240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

KLUB:Historie

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Přehled aktivit klubu Silicon Hill v čase.

Obsah

Historie vedení klubu

 • do 29.9.1998 Studentská počítačová síť Strahov
posledním předsedou Klaus Jaroslav

Dění v klubu v čase

1990

 • Počátky organizované studentské činnosti sahají do roku 1990, kdy brzy po schválení zákona o sdružování občanů vzniká na tehdy monopolní SSM nezávislá Studentské samospráva Strahova. O její činnosti se toho mnoho neví a v porevoluční době pravděpodobně zanechala svojí činnosti po odchodu zakladatelů z kolejí Strahov.

1993

 • Na bloku 8 si studenti propojili své počítače do sítě. Mezi nimi byl jeden, který měl k dispozici druhý počítač a byl jej ochoten poskytnout jako Novellský server.

1994

 • Podobně jako na bloku 8 vznikaly počítačové sítě i na dalších blocích strahovských kolejí.

1995

 • Studentská počítačová síť na blocích 3, 8 a 9 na Strahově je připojena do sítě ČVUT. Připravuje se vznik občanského sdružení, které by počítačovou síť zastřešovalo. Rozhoduje se o struktuře sítě po blocích, kde každý blok bude mít svého voleného zástupce a vlastní blokový server se systémem Novell.
 • Více: Zpráva o současném stavu Studentské počítačové sítě z 25.5.2005

1996

 • K počítačové síti jsou připojeny bloky 2, 3, 4, 8 a 9. Routování sítě zajišťují blokové servery, počítačová síť je vystavěna na technologii koaxiálních rozvodů 10Base2, tj. 10Mb sdílené pásmo pro každý segment (většinou patro). Blokové servery s množstvím síťových karet (1 uplink, zbytek segmenty) jsou kategorie 386 a 486. Páteřní síť areálu je optická. Na každý blok vedou 2 páry vláken, 1 pár je využit pro počítač hospodářky, druhý pár zajišťuje chod SPS. Sítě SÚZu a SPS jsou tedy fyzicky odděleny. Optická vlákna jsou propojena optickým opakovačem a přes Cisco router připojeny do sítě ČVUT. K připojení slouží mikrovlné pojítko SkyWalker 2x4Mbit z bloku 10 na FEL Karlovo náměstí. Záložní linka 64 kb přes modem Nokia a pevnou telefonní linku do Dejvic na OVC (později VC, dnes VIC),v iz topologie sítě.
 • Na podzim roku 1996 dochází k prudkému nárůstu počtu uživatelů. V březnu bylo současně připojeno necelých 100 počítačů, v prosinci necelých 300, zajímavé statistiky jsou na webarchive.org.
 • Pro studentskou počítačovou síť Strahov se začíná používat označení Silicon Hill, kde inspirací bylo kalifornské Silicon Valley, světové centrum počítačového a technologického průmyslu. Své zajisté udělala i strahovské počítačové síti přidělená doména 3. řádu sh.cvut.cz.

1997

 • Linka mezi bloky je zvýšena na 10 Mb, k síti jsou připojeny bloky 2-11. Počet uživatelů dále strmě roste.
 • Na jaře byla obnovena činnost studentské samosprávy, která navázala na nefungující organizaci z roku 1990. Studentská samospráva Strahova si stanovila za cíl pečovat o studenty bydlící na kolejích Strahov a stravující se ve strahovské menze. O rok později se ukázalo, že obnovená organizace má co říci ve vztahu studenti-SÚZ-vedení ČVUT.
 • V říjnu začínají senátoři AS ČVUT připravovat vznik Studentské unie.

