240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

BLOKOVE HRY:LS 2014

Z old-wiki.siliconhill.cz
Verze z 14. 5. 2014, 18:46; Santimonia (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Co to jsou BLOKOVÉ HRY ?

Aktuální výsledky jsou k dispozici na výsledkové listině

Vaše připomínky, návrhy a nápady pište na blokovehry@siliconhill.cz

Můžete nás sledovat také na facebooku: http://www.facebook.com/BlokoveHry


BODOVÁNÍ

Každý blok má na začátku konání her možnost vsadit na jednu hru žolíka. Tohoto žolíka pak může každý blok použít v jakékoliv hře, díky čemuž získá daný blok dvojnásobek bodů, ať se umístí na jakémkoliv místě. Jakmile blok tohoto žolíka vsadí na jednu hru, již jej nebude moci znovu použít.


Bodování blokových her bude následující:

1. Místo: 10 bodů

2. Místo: 9 bodů

....

10. Místo: 1 bod

Pozn.: Bodování některé hry může být upraveno. Dozvíte se o tom však ještě před zahájením hry.


Obsah

Hra č. 1: Oficiální zapálení olympijského ohně + štafetový běh

Událost na FB

KDY: 25. 2. 2014 

KDE: Velké parkoviště mezi bloky (u nápisu Silicon Hill)

Zapálení ohně
 
POČET: neomezeně, minimálně 2 hráči

O HŘE:
Každý blok dostane jednu krbovou sirku a tu musí zapálit. Postupným předáváním mezi lidmi bloku se sirka přesouvá. Osoba, která právě drží sirku,
nesmí udělat krok. Minimální počet lidí je tedy 2 (budou se střídat v předávání). Hra končí, když sirka zhasne. Za zhasnutí se počítá jak dohoření
sirky na konec, tak nechtěné sfouknutí!

Štafetový běh

POČET: 4 hráči
 
O HŘE:
4členné týmy fungují stylem štafeta. Na začátku musí splnit drobný úkol a v půlce se musí občerstvit. Tým, který zvládne štafetu v nejkratším čase,
vyhrává. Místo kolíku si předávají hráči otvírák na pivo.

Hra č. 2: Skoky na lyžích

Událost na FB

KDY: 12.3. 2014

KDE: Bazén Strahov

POČET: min. 3 hráči
 
O HŘE:
Každý tým má jednoho skokana a dva nosiče. Skokan má za úkol estetickou stránku, tudíž věrnost a přesnost provedení skoku a letu. Začíná na skokánku
do bazénu. Dva nosiči mají na starosti technickou stránku: donést (doletět) skokana co nejdále. Skok se počítá za ukončený, když se skokan jakoukoliv
částí těla dotkne vody. Nejdelší možný skok je přes celý bazén. Každý metr se započítá koeficientem a budou přičteny body za styl, stejně jak tomu je
v reálných skocích na lyžích.

Hra č. 3: Dvojbob

Událost na FB

KDY: 25. 3. 2014

KDE: Velké parkoviště mezi bloky (u nápisu Silicon Hill)

POČET: 6 hráčů

O HŘE:
Bloky soutěží s jedním bobem, který dostanou od organizátorů těsně před startem. Bob se skládá z lavice, na kterou jsou nabita 4 madla. Na bob si nasedne
dvojčlenná osádka a další 4 účastníci je pronesou dráhou, která se skládá z překážek. Osádka bobu nesmí: fyzicky pomáhat nosičům, dotýkat se země, vypadnout
z bobu. Osádka musí mít helmu a musí být v ní alespoň 1 muž. Nosiči nesmí: jakkoliv fyzicky pomáhat osádce, vystoupit z trati a měnit se s ostatními lidmi
z bloku v průběhu „jízdy“ po trati. Můžou uchopit bob kdekoliv, ale nesmí se dotýkat posádky.
Pokud se osádka dotkne země, nebo některý člen vystoupí z trati, bude blok penalizován.

Hra č. 4: Curling

Událost na FB

KDY: 9.4. 2014

KDE: Tenisové hřiště za blokem 6

POČET: neomezený počet

O HŘE:
Celá bloková hra bude simulována hrou Petangue. Tým musí dostat „kámen“ co nejblíže středu, nebo do vyznačené oblasti. Tým má v každé hře 4 kola,
kde se střídají v zahájení kola. V každém kole hází tým 3 kameny. Tým s kamenem nejblíže středu získává počet bodů, jako je počet kamenů ve vyznačené
oblasti. Hrát se bude turnajovým způsobem, o pořadí vypadnutých týmů rozhodne skóre. Hráč může kámen poslat do vytyčené oblasti jakýmkoliv způsobem,
nesmí se však dotýkat kamene za určenou hranicí.

Hra č. 5: Biatlon

[Událost na FB]

KDY: 22.4.2014

KDE: Velké parkoviště mezi bloky (u nápisu Silicon Hill)

POČET: 4 + milion fanoušků
 
O HŘE:
Tým/jednotlivec musí proběhnout běžeckou trať, během které musí absolvovat střeleckou zkoušku. Bude připraven stůl se skupinou 3 – 5 kelímků a
adekvátním počtem míčků. Závodník musí trefit míček do kelímku. Za netrefení kelímku se bloku přičítá 15 sekund. Cestou bude samozřejmě občerstvovací
stanice. Závodník střílí z určené vzdálenosti. Musí mít za linií obě nohy. Na startu můžou týmy vystřídat závodníka, ti ale musí být předem oznámeni.

Hra č. 6: Závěrečná párty Blokových her

Událost na FB

KDY: 15.5.2014

KDE: školící centrum

O HŘE:
Závěrečná párty spolu s poslední hrou, grilovačkou a vyhlášením výsledků.

Bonusová hra

KDY: V průběhu celých blokových her

O HŘE:
Úkolem je vytvořit fotografii s co nejpočetnější skupinou lidí, kteří svými těly vytvářejí olympijské kruhy. Barvu kruhů není potřeba dodržovat.
Jedinou podmínkou ke splnění je, že se lidé musí navzájem dotýkat. Své fotografie posílejte na adresu blokovehry@lists.sh.cvut.cz do 14.5. . Fotografie
jednotlivých bloků budou veřejně vyvěšeny a tak budou moci bloky stále překonávat nejlepší výsledek. Vyhrává blok, který bude mít nejpočetnější
skupinu na snímku. Přihlížející se nezapočítávají. Bodovat se bude klasicky jako u ostatních her (1-10 bodů).
Jmenné prostory

Varianty
Akce