240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

FAQ/Konta, registrace uživatelů

Z old-wiki.siliconhill.cz
< FAQ
Přejít na: navigace, hledání

Kdo a kde je admin, registrátor, ..?

Tyto a další informace na dozvíte na stránce bloku:

Kolejní bloky na Strahově
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 | Blok 8 | Blok 9 | Blok 10 | Blok 11 | Blok 12

Registrace

Vše se dozvíte na stránce registrace.

Kdo je můj admin?

Seznam adminů je umístěn na http://www.siliconhill.cz/kontakty/. Jeho zástupci mají obvykle stejné pravomoce jako on, ale liší se to blok od bloku. Seznam zástupců bývá obvykle na dveřích pokoje admina nebo serverovny nebo na nástěnce na bloku.

Správce chce nějaké číslo síťovky, co to je?

Každá síťová karta má svoje jedinečné 12-místné hexadecimální číslo, které váš správce musí zanést do databáze, aby se na vaše konto nemohl připojit někdo jiný. Toto číslo naleznete, pokud ve windows 9x spustíte winipcfg, ve windows NT/2k program "ipconfig /all" a v linuxu například ifconfig. Ujistěte se, že v programu winipcfg je vybrána právě ta síťová karta, kterou chcete použít pro připojení k síti (Telefonní adaptér NENÍ ten správný). Vašeho správce zajímá číslo, které je v položce "Adresa adaptéru". Někdy je toto číslo nalepeno přímo na síťove kartě, může mít i méně číslic - v takovém případě je nutné jej doplnit zepředu nulami.

Požádal jsem admina o registraci, ale ta nebyla doposud vyřízena. Co s tím mám dělat, na koho se mám obrátit?

Pokud od žádosti uplynulo 3 až 7 dní (záleží na období, kdy se registrace provádí - na začátku semestru, první 3 až 4 týdny, může registrace trvat i ten týden), obraťte se na svého admina, ev. na správce domény. Také se můžete zůčastnit schůze klubových zástupců.

Co mám udělat, když chci konto na nějakém serveru?

Přijít do registrační místnosti v době úředních hodin a konto si zaregistrovat. Nový účet má defaultní heslo, které si můžete zjistit na Osobní stránce Po nějaké době bude konto zaregistrováno a vy se na něj budete moci přihlasit. Můžete také napsat mail vašemu správci a počkat, až vám jej zaregistruje.

Co mám udělat, když jsem zapomněl heslo?

Přijít do registrační místnosti (obvykle serverovna nebo správcův pokoj) v době úředních hodin a říci to správci. Můžete také napsat mail správci serveru. Vaše heslo vám nezjistí, ale umožní vám je změnit nebo vám jej nastaví na defaultní heslo. Na nových kontech je obvykle nastaveno Vaše defaultní heslo. Můžete si jej přečíst http://dusps.sh.cvut.cz/personal/, ale musíte přistupovat ze svého počítače. Doporučujeme, abyste si heslo na svých účtech změnili na něco, co nezná nikdo jiný. Pokud nemáte možnost přečíst si své heslo (nemáte připojený počítač), zeptejte se svého admina na své defaultní heslo a on vám jej řekne.

Co mám udělat, když heslo znám, ale chci si ho změnit?

Přihlašte se na váš server pomocí telnetu nebo SSH a spusťte příkaz passwd. Zeptá se vás na staré heslo a pak dvakrát na nové. Ty mu napište a pak se odhlašte příkazem logout.

Jak nastavím adresu v IS?

Právní úvod

Od 1. 1. 2017 je Studentská unie ČVUT a tedy i její klub Silicon Hill dle platného Občanského zákoníku a Zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob povinna uchovávat o svých členech kromě již uchovávaných informací také místo narození a adresu trvalého bydliště. Dle stanov Studentské unie ČVUT učinných od 1. 1. 2017 je povinnost udržovat tyto informace aktuální přenesena na členy.

Návod k aktualizaci adres v Informačním systému klubu Silicon Hill

1. Přihlášení

Přihlaste se na stránce informačního systému

  • přihlašovací údaje jsou stejné jako ke klubové WiFi
  • doporučujeme přistupovat ze sítě klubu - systém automaticky rozpozná vaše uživatelské jméno a snadno si tak můžete i obnovit zapomenuté heslo
2. Místo narození

Po přihlášení uvidíte váš profil. Nejprve zkontrolujte, že máte vyplněné místo vašeho narození:

Is adresa profil.PNG

Pokud v systému nemáte místo narození, kontaktujte registrátora na svém bloku a to nejlépe osobně s průkazem totožnosti.

3. Adresa trvalého bydliště

Na záložce Adresy zkontrolujte adresu trvalého bydliště:

Is adresa.PNG

Pokud v systému nemáte adresu trvalého bydliště, vyplňte si ji:

Is adresa form.PNG


Adresu udržujte v sytému udržujte vždy aktuální. Pokud nejste na adrese trvalého bydliště k zastižení, můžete přidat i další kontaktní adresu.

Jmenné prostory

Varianty
Akce