1998

 • 1. ledna vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, který zrušil po desítky let funkční status "akademická půda". V praxi to znamenalo, že od tohoto dne již nepotřebovala policie souhlas rektora ČVUT k zásahu proti nelegálním aktivitám. Tento den znamená počátek nové éry boje proti nelegálním aktivitám, převážně pirátství na počítačové síti.
 • 27. ledna jsou schváleny stanovy vznikající Studentské unie ČVUT.
 • 10. února vznikla Studentská unie ČVUT registrací na ministerstvu vnitra.
 • V dubnu zvedlo připravované prudké zdražení kolejného (z 510 na 780 Kč měsíčně) vlnu odporu. Proběhla demonstrace strahováků na Staroměstském náměstí a připravoval se i hromadný spánek tamtéž. Policie akci ve 22:00 rozpustila a protesty se přenesly na Strahov. Symbolem protestu byly žluté letáky, vylepené na oknech kolejí. "Žlutá revoluce" přinesla veřejné setkání na ploše mezi bloky za přítomnosti ministra školství Sokola a několika rektorů vysokých škol. Dvě organizace zastupují studenty, OVSP (organizační výbor studentského protestu) jako ti "zlí" a SSS (Studentská samospráva Strahova) jako ti "hodní". Připravovaná blokáda vchodu do ministerstva školství a hromadné neplacení kolejného se nekonalo. Byl ovšem založen 3 Kč fond na dovybavení kolejí a studentské samosprávy získaly vliv na rozhodování o ubytování a stravování studentů.
 • 17. června Akademický senát ČVUT pověřil tehdejšího prorektora Havlíčka vyřešením fungování studentské počítačové sítě pod Studentskou unií ČVUT. Za vydatné pomoci senátora Jaroslava Kuby za AS a celého vedení SPS, jmenovitě Jaroslava Klause se podařilo unikátní koncept správy kolejních sítí realizovat.
 • 29. září byl založen klub Silicon Hill, první klub Studentské Unie ČVUT. Byl založen bankovní účet klubu a dosavadní příspěvky na síť nahradily příspěvky členské. Koncem roku měl klub Silicon Hill 921 členů.
 • Do konce roku se dalšími kluby Studentské unie staly kluby Pod-O-Lee a klub Sinkuleho koleje.

1999

 • s výjimkou bloku 12, připojený celý strahovský areál.
 • 1. ročník InstallFestu

2000

 • proběhla přednáška o softwarovém pirátství s mjr. Dastychem z Policie ČR
 • předsedou klubu se stal Antonín Král (bobek)
 • 2. ročník InstallFestu

2001

 • připojena část bloku 12 obývaná studenty ČVUT. Správa této části spadá pod blok 11.
 • v dubnu byla studenty vytvořena nová verze založená na SQL databázi a zabezpečeném webovém rozhraní - DUSPS
 • v listopadu se konal 1. ročník konference OpenWeekend
 • 3. ročník InstallFestu

2002

 • začátek rekonstrukce počítačové sítě
 • červen - 2. ročník konference OpenWeekend

2003

 • komplet zasíťovaný Strahov
 • předsedou klubu se stal Michal Medvecký (misk0)
 • březen - 3. ročník OpenWeekendu
 • říjen - založeno Audiovizuální centrum SH (AVC)
 • 4. ročník InstallFestu
 • 1. ročník CryptoFestu
 • podzim: Rekonstrukce sítě na stukturku blok4 (Zbyněk Čech), blok6 (Ladislav Dokulil) a blok7(Jan Fleišmann)

2004

 • předsedou klubu se stal Zbyněk Čech (Olymp2)
 • říjen - 4. ročník OpenWeekendu
 • 5. ročník InstallFestu

2005

2006

2007

 • Startuje Autodesk academie
 • Slavnostní otevření Microsoft IT Academy
 • Dokončen nový mailsystem klubu
 • Dokončena restrukturalizace serverů
 • Získáno nové školící centrum
 • Spuštěn společný projekt Distribuovaných výpočtů s Akademií věd ČR
 • Předsedou klubu byl zvolen Jaromír Kašpar
 • Získán výpočetní cluster pro vědecké výpočty

2008

 • Předsedou klubu byl zvolen Jiří Dostál
 • Klub Silicon Hill slaví 10leté výročí vzniku

2009

 • 7. ročník InstallFestu (ze SH přednášeli M. Bruchanov, O. Čečák, R. Roška, P. Hodač, P. Koloros, Z. Čech)

