240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

PR:Tvorba plakatu

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Přesměrováno z Tvorba plakátů)
Přejít na: navigace, hledání

Měl bych na všechny vedoucí sekcí a projektů prosbu. Rád bych udělal a udržoval tabulku, kde budou uvedeny plakáty, které se dělají pravidelně. To znamená například plakát na akci Prvák, den otevřených dveří apod. Chtěl bych docílit toho, aby PR grafici měli představu, co všechno musí udělat a mohli si práci případně rozložit na celý rok. Mým cílem je, aby v průběhu například května, kdy je méně práce pro grafiky, mohli pracovat na návrhu akce Prvák. Tím by bylo docíleno, aby se plakáty nedělali na poslední chvíli. Samozřejmě nepředpokládám, že víte přesně termín apod., ale tyto detaily na grafický návrh nemají moc vliv. Specifikace se doladí 14 dní před akcí, kdy se to jen do návrhu doplní. Prosím o doplnění tabulky, kde jsem už pro ukázku nějaké plakáty vložil:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SooMM-_Cr9e2nP8M98Ri7uLf0kCgHkAT9rPxKt1GKWU/edit?usp=sharing

1 Postup při tvorbě plakátu v předstihu:

Pokud PR grafik bude mít čas, tak se mu přidělí událost, na kterou má připravit podklady. Následně se kontaktuje se „zadavatelem“ z dané sekce/projektu a domluví se na specifikacích. Po vytvoření návrhu (neměl by trvat déle než 14 dní) bude grafický podklad konzultován se „zadavatelem“ a případně upraven. Takto připravený návrh bude uložen na storage SH a při blížím se termínu (14 dní před vyvěšením), bude připraven na doplnění specifikací. Nicméně to je mé přání, které se nemusí splnit. :-)

Harmonogram před akcí:

 • 14 dní před vyvěšení plakátu je potřeba kontaktovat PR skupinu.
 • 2 dny na konzultaci se zadavatelem (červená barva).
 • 3 dny na dodělání návrhu (zelená barva).
 • 2 dny za druhou konzultaci (žlutá barva).
 • 1 den závěrečné odsouhlasení (bílá barva).
 • 6 dní jako rezerva, tisk a roznesení plakátů (modrá barva).
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

2. Postup pro plakáty, které se objeví nenadále v průběhu roku, nebo se nestihnou předpřipravit:

Plakáty budou zadávány minimálně 4 týdny před vyvěšením. Po určení grafika, bude osloven „zadavatel“, který specifikuje svoje požadavky na plakát. V následující části grafik vytvoří návrh a bude následně předložen „zadavateli“ pro případnou korekturu. Některé kroky, či termíny se mohou vynechat, jestliže je k tomu oprávněný důvod. Pokud bude PR sekce oslovena později, nemusí být zaručeno, že bude plakát připraven v potřebném termínu. Je potřeba dodržovat tyto termíny (maxima):

 • 4 týdny před vyvěšením plakátu je potřeba kontaktovat PR skupinu.
 • 3 dny na konzultaci se zadavatelem (červená barva).
 • 10 dní na to má grafik čas na tvorbu návrhu (zelená barva).
 • 3 dny na druhou konzultaci (žlutá barva).
 • 5 dní na případné úpravy (fialová barva).
 • 1 den závěrečné odsouhlasení (bílá barva).
 • 6 dní jako rezerva, tisk a roznesení plakátů (modrá barva).
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Poznámky:

 • Pokud bude tisk realizován mimo SH (tiskárna na bloku 1), může být doba na samostatný tisk prodloužena podle možnosti dané firmy.
 • Nezapomeňte na čas, kdy chcete, aby plakáty visely na nástěnkách (např. týden před samotnou akcí).
 • Pro komunikaci s grafickou skupinkou využívejte email grafici@sh.cvut.cz.

Prosím, abyste uvedené termíny brali na vědomí. :-)

Jmenné prostory

Varianty
Akce