240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

KLUB:Sluzby:SC

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Školící centrum Silicon Hill

Budova školicího centra za blokem 7
Jak se dostat ke školicímu centru

Školicí centrum je rekonstruovaná budova bývalé prádleny, kterou klub Silicon Hill využívá pro své vzdělávací a jíné aktivity. Vzhledem k nízkému časovému vytížení zejména v dopoledních hodinách je možné si prostory krátkodobě pronajmout - do 10 dní. Přednost mají vždy klubové aktivity. Pronájem pro kluby Studentské unie ČVUT je řešen za smluvní ceny interní přefakturací.

https://www.siliconhill.cz/pages/skolici-centrum

Správce

 • mail: skolici[at]sh.cvut.cz

Kde se nachází?

 • Dle map jej najdete na ulici Olympijská vedle bloku 7.
 • Zde se můžete podívat na velkou fotomapu, kde se nachází školicí centrum.
 • Parkovat lze na ulici u centra či na parkovišti mezi bloky.

Místnosti a jejich vybavení

Přednáškový sál

 • Řečnický pult
 • Mixážní pult BEHRINGER - XENYX 1832FX
 • 4x Reprobedny Yamaha S115V
 • 2x Zesilovač Tapco 2x800W
 • Projektor vč. optiky k dispozici

Učebna Autodesk

 • 16x PC Dell Optiplex, Core i7, 22” LCD
 • Projektor InFocus IN 2104
 • Tabule, Plátno

Učebna MSIT

 • 11x HP Compaq DX230, 22” LCD
 • Projektor InFocus IN26+
 • Tabule, Plátno


Obsazení učeben školicího centra (bude brzy aktualizováno)

Rezervace Školícího centra

Máte zájem uspořádat pro přátele párty a bloková společenská místnost je již zabraná nebo příliš malá? Pořádáte blokové hry, závěrečné večírky projektů nebo jiné klubové akce? Nebojte se využít právě Školící centrum! Stačí si dané prostory rezervovat u správce ŠC alespoň dva týdny předem a po případném schválení Vám již nic nebrání začít s plánováním a přípravami!

(online dokument pro zapisování žádostí zde bude přidán již brzy)

Pravidla pro využívání Školícího centra

 • Pro možnost využití ŠC nutná včasná rezervace a schválení akce správcem ŠC.
 • Správce ŠC má právo zrušit již schválenou akci.
 • Správce ŠC má právo zrušit již probíhající akci.
 • Klubové či projektové akce mají přednost před soukromými.
 • Správce ŠC má právo přístupu i na uzavřené akce (z důvodů kontroly).
 • V rámci celé budovy platí zákaz kouření (včetně vodních dýmek a el. cigaret.
 • Zákaz vaření, grilování apod. mimo kuchyňky a obecně zákaz manipulace s ohněm
 • Pod pípu apod. vhodné umisťovat podložku, aby nedošlo k poškození stolů.
 • AV techniku (v sále) obsluhovat výhradně podle návodu, který je u zesilovače.
 • Budova nesmí zůstat odemčená bez dozoru.
 • Zákaz manipulace s veškerým vybavením (včetně čidel bezpečnostního systému) mimo domluvené.
 • Pro každou akci bude předem zvolen člověk (z řad organizátorů), který ponese veškerou odpovědnost za případné škody nepořádek a chování hostů.
 • Po každé akci je nutné vrátit využité prostory (a prostory jinak dotčené) do původního stavu. Tzn. uklidit, vynést odpadky a přestěhovat do stavu v jakém byly před akcí. Pokud po úklidu budou prostory stále v nepořádku tj. - lepicí podlaha, špinavé stoly, nevynesené odpadky, aj... (zhodnotí správce ŠC), jsou organizátoři akce povinni uklidit znovu, a to tolikrát, dokud nebude vše v původním stavu. A to v takovém časovém rozmezí, aby nebyl omezen následující program daných prostor.
 • Pokud dojde k porušení nebo nesplnění výše uvedených bodů, může být organizátor akce (resp. zvolená odpovědná osoba) potrestán BANem na síťové členství nebo zákazem konání dalších akcí v těchto prostorách.
 • Správce ŠC si vyhrazuje právo na změnu a případné aktualizace těchto pravidel. Pro každou akci platí ty pravidla, která byla platná den před zahájením akce (vhodné sledovat průběžně před každou akcí).
 • Aktualizováno 27.3. 2019

Historie centra

 • Počátky centra spadají do roku 2006, kdy projektový manažer klubu Jaromír Kašpar, na základě myšlenky Radovana Igliara, začínal hledat další prostory pro rozvíjející se aktivity klubu.
 • Přes různé možnosti zahrnujíce např. suterén bloku 12 se, ve spolupráci se SÚZ ČVUT, dostal až k budově bývalé prádelny.
 • Budova prádelny byla SÚZem v průběhu jara a léta 2007 opravena.
 • Přes prázdniny roku 2007 byly vybudovány učebny pro Autodesk Akademie a Microsoft - největší zásluhy si připisují Jan Schejbal a Vít Kuchař.
 • Po půlročním provozu centra se ukázaly největší slabiny a to neopravené sociální zařízení, vadná hydroizolace a další nedostatky.
 • Od ledna 2008 probíhá další oprava centra ve spolupráci SH a SÚZ.
 • Od června 2008 je ve školicím centru usídlena organizace Spafi
 • Od října 2008 se ve školicím centru usídlila Adobe Akademie a započala kurzy
 • Silicon Hill průběžně hledá partnera pro školicí centrum.
 • 2/2 2008 zasíťování školicího centra (natažení optiky ze sedmičky)
 • V přednáškovém sálu se začínají rozbíhat taneční
 • Nakoupen nový server pro všechny učebny
 • Koupen projektor do přednáškového sálu
Jmenné prostory

Varianty
Akce