2010

 • 28.5.2010 byl klub pozastaven
 • Předsedou klubu byl zvolen Radim Roška
 • 8. ročník InstallFestu (ze SH přednášeli J. Dostál, R. Roška, D. Fanta, P. Hodač, O. Caletka)
 • Založena C Akademie
 • Nainstalována meteostanice na bloku 4 (http://pocasi.sh.cvut.cz)

2011

 • Konec února 2011 - Konec krizového managementu
 • 9. ročník InstallFestu (ze SH přednášeli R. Roška, P. Hodač, O. Caletka)
 • Založena Matlab Akademie
 • 1. ročník RetroFestu

2012

 • Předsedou klubu byl zvolen Bronislav Robenek
 • Zahájení upgrade na 1G access prvky, CS rozšířena o první Nexus
 • Nové finance.sh.cvut.cz
 • 10. ročník Installfestu (ze SH přednášeli R. Roška, M. Bangoura, A.Hořčica, M. Bruchanov a O. Caletka)
 • Během prázdnin se stihla spousta věcí (rekonstrukce skladu na Bloku 7, vybourání dveří v kanceláři, obnova + rozšíření loga na buzeráku)
 • Spuštěn is.sh.cvut.cz, SUPP byl po ani né roce provozu vyměněn
 • Nová služba git.sh.cvut.cz
 • Nová grafická identita -> Spuštěny nové stránky a na dveře vylepeny nové cedulky
 • Během Akce prvák proběhla talk show se staršími Strahováky (hostem byl i J.Klaus)
 • Mučírna na Bloku 9 má konečně novou podlahu, a pokračuje se na přípravě
 • Dokončena kontrola a scan registračních fomulářů z dob minulých
 • Spuštěn http://traffic.sh.cvut.cz
 • Došlo ke sloučení Cisco Akademií napříč SU, dále je jen jedna akademie s dvěma učebnami - Dejvice a Strahov.
 • Místnost vedle kanceláře "vybílena" a připravena na rekonstrukci, kancelář rekonstruována (nový koberec, malba, klimatizace)
 • Halloweenská party na hvězdě slavila veliký úspěch i návštěvnost
 • Provozní sekce stihla do skladu na B7 shromaždit snad už veškerý šrot (bývalé sklady v SUT, Blok 5, Kancelář, ...)
 • Muži ze Silicon Hill porazili ve vaření ženy z Podolí
 • Realizovány 2 semestry blokových her
 • Byly zapůjčeny switche HP H3C, Brocade a Juniper pro porovnání s stávajícím řešením CISCO. Testované switche byly nakonfigurovány pro SH síť, a IS byl upraven aby je mohl konfigurovat. Switche všech vendorů fungovaly. Síťová skupinka se a, ale rozhodla, že není výhodné mít v síti více vendorů a pomyslná úspora neodpovídá novým funkcím a ani komplikacím, které by nastaly. Už tak údajně nejsou lidi, kteří by se uměli starat o stávající prvky, natož o dva vendory.
 • Vánoční besídka se konala na Rychtě (B8), Hostem byl Ředitel SÚZ

