240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

VEDENI:Dokumenty:Zapisy:Program

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Návrh bodů na schůzi)
Řádka 31: Řádka 31:
 
* Informace o výsledku soutěže o grafický návrh webu klubu Silicon Hill [5min] (Dominik)
 
* Informace o výsledku soutěže o grafický návrh webu klubu Silicon Hill [5min] (Dominik)
 
* Informace o rekonstrukci mučírny [5 min] (BR)
 
* Informace o rekonstrukci mučírny [5 min] (BR)
 +
* Informace o možném vybavení studoven aj. (stoly, počítače) + řešení blokových UPS [5 min] (Behemot)
  
 
= Pravidla přidávání bodů =
 
= Pravidla přidávání bodů =

Verze z 14. 8. 2012, 01:00

Obsah

Program příští schůze

Místo a