240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

KOLEJ:SUZ:Pojisteni

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Pojištění

Tato stránka pojednává o povinném pojištění vneseného majetku, které je student ubytovaný na Strahovských kolejích povinen uzavřít (viz ubytovací smlouva se SÚZ).


Správci sekce SÚZ

  • Správce: Kolejní manažer


Jak postupovat při pojistné události

Základní informace o pojištění naleznete na internetových stránkách SÚZ nebo přímo na stránkách společnosti RENOMIA, a. s..

Školení

Zpravidla po začátku AR je ze strany SÚZ a společnosti RENOMIA pořádané školení pro studentské zástupce. Pokud by jste se chtěli takového školení zúčastnit nebo se dozvědět něco víc, obraťte se na kolejního manažera.

Zde jsou poznámky sesbírané z předchozích školení:

Postřehy

  • Při uznané pojistné události se nevyplácí celá cena nahlášená při uzavírání pojistného (nebo doložená později). Částka uznaná k náhradě je vypočítána z pořizovací ceny (tj. nahlášené ceny) a ceny, za jakou by se nyní dala pořídit náhrada. Člověk by měl tedy dostat "adekvátní" částku, na kterou lze věc v době události ocenit. (Připomínám ještě spoluúčast 500,-)
  • je pojištěno to, co mám (oficiálně) na pokoji - nejen moje věci, ale i věci zapůjčené (klubu, firemní...)
  • toto pojištění se týká jen pokoje (a antén na střeše;) - společné prostory nejsou v rámci tohoto pojištění řešeny
  • existují 2 varianty pojištění !! (viz leták RENOMIA visící vedle dveří hospodářky nebo web)
  • spoluúčast každé pojistné události je 500,-
  • při řešení pojistné události je dobré dodat nabývací doklad (faktura, kupní smlouva, ...) - pokud není, lze místo něho dodat podrobný popis a čestné prohlášení, že to opravdu bylo moje
  • vykradení pokoje je bráno jako pojistná událost jen pokud byl pokoj dostatečně zabezpečený - tzn. byly použity všechny zabezpečovací systémy - tzn. zamknuto na maximální počet západů, uzavřená okna (ani "na větračku" nesmí být) - tady si nejsem moc jistý, pokud by šlo o nové okno se speciálním režimem "na větračku" (i tak neprostupné), mělo by to projít. Ale co se týče většiny SH oken a "na větračku" - "na PET flašku", tam pochopitelně ne;)
Jmenné prostory

Varianty
Akce