2013

 • SH, vzhledem k neexistujícímu předpisu (výše odvodu nebyla nikde určena) zaplatil v desátcích SU pouze 120 000 Kč (jak je omezen jeho počet hlasů v shromáždění klubů). Nicméně po retrospektivním usnesení parlamentu byl SH nucen doplatit zbytek do 10%.
 • B.Robenek, T.Jedlička, I. Budská (kancelář) hospitalizováni, D. Mališ nemocný => z kraje roku nic nefungovalo
 • S SÚZ se podařilo vyjednat benefit pro aktivní lidi (předseda, 10 zástupcu bloků, 3 ckz, 9 centrála + další aktivní) - sleva na singl ubytování -> cena za běžné lůžko (Řeší Tomáš Jedlička - 16399)
 • Do CS dorazil druhý Nexus a ASA (pro VPN),
 • 11. ročník Installfestu (z SH přednášeli B. Robenek, A. Hořčica a O. Caletka, workshopy měli P. Hodač a T. Srna)
 • SUZ má tendence zdražit kolejné, naplnit volné kapacity veřejností (různými pochybnými existencemi) a zrušit slevněné prázdninové ubytování -> Řeší se na úrovni SU
 • CryptoFest
 • 2. ročník RetroFestu
 • Proběhla SHOW, která měla nevídaně velkou účast (nejspíš vlivem dobrého počasí)
 • Klub slavil 15 leté výročí, oslava byla spojena se závěrečnou párty blokových her letního semestru
 • Klub pořádal "Archivní párty" pro naše alumni, zůčastnilo se cca 45 archivních členů
 • Během prázdin proběhlo "Léto s klubem Silicon Hill", kdy aktivní členově pracovali na úkolech klubu, současně také proběhl sprint.
 • Centrální serverovna během léta rprošla rekonstrukcí (nová kabeláž, elektřina, klimatizace)
 • Akce prvák proběhla podobně jako během roku 2012 a slavila obdobný úspěch, během podzimu se přihlásilo k činnosti v klubu podstatné množství členů
 • Byl zapojen druhý Nexus a optické patch kabely byly přepojeny, tak aby byl SH redundantní vůči vypadku Nexusu.
 • Proběhla další vlna výměny patrových switchů (30ks)
 • Byla nasazena kompletní IPv6 Security (obdobná IPv4)
 • Vznikla dokumentace ke konfiguraci SH sítě, stejně tak byly "vyčištěny" core prvky
 • Bylo zprovozněno sekundární připojení k internetu
 • Proběhla rekonstrukce a vybavení HR místnosti (zasedačka vedle kanceláře)
 • SH Čtečkový systém byl přepracován do produkční verze a nasazen do provozu (Založen na BeagleBone Black a ISu)
 • Halloweenská party na hvězdě opět slavila veliký úspěch i návštěvnost (i bez podpory Fernet Zetko)
 • IS se rozšířil o OAuth, Kontrolu konfigurace switchů, WoL, Čtečkový systém, Podpora pro IPv6, EN verze, REST API, SW Upgrade serverů, Synchronizace s MS Active Directory, Podpora pro VPN
 • SH WiFi byla rozšířena do SÚZ Jídelny a Restaurace
 • Proběhlo testovaní WiFi vendorů pro další rozvoj WiFi (Aruba, Cisco, Ruckus)
 • Byl vytvořen nový volební systém (napojený na IS pomocí OAuth)
 • Byly sloučeny mailbox servery -> mbox
 • SÚZ zrealizoval novou dlažbu v Grillcentru a opravy chodníků
 • Proběhly další dva úspěšné semestry SUTu
 • Síťová sekce v zimním semestru organizovala kurzy týkající se základu sítí

2014

 • Předsedou klubu byl zvolen Jakub Brož
 • Pokračování 2. kola testování Wi-Fi
 • 12. ročník Installfestu, 2 tracky (z SH přednášeli B. Robenek, A. Hořčica a O. Caletka, P. Hodač a P. Gregor)
 • Aplikace pro Android - Silicon Hill
 • Další ročník SHOW, přes 80 vytočených sudů piva
 • IS a celá SH síť je připravená pro nasazení 802.1x, testováno na B11 a B2 > OS Windows problémy, celoplošné nasazení odloženo
 • IS podporuje dynamic vlan assignment na Wi-Fi, je možné v ISu naklikat připojení přes Ha-vel i na Wi-Fi
 • Realizován záložní DNS server na VPS u Active24
 • Pro aktivní spuštěna storage.sh.cvut.cz - owncloud, zatím v testovacím režimu
 • Nový housing na bloku 3, rekonstrukce původního na bloku 4
 • Oprava loga na buzeráku
 • Byl vypracován projekt zastřešení GC (K. Náhunková, Matej Beňo)
 • Aplikace pro iOS - Silicon Hill
 • Nábor nováčků byl letos úspešný, momentálně cca 200 aktivních lidí a číslo roste (grilování pro nově nabrané lidi z infoschůzek a vedoucí sekci s cílem seznámení se a rozřazení nováčků)
 • Síťové čtvrtky - přednášky, workshopy, podobné SUTu, ale i zaměřeno na nováčky v síti, kteří se chtějí aktivně zapojit
 • Centrální správa serverů, rozšíření dohledu nad servery
 • 2 semestry SUTu, vše online, přednášel např. Adam Golecký - tech. ředitel NIXu
 • Navázána spolupráce s firmou Solarix | Intelek - síť. potřeby
 • Vyškolili se další 2 trenéři, kteří jsou členům fitcentra zdarma k dispozici
 • Ukončení testování Wi-Fi za účelem výběrového řízení, vybrala se Aruba a zrealizoval se nákup pro blok 9
 • NářadíSH dovybaveno o stavební nářadí (vrtačky, detektor, laser, ...)
 • Zálohování na CESNET
 • Ve všech blokových posilovnách se opravily potahy laviček
 • V obou semestrech proběhly blokové hry (vítězové: LS - blok 5, ZS - blok 3)
 • Po dvou letech proběhla revize fitcentra a blokových posiloven
 • Další upgrade metalické sítě, na 1. patrech se vyměnilo Cisco 2950 za 2960X
 • 1. rozsvícení vánočního SHtromku

