240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Podpora projektu

Z old-wiki.siliconhill.cz
Verze z 5. 11. 2012, 00:33; Fosfor (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Sponzoři

Sponzory je nejlepší oslovovat minimálně 1/2 roku předem. Dobré je využít různých výstav (LinuxExpo třeba) k oslovení a navázání prvotního kontaktu. Mějte připravené materiály (vitizky, propagační materiály)\, které můžete potencionálním sponzorům dát na místě.

Sponzory zajímají především možnosti reklamy. Kromě plakátů, atd. lze použít i reklamu na webových stránkách, ale jen omezeně.

Klub Silicon Hill

Další možností je napsat si rozpočet do požadavku na projekt a dát ho ke schválení představenstvu klubu. Tato možnost je vhodná zejména pro malé projekty lokálního charakteru. Pro větší projekty můžete zkombinovat výše uvedené možnosti. Navíc se naučíte spolupracovat se sponzory a SGS je též velmi nápomocný.

SGS (Studentská grantová soutěž)

viz. SGS

Xkč fond

Není to zrovna nejrychlejší, leč taky způsob, jak získat finanční prostředky na podporu projektu z blokových peněz - takže lze čerpat jen finance, které dovybaví nějakým způsobem blok. Více viz zde na wiki.

Jmenné prostory

Varianty
Akce