240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Jsem zatim pasivni

Z old-wiki.siliconhill.cz
Verze z 10. 6. 2007, 01:45; Šalis (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kdo je pasivní člen?

  • Pasivní člen Studentské unie ČVUT, klubu SIlicon Hill je pouze "spotřebitel" toho, co aktivní členové klubu Silicon Hill pro něj vytvoří.
  • Pasivní člen klubu Silicon Hill nemá žádné nadstandardní výhody v klubu a je mu poskytován základní balíček služeb.

Co musí pasivní člen?

  • Respektovat pravidla klubu Silicon Hill a jeho stanovy a interní předpisy.
  • Platit pololetní členský příspěvek klubu.
  • Plně respektovat rozhodnutí aktivních členů klubu a jejich volný čas.

Co může pasivní člen?

  • Může se stát aktivním členem klubu Silicon Hill a požívat všech výhod z toho plynoucích.
  • V případě nesouhlasu s postupem vedení klubu může z klubu vystoupit.
  • Může mít jeden počítač připojen do sítě klubu v případě zaplacení členského příspěvku.
Jmenné prostory

Varianty
Akce