2015

 • od 1. ledna příprava na rekonstrukci Strahova, SH organizoval komunikaci se studenty, rešil všechny problémy a dohlížel na plnění plánů a slibů, bohužel toho bylo více než dost a tak některé klubové veči šly stranou
 • paní Budská je neustále nemocná, předseda si to vybral hned po ní na cca měsíc a půl
 • se SUZem domluven nákup nových vysavačů KÄRCHER MV5 Premium, dodáno na všechny bloky
 • 13. ročník Installfestu, 3 tracky, vše na jednom místě v ŠC, 4K stream a záznam
 • koncem dubna dokončeno nasazení WiFi na bloku 9, zatím úspěch a zdá se, že vše funguje jak má, budou probíhat testy (po dohodě se SUZem jsou pokoje s AP vyřazeny z ubytovací kapacity na hostel a nově ubytovaní dostanou ještě předávací protokol na AP)
 • začátkem května provedena likvidace starého majetku
 • počítače v ŠC předělány na dualboot + PXE - W8.1, Ubuntu, Gentto; nainstalovány programy pro vývoj a výuku - AutoDesk, AutoCad, Maya, Visual Studio, MS Office...
 • 1. ročník konference Otevřená wokna
 • další ročník CryptoFestu - 2 tracky + velke ohlasy s poptavkou po dalsim rocniku
 • 3. ročník RetroFestu
 • dokončena výměna blokových switchů - gigabit již na všech pokojích kromě suterénu
 • na bloku 10 zřízen sanitační kout pro údržbu píp
 • WiFi otestována na bloku 9 a zvolena jako konečné řešení, nasazeno na další 3 bloky (4, 5, 10)
 • nové ventilátory do velkého fitka od SUZu
 • získaní povolení od magistrátu na vyjímku ze stavební uzávěry pro zastřešení girlovacího centra
 • finální otevření SHerny
 • započata stavba velké 4 kohoutové pípy
 • rekonstrukce zasedačky na bloku 7
 • obnoven provoz zrcadla http://ftp.sh.cvut.cz/

2016

neserazeno podle casu

 • upravy v serverovne B4 (kabelaz, novy stojan, druha klimatizacni jednotka)
 • upravy v serverovne B3 (kabelaz, nova police, sit)
 • nova UPS v CS
 • sprint a vikendovky Admins
 • dar 30 U serveru od A24
 • pokryti B2, B3, B6 a B7 WiFi
 • testovani venkovni wifi (SHOW)
 • nova FWSM karta
 • prvni vikendovka PR
 • prepracovani grafickeho manualu SH
 • priprava fotobanky
 • premisteni PR skladu na B7
 • obnova loga na "Buzeráku"
 • Android akademie
 • revize fitcentra a blokovych posiloven
 • dohoda s trenerskou skolou Olympia
 • obnova povrchu lavic ve fitcentru
 • drobne upravy v rozlozeni fitcentra
 • doplneni poctu a uprava rozmisteni kamer ve fitcentru
 • Akce Prvak 2016
 • Helloween 2016
 • Vanocni vecirek 2016
 • SHOW 2016
 • Rozvoj 4K videotechniky - kompletni produkcni retezec
 • technicke a personalni zajisteni nekolikadilne talkshow
 • fotokomora rozsirena o techniku bromolejotisk
 • usporadana JamSession
 • odhlucnena hudebna na B9
 • ziskana EU dotace na projekt Vcely na Strahove
 • nova 3D tiskarna

2017

 • Předsedou klubu byl zvolen Václav Pužman
 • Nákup nové Cardiozóny, jednoručních činek, odhzových kotoučů, olympijských os s nosností až 680 kg pro fitcentrum Silicon Gym
 • 15. ročník InstallFestu - https://installfest.cz/if17/
 • Velká havárie ve fitcentru Silicon Gym - vytopení poloviny fitcentra
 • V letním semestru poprvé probíhala Akademie projektu AVC
 • V letním semestru projekt MacGyver uspořádal cyklus přednášek Bastlířské středy
 • Dny otevřených dveří v Silicon Gymu
 • Blokové hry na téma Opuštěný ostrov a Válka
 • 1. ročník festivalu Virtual Reality SH
 • 9. ročník SHOW
 • Nová forma soutěže Silicon Hill Strongest Man 2017
 • Rosengart Foosball Tournament projektu Fotbálek
 • Realizace nové odhazové sportovní podlahy a vzpěračské platformy ve fitcentru Silicon Gym
 • Strahov OpenAir
 • Akce prvák
 • Navázání spolupráce s Botyoblečení.cz (WORKOUT.EU) - fitcentrum Silicon Gym
 • Meet and Code
 • Halloween párty s DJ Wichem
 • V zimním semestru cyklus přednášek SUT
 • Den otevřených dveří projektu SHerna
 • Jam Session projektu Hudebny
 • MikuláSH
 • Zahájení dokončovacích prací rekonstrukce Masérny a Solária ve fitcentru Silicon Gym
 • Rozsvícení vánočního SHtromečku
 • Vánoční večírek

2018

 • 12. 1. Propagace aktivit klubu na Dnu otevřených dveří FSv
 • 17. 1. Preventivní dezinsekce proti štěnicím na B5
 • 18. 1. Turnaj v NHL 17 organizovaný projektem SHerna
 • 20. 1. Bowlingový turnaj SÚZ a SU
 • 25. 1. Stánek na Dnu otevřených dveří FIT
 • 26. 1. Stánek na Dnu otevřených dveří FEL
 • 29. 1. Preventivní dezinsekce proti štěnicím na B7
 • 30. 1. Den otevřených dveří v AVC.SH
 • únor – Po 3 letech dořešen problém s chybějícími sudy od pivovarů Lobkowitz
 • únor – Znovu otevřena masérna v Silicon Gym
 • únor – Zahájení kurzu tanečních a akademií
 • 9. 2. Nové stoly a židle v klubovně na B7
 • 14. 2. Kurz pro začátečníky organizovaný projektem Taneční na Strahově byl zaplněn během první minuty
 • 15. 2. Koleje Strahov v Hospodářských novinách
 • 15. 2. Na zasedání představentsva Iveta Terezie Pelikánová (22012) jmenována zasloužilou členkou
 • 16. 2. X LAN Party organizovaná projektem SHerna
 • 23. 2. Konference pro aktivní
 • 26. 2. Preventivní dezinsekce proti štěnicím na B3
 • 27. 2. Silicon Hill v Hospodářských novinách
 • 28. 2. Den otevřených dveří v Silicon Gym
 • zari Stěhování Centrální serverovny [1]
 • listopad/prosinec Volby členů představenstva SH [2]

2019

 • 8.2. Předsedou klubu byl zvolen Jakub Rubáš
 • 11.8. Obnova loga na buzeráku
 • 16.9. Rozšíření Modellandu na B4
Jmenné prostory

Varianty
Akce