240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

BLOKOVE HRY:ZS 2019

Z old-wiki.siliconhill.cz
Verze z 12. 12. 2019, 15:07; Kochy (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

V zimním semestru 2019 jednotlivé bloky v Blokových hrách zjistí, jak by si v porovnávání s ostatními vedli v boji o přežití v Post-apokalyptickém světě.

Máš nějaké dotazy, připomínky či návrhy, napiš na e-mail blokovehry@lists.sh.cvut.cz.
Chceš vědět vše jako první? Tak sleduj Blokové hry na Facebooku.

Obsah

Hra č. 1: Palivo pro elektrárnu

Kdy: 12. 11. 2019 od 20:00
Kde: Grilcentrum 

Většina lidí, kteří se ocitnou ve světě ve kterém se jen těžko dá mluvit o civilizaci, se v první řadě snaží přežít. Najít si jídlo, přístřeší... Strahovský student ví, že k přežití mu stačí skutečně málo, ale bez fungujícího počítače odmítá existovat. Je tedy nutné obnovit dodávky energie...
Hra
Úkolem každého bloku bude přenést radioaktivní palivo (míček) skrze trosky elektrárny. Pro zamezení nemoci z ozáření dostanou před převzetím paliva dávku jodu (víno) a palivo si budou po určité vzdálenosti předávat jako štafetu. Paliva se nesmí dotknout (míček bude zavěšen v kolébce nesené na natažených provázcích) a palivo se nesmí dotknout země jinde než na předávacích stanovištích. Každý dotek znamená návrat k předávacímu stanovišti. Cestu jim budou ztěžovat zmutovaní tvorové obývající budovy elektrárny (zastoupeni obyvateli ostatních bloků), kteří z narušení svého teritoria rozhodně nejsou nadšení a útočí na ně házením trosek (papírové koule).

Počet lidí: min: 4+ (při menší účasti mohou tým doplnit organizátoři); ideál: 20+

Bodování: Hodnocen bude čas.

Hra č. 2: Teorie přežití

Kdy: 20. 11. 2019 od 19:00
Kde: Školicí centrum

Po obnovení dodávek elektrické energie je nezbytně nutné obnovit počítačové databáze, napsat novou wikipedii a zachovat tak vědomosti pro následující generace.

Kvízová hra.
Soutěžící se mohou těšit na otázky z tématických filmů, knih a her stejně jako na otázky z praktické teorie přežití
Protože ihned po skončení blokovek začíná v sále hodina tanečních, požádáme vás všechny abyste do sálu školícího centra přišli bez nápojů - v případě jejich rozlití by nebylo možné sál včas vytřít - a v předsálí si očistili boty ;)
Hlasování bude probíhat pomocí mobilní aplikace, na každý blok je tedy nutný jeden tablet/mobil

Bodování: Bodován bude počet správně zodpovězených otázek a rychlost systémem kahoot.

Hra č. 3: Zamořená oblast

Kdy: 2. 12. 2019 od 20:00
Kde: Sraz u nápisu SilionHill

Každý blok dostane seznam 39 věcí, které má sehnat. Seznam je ale zakódovaný - použito je několik šifer, pár hádanek, křížovka, cizí jazyk...
Hodnocení:Hodnotí se počet donesených věcí. V okamžiku, kdy první blok odevzdá své sehnané věci, budou všichni informování přes FB stránku Blokových her a hromadnou konverzaci koordinátorů že běží čas. V ten okamžik mají 10minut na odevzdání svých věcí, za každých dalších započatých 5minut se jim jedna věc neuznává. Stejně tak za každých započatých 5minut přes celkovou dobu hry 90minut ztrácí jednu položku (tedy je téměř jisté, že po 100minutách bude každý blok, který ještě neodevzdal své věci každých 5minut ztrácet 2položky). Kvůli fair play je minimální doba hry 30minut (nikdo by neměl hru "zkazit" okamžitým odevzdáním jedné věci a tedy zajištěním nemožnosti získat alespoň bod ostatním blokům)

Události posledních dnů jasně prokázaly, že žádné výdobytky civilizace nejsou věčné. Jak naši zahraniční kolegové pochopili, v případě selhání zásobovacích infrastruktur jasně platí "co je doma, to se počítá" a "voják se stará, voják má". Zásobování energii máme vyřešeno z první hry, ale co materiální záležitosti? Máte ve svých strahovských krytech dostatek nezbytných věcí pro přežití v okamžiku, kdy kvůli zamoření okolí nebude možné vycházet ven a věci shánět?

Hra č. 4: Nová naděje

Kdy: 11. 12. 2019 od 20:00
Kde: Školicí centrum

Minihry: Radiaci jste přežili, nikoliv však bez následků (trochu jste nám zmutovali v podivné tvory s různým počtem končetin, popř. oslepli). I přes to všechno začíná svítat na lepší časy. Doslechli jste se o jiných skupinách přeživších, a stavíte vysílač aby jste je zkusili kontaktovat. A dokonce už máte i volný čas na pong :D

1. Bonusovka:

(max 10b) Úkol: výroba blokových trik Každý blok má nárok na 5 trik (k vyzvednutí do 27. 11. 2019). Pokud na bloku není pět a více aktivních blokovkářů, měl by solidárně převzít jen odpovídající množství trik a zbylá trika budou rozdistribuována mezi bloky s větším zájmem. Odevzdání (viz níže) menšího množství než vydaných trik bude hodnoceno udělením záporných bodů! Za odevzdání trika se považuje splnění dvou podmínek: 1) objevení trika na fotce (fotkách), kterou organizátorům (FB, m.kochman@sh...) zašlete nejpozději do 8.12.2019. Na fotce (fotkách) by mělo být vidět vše, za co si myslíte že máte nárok na body.
2)v triku přijde nějaký účastník na závěrečnou párty BH (jeden účastník = jedno triko!). Do bodování se počítá pouze to, co je splňeno na všech odevzdaných tričkách. Některé požadavky na zpracování trik vyplývají z bodování, ostatní necháme na vašem uvážení. Bloková barva se musí na triku objevit!
Bodování:
Tradice* (1bod)
Číslo bloku (1 bod)
Barva bloku (1bod)
Bloková barva jako převládající (1bod)
Estetický dojem (6bodů)

-*Blokové zvíře nebo maskot na trikách. Zvířata a maskoti byli vybírány v minulých letech. Maskoti jsou vztaženi k tématu RETROHRY, zvířata jsou univerzální a bylo by pěkné, kdyby každý blok nějaké vybrané měl - proto pokud přijde blok který NEMÁ z minulých her žádné zvíře, může "tradici" založit (za platnosti původních pravidel, tj. žádné dva bloky nesmí mít stejné zvíře)
Seznam barev, zvířat a maskotů

2. Bonusovka:

Po strahově budou v průběhu semestru (až do závěrečné hry ZS) schovávány body. Na FB stránce blokových her bude vždy po schování bodu zveřejněna fotografie jako nápověda. Do hry nejspíše zapojíme také akci Mikuláš na Strahově. Celkové množství schovávaných bodů = 2*5 + Mikulášské

Jmenné prostory

Varianty
Akce