240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

BLOKOVE HRY:ZS 2018

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

V zimním semestru 2018 si bloky mezi sebou zasoutěží v Blokových hrách s tématem RETROHRY.

Aktuální výsledky jsou k dispozici na >>> výsledkové listině.
Máš nějaké dotazy, připomínky či návrhy, napiš na e-mail blokovehry@lists.sh.cvut.cz.
Chceš vědět vše jako první? Tak sleduj Blokové hry na Facebooku.

Obsah

Hra č. 1: Pac-Man

Kdy: 6. 11. 2018
Kde: Buzerák

Tým každého bloku se rozdělí na Pac-Many a duchy. Každý šestý člověk z týmu bude duch. Pokud má tým méně jak šest lidí jeden z týmu bude duch. Pokud je v týmu pouze jeden člověk bude mít roli Pac-Mana.

Pac-Mani: Pac-Mmani sbírají balónky a panáky alkoholu připevněné k balónkům. Balónky budou rozprostřeny po ploše buzeráku. Každý balónek, který najdou, musí nejprve donést k organizátorům. Balonek musí být přinesen nafouknutý. Až po odevzdání balónku, smí Pac-Man jít pro další balónek. Pac-Mani si nesmí předávat balonky ani panáky mezi sebou.

Duchové: Úkolem ducha je chytat Pac-Many. Pokud duch chytne Pac-Mana mohou nastat dvě situace:

1) Pokud Pac-Man nemá u sebe žádný panák, musí odevzdat svůj balónek duchovi. Duch následně odevzdá balónek některému Pac-Manovi ze svého týmu, poté může duch pokračovat v chytání dalších Pac-Mmanů. Duchovi nesmí být sebrán balonek. Duch sám nesmí odevzdat balónek organizátorům.

2) Pac-Man nalezl a má u sebe panák. Pac-Man tedy vypije před duchem panák a díky tomu může strhnout duchovi jeho označení (Duch se nesmí bránit). Duch nemůže následně chytat jiné Pac-Many a musí si vyzvednout opět nové označení u organizátorů (stanoviště Respawn - rozdílné stanoviště od stanoviště kde se odevzdávají balónky). Pac-Man, který se zachránil vypitím panáku, si ponechává balónek a pokračuje ve hře.

Označení duchů: Duch je označen dvěma prvky. Jeden z prvků označuje aktivního ducha, který může chytat Pac-Many a brát balonky. Tento prvek bude duchovy sebrán pokud narazí na Pac-Mana, který před ním vypije panák viz výše. Duch si následně musí tento prvek opět vyzvednout. Druhý prvek označuje ducha jako takového, aby se odlišil od Pac-Manů. Druhý prvek nesmí být duchovi odebrán.

Okolo organizátorů v místě odevzdávání balónků bude vyznačené SafeZona, do které duchové nesmějí vstoupit. Pac-Man nesmí přijmout balonek pokud je v SafeZone. Pac-Mani i duchové budou mít číslo svého bloku na obličeji. Pac-Mani i duchové se budou pohybovat chůzí a to tak, že budou dávat nohu před nohu a patu ke špičce druhé nohy. Pokud se Pac-Man či duch budou pohybovat jiným způsobem, bude penalizován odečtením 10 bodů. Minimální počet bodů je 0.

Bodování: Tým s největším počtem sesbíraných balónků obdrží 20 bodů. Ostatním týmům se body přepočítají podle následujícího koeficientu: (jejich počet balónků)*20/(počet balónků vítězného týmu). Výsledky jsou zaokrouhleny směrem nahoru.

Hra č. 2: RetroHerna

Kdy: 19. 11. 2018
Kde: Školicí centrum

Hra bude probíhat v sále školícího centra. Ve spolupráci s Retrohernou jsme připravili čtyři hry, každou na jiné konzoli. Z každé ze čtyř her lze získat maximálně 5 bodů. Každý blok si může zahrát až dvanáctkrát (4 hry a 3 kredity na každou). Jednotlivé hry jsou oddělené, ve výsledku se body ze všech sčítají.
1) High Score hry (Tetris (NES) a MineStorm (Vectrex)) Každý blok má tři kredity na hru, hra není časově omezena. Na jeden kredit hraje hráč dokud nedostane Game Over. Hráč může soutěžit víckrát, ale každý pokus stojí jeho blok jeden kredit. Na konci herní doby nebo po využití všech kreditů se zapíše bloku nejvyšší skóre, kterého dosáhl. První místo získává 5 bodů a každé další částečný podíl z pěti bodů při srovnání skóre s prvním. Tetris se hraje 'Type A' od úrovně 8, MineStorm se hraje od první úrovně v módu jednoho hráče.
2) Turnajové hry (Doom II (PC) a Super Bomberman (SNES)) Každý blok má tři kredity na hru. V každém kole může být maximálně jeden hráč z každého bloku. Kola se hrají ve čtyřech hráčích. Hráč může soutěžit víckrát, ale každý pokus stojí jeho blok jeden kredit. V Bombermanovi se hraje na 2 trofeje mód Classic, v Doomu deathmatch s časovým omezením na 5 minut na mapě arena-ii.wad. Výsledek z Bombermana je počet nasbíraných trofejí, v Doomu počet zabití. Blok s nejvyšším počtem opět získá 5 bodů, ostatní podíl dle své dosažené hodnoty.
Nesrovnalosti, poruchy hardwaru i softwaru a organizační opomenutí se budou řešit operativně.

BODOVÁNÍ: Tým s největším skóre v dané hře obdrží 5 bodů. Ostatním týmům se body přepočítají podle následujícího koeficientu: (jejich skóre)*5/(skóre vítězného týmu). Body ze všech her jsou sečteny a zaokrouhleny směrem nahoru.

Hra č. 3: Super Mario

Kdy: 27. 11. 2018
Kde: Buzerák

Na začátku musí jeden Mário (člen týmu) zdolat překážkovou dráhu. Po jejím překonání ho čeká vypití určitého počtu kelímků koly s vínem (houba). Počet kelímků, který má soutěžící vypít si předem vylosuje z krabice. Poté co člen týmu vypije jím vylosovaný počet drinků následuje po něm další člen jeho týmu. Je nutné vypít celkem 30 drinků za tým. Poté se na dráhu vydá poslední Mário, který musí vypít panák absintu a osvobodit princeznu (která bude reprezentovaná členem týmu) tím, že jí donese zpět ke svému týmu.

Bodování: Hodnotí se dle nejlepšího času. ((Počet sekund vítězného týmu)/(Počet sekund vašeho týmu))*20 Příklad: Řekněme že blok A to stihne za 60 s a bude nejrychlejší. Blok B to stihne za 120 s a získá tedy (60/120)*20) = 10 bodů.

Hra č. 4: Snake

Kdy: 4. 12. 2018
Kde: Strahovský bazén

Soutěž se odehrává ve strahovském bazénu. Prázdný had se skládá z pěti nafukovacích kruhů navzájem spojených tak, aby tvořili řetěz. Had začíná v bazénu pouze s hlavou (první člen týmu), had uplave polovinu bazénu. Poté se k němu připojí další člověk z týmu.Tento člověk musí být předem připraven v bazénu u značky tak, aby ve chvíli, kdy k němu doplave hlava hada se mohl připojit do dalšího kruhu. To samé na konci bazénu, kde se had následně otočí a plave zpět. Had se otáčí tak, aby hlava šla vždy první. V polovině bazénu se opět připojí další člen týmu atd. Takto je potřeba naplnit celého hada, tedy všech 5 kruhů. Mohou nastat tři situace situace:
1) Pokud má tým pouze 5 lidí. První člověk (hlava) se musí dostat ven z kruhu, dotknout se značky a poté vlézt zpět do kruhu. Tento člověk se v závěrečném bodování počítá jako další zúčastněný člověk.
2) Pokud má tým více lidí odchází vždy člověk, který byl ve vodě nejdéle a vystřídá ho člověk, který ve vodě ještě nebyl.
3) Pokud má blok méně než 5 lidí, může získat maximálně počet bodů, který odpovídá počtu zúčastněných členů týmu.
Na soutěž je vždy omezený čas a hodnotí se počet zúčastněných lidí, tedy těch, kteří se v průběhu hry stali součástí hada.
Soutěží dva bloky zároveň.
Bodování: (Počet zúčastněných lidí týmu/počet zúčastněných lidí vítězného týmu)*20.
Zahájení: Začínáme v 21:00 a bazén je pronajatý na 1 hodinu. Proto prosím o včasné dostavení před vchod bazénu.
P.S. Cílem hry je vzájemná koordinace týmu. Proto je žádoucí, aby blok měl minimálně 5 lidí, ale není to nutnou podmínkou k účasti.

Hra č. 5: Retro Mashup

Kdy: 19. 12. 2018
Kde: Školicí centrum

1. Tetris
Logická papírová skládačka.

2. Vlak
Vlak bude tvořen 4-5 kelímky, svázanými k sobě provázkem v dostatečné vzdálenosti od sebe. Jeden konec provázku se přiváže k pasu soutěžícího člena bloku. Ten bude muset tahat vagónky s sebou a sbírat předměty rozmístěné po dráze. Pokud sebere předmět nesmí se s ním pohybovat. Tento předmět musí hodit do nejbližšího volného kelímku bez toho, aby se kelímek převrhl. Po nasbírání všech věcí musí v určeném místě opustit dráhu. Pokud nějaký kelímek spadne, jakoukoliv příčinou, hra končí. Na hru je časový limit. Hodnotí se počet naplněných kelímků a zdali se člověk dostal ven v časovém limitu.
3. Donkey kong
Na podlaze bude vyznačena trasa, po které se bude pohybovat člen bloku. Úkolem soutěžícího je dostat se na konec dráhy. Cestu mu budou komplikovat kutálející se míče. Tyto míče budou posílat členové ostatních bloků. Míče mohou být posílány vodorovně a nebo šikmo po dráze. Soutěžící se těchto míčů nesmí dotknout + soutěžící nesmí skákat. (V případě nedostatku míčů budou využiti členové ostatních bloků)
Hodnotit se bude počet lidí kteří za daný čas dosáhli konce dráhy.
4. Doom
Úkolem je shodit postavené plastové kelímky pomocí jednoduchého praku z gumičky a papírových nábojů. Na hru je omezený počet nábojů a hodnotí se počet sestřelených kelímků.

Bonusovka: Maskot

Kdy: do třetí hry (27. 11. 2018)
Pomůcky: Každý blok si sežene vlastní

Každý blok si vymyslí vlastního maskota. Informuje o svém výběru organizátory blokových her, tím, že jim pošle mail (blokovehry@lists.sh.cvut.cz) nebo bude komunikovat skrze svého koordinátora.
Výběr maskotů bude uveden ZDE na wiki.

• Bloky by neměli mít stejného maskota = kdo dřív oznámí maskota tomu náleží.
• Maskot musí být postava z retro hry (konkrétně se musí jednat o hru, která byla vyrobena před rokem 2000).
• Maximální rozměry maskota jsou 30x30x30 cm.

ODEVZDÁNÍ - maskot bude do třetí blokové hry odevzdán organizátorům na hodnocení.

HODNOCENÍ - hodnotíme kreativitu. Koupení maskoti (plyšáci atd.) jsou tolerováni, ale budou hůře hodnoceni.

VYHLÁŠENÍ - počet získaných bodů za maskota proběhne nejpozději na čtvrté blokové hře. (Pokud všechny bloky odevzdají maskoty dostatečně brzy, před třetí blokovou hrou, může dojít k vyhlášení výsledků i na třetí blokové hře.)

MASKOTI:
Blok 2  : Q*bert
Blok 3  : Pong
Blok 4  : Tetris kostka
Blok 5  : Houba z Mária
Blok 6  :
Blok 7  : Ghost z Pac-mana
Blok 8  :
Blok 9  : Donkey Kong
Blok 10 : Pokebal
Blok 11 :

Jmenné prostory

Varianty
Akce