • 3) Levým joystickem na ovladači vyberte hráče pomocí tlačítka x (pro běžné potřeby je postačující defaultní účet User 1). Pokud chcete hrát nějaké hry s postupem, doporučujeme si vytvořit účet:

Při spuštění konzole si vyberte vytvoření nového uživatele, pokud chcete mít účet chráněný heslem, přihlaste se do sítě PSN (je lepší tam mít už založený účet předem https://store.playstation.com ) a postupujte dle pokynů. Pak si v Nastavení --> Nastavení přihlášení nastavte pin pro přihlášení do účtu. Účet si pravidelně zálohujte – neručíme za ztrátu dat.

 • 4) Pokud chcete hrát ve více hráčích, tak každý na svém ovladači postupně zmáčkne tlačítko s logem PS a přihlásí se na jiný účet než ostatní (User 2, User 3, User 4). PS ovládá poslední přihlášený, změnu ovládajícího provedete opět zmáčknutím tlačítka s logem PS na ovladači hráče, který ví co dělá :D
 • 5) Pomocí levého joysticku na ovladači volte hry, které chcete hrát. Seznam her a jejich popis je na wiki. Některé hry vyžadují vložení média. Při vložení Blu-Ray média se nejprve přesvědčte, jestli není v mechanice disk jiné hry. Na předním panelu PS4 pod zapínacím tlačítkem je umístěno tlačítko pro vyjmutí média, na obrázku PS4 je to tlačítko E, stačí zlehka přejet prstem, nevyjíždí žádný šuplík, jen se opatrně vyjme médium ze štěrbiny, nematlejte na čtecí část Blu-Ray média prsty, opatrně ho držte ukazováčkem za střed a palcem za okraj. Vložte médium hry, kterou chcete hrát a levým joystickem najeďte na její ikonu, spusťte ji pak tlačítkem x.
 • 6) Hry nemají většinou v menu možnost Ukončit hru či podobné jako na PC, do menu PS4 se vrátíte stiskem tlačítka PS a následným stiskem tlačítka Options na ovladači (na obrázku ovladače PS4 je to tlačítko E) v následném menu ukončíte hru.
 • 7) Po ukončení hraní, připojte všechny ovladače na nabíjecí kabely. Vyjměte vložený Blu-Ray disk. Pro vypnutí PS4 se pohybem nahoru levým joystickem dostanete do menu nastavení. Úplně vpravo vyberte menu Power a pak spusťte Enter rest mode. Konzole se uspí, ale bude nabíjet ovladače (měly by přerušovaně svítit).
 • 8) Nevypínejte zařízení z elektriky ani nevypínejte přepěťovou ochranu.
Co se má dodělat

Překlad do angličtiny.
Okna, těsnění?

Vybavení

 • FullHD projektor Optoma HD26
 • Plátno Elite Screens 120"
 • Multimediální centrum Evolve Infinity s HDD
Podporované video formáty:
MKV, AVI, DivX, MPG, MPEG, MP4, MOV, WMV, ASF, 3GP, RM, RMVB, M4V, VOB, DVD-ISO, BD-ISO, IFO, DAT, FLV, TS, TP, TRP, M2TS
Podporované video kodeky:
MPEG1, HD MPEG2(up to MP@HL), HD MPEG4 SP/ASP, H.264 BP@L3,MP@L4.1, Xvid, WMV9, RM/RMVB8/9/10 (do 1280x720@30p)
Video výstup:
4:3, 16:9, 16:10, HDMI Auto, PAL, 480p, 576p, 720p 50Hz, 720p 60Hz, 1080i 50Hz, 1080i 60Hz, 1080p 50Hz, 1080p 60Hz, Podpora 1080p 24 Hz
Podporované zvukové formáty:
MP3, WMA, AAC, RM, OGG Vorbis, FLAC
Zvukové dekódování:
Stereo, Dolby Digital, Dolby Digital AC3 5.1 (pass through/downmix na stereo), Dolby Digital Plus 7.1 (passthrough), Dolby Digital Plus 7.1 (passthrough), Dolby Digital TrueHD, DTS Digital Surround 5.1 (passthrough/downmix na stereo), AAC 7.1 (downmix na stereo)
Fotografie:
JPG/JPEG, HD JPEG. BMP, GIF, TIFF, Hudební slideshow a přiblížení
Filmové titulky:
SRT, SUB, SMI, SSA, IDX/SUB
 • Reproduktory Logitech Z-906
 • Konzole PS4 + 4 ovladače
 • 4 sedací vaky
 • 6 křesel Pello + deky
 • Koberec
 • Skříň se zámkem
 • Neprůhledné závěsy
 • Kamera se záznamem


Hotovo

Vyměnit disk v PS4 za větší.
Dokoupit 2 ovladače.
Zakoupena PlayStation Plus Card Hang 365 Days/CZE (roční členství ve službě PlayStation Plus).
Papír na podlahu, že se mají lidi vyzouvat.
Návod na obsluhu.
Zapojena PS4 a kalibrace projektoru.
Požádáno o nákup konzole PS 4.
Vyřešeny problémy se záznamem z kamery.
Montáž kamery.
Dodávka sedacích vaků, dek na křesla.
Sestavení křesel.
Zatmelení oken (aby tam nefoukalo jak ve větrném tunelu).
Montáž přechodových lišt u koberce a garnyže nad oknem.
Položení koberce.
Nákup koberce, přechodových lišt, garnyže a instalačního materiálu.
Vytrhání starého lina, zarovnání podlahy, pokládka nového linolea.
Natáhnutí a zalištování síťových kabelů.
Montáž plátna a držáku projektoru.
Vrtání a lištování audia a kabelů k projektoru.
Montáž držáků reproduktorů.
Demontáž starých lišt. Sádrování.

Poděkování lidem co pomohli s pracemi na Kinu 11

Tomáš Švach, Pavel Nutil, Martin Borýsek, Jakub Zedník, Dominika Perinajová, Matůš Cvengroš, Vladimír Kincl, Jaroslav Bureš, William Eberlein a další dobrovolníci

Kolejní bloky na Strahově
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 | Blok 8 | Blok 9 | Blok 10 | Blok 11 | Blok 12
Jmenné prostory

Varianty
Akce