240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

KLUB:PR:Nastenka

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Oficiální nástěnky klubu Silicon Hill

Účel

Nástěnky slouží k propagaci studentských akcí pořádaných Studentskou unií ČVUT a kluby Studentské unie ČVUT, jejich členy nebo spřátelenými studentskými organizacemi.

Umístění

Nástěnky jsou umístěny v přízemí Strahovských bloků 2 až 11 a dále ve školícím centru SH. Rozměr nástěnek je 1500x1000 mm.

Pravidla pro vyvěšení plakátu

  1. Umístění plakátu musí být potvrzeno PR sekcí klubu Silicon Hill na adrese: nastenka@sh.cvut.cz
  2. Plakát je nutné zaslat k nahlédnutí a popsat cílovou skupinu pro kterou je určen. Rovněž je třeba zaslat informaci o rozměrech plakátu a požadované délce vyvěšení.
  3. Plakát musí propagovat akci klubu Silicon Hll, nebo jiné části Studentské unie ČVUT případně spřátelené studentské organizace. Výjimky pouze po dohodě s PR sekcí, nebo předsedou klubu.
  4. Velikost plakátu je omezena na velikost A4. Plakáty formátu A3 a větší jsou povoleny pouze pro oficiální akce Centrály Studentské unie ČVUT a klubu Silicon Hill. Případné výjimky je možné dojednat na adrese: nastenka@sh.cvut.cz
  5. Na plakátu musí být logo klubu Silicon Hill, Studentské unie ČVUT, nebo jiného klubu Studentské unie ČVUT, který akci zaštiťuje.
  6. Plakát musí být umístěn na všechny bloky. Umístění plakátů pouze na jeden blok nebo na několik bloků není povoleno (tento bod se netýká interních klubových informací a propagačních plakátů bloku).
  7. Nebude-li plakát splňovat tyto podmínky, může být odstraněn.
  8. Plakát smí být vyvěšen maximálně jeden měsíc před akcí. Správce bloku či jím pověřená osoba má právo plakát z nástěnky odstranit po skončení akce.
  9. Plakát smí být vyvěšen pouze v jedné kopii na jednu nástěnku bloku.


Vyvěšení

Vyvěšení do školícího centra není povinné, ale vítané. Přístup k nástěnce je nutné domluvit se správcem školícího centra. Viz Školící centrum Silicon Hill.

Plakát či leták si po potvrzení vyvěšujete sami.Stránku spravuje PR Sekce SH.

Jmenné prostory

Varianty
Akce