240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Pravidla

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání
Před zahájením zápasu

Soutěžící jsou oblečené v plavkách (dvojdílné nebo jednodílné ) a při zápase jsou bosé. Pokud má soutěžící delší vlasy, stáhne je do gumičkou do culíku. Nehty na rukou i nohou musí být ostříhané. Je zakázáno nastoupit k zápasu s náušnicemi, prsteny a jakýmikoli jinými šperky. Není povoleno užití rukavic, chráničů nohou a všechny klouby musí být odhalené.


Zápas


'1. Zahájení zápasu'

Soutěžící si jedna podruhé podají ruku s rozhodčím a pak se pozdraví mezi sebou. Poté vstoupí do bazénku s bahnem a vyčkají hvizdu rozhodčího. Zápas je zahájen úvodním hvizdem rozhodčího.

'2. samotný zápas'

Uchopení soupeřky je povoleno celou rukou. Není povoleno uchopování z přečnívající části těla prsty.(například nos, prsa apod.) Soupeřky si nesmí vzájemně strhávat oblečení. V žádném případě se nesmí: kopat, kousat, škrábat a tahat za vlasy ani za oblečení! Zakázány jsou i údery pěstí. Pokud se soutěžící dopustí jednoho z těchto prohřešků, je diskvalifikována a její soupeřka se automaticky stává vítězkou zápasu. Během zápasu se nesmí ocitnou žádná slečna mimo bazének. Pokud se tak stane, zápas je přerušen krátkým hvizdem do doby, než se dostane soutěžící zpět. Zápas ze znovu zahájen krátkým hvizdem. Během zápasu se může kterákoli ze soutěžících vzdát ve prospěch soupeřky. Děje se tak buď slovním oznámením a nebo(pokud ji to situace nedovoluje) třemi údery otevřené dlaně na dno bazénku nebo na jeho okraj.


3. Ukončení zápasu


Pokud nedojde k diskvalifikaci v důsledku porušení pravidel nebo pokud se jedna ze soupeřek během zápasu nevzdá, vítězkou se stává slečna, která položí protihráčku na lopatky a udrží je po dobu 5 vteřin v této pozici. Pokud nebude žádná ze soutěžících natolik obratná, aby svou soupeřkudostala do této pozice do 10 minut od úvodního hvizdu, prohrává slečna, která je během zápasu vícekrát na zemi. Zápas je ukončen závěrečným hvizdem rozhodčího buď po jasné výhře nebo po 10minutách o úvodního hvizdu. Protihráčky vystoupí z bazénku, stoupnou si každá po boku rozhodčího a ten pro přehlednost ještě zvedne ruku vítězce. Protihráčky si podají ruce.

Jmenné prostory

Varianty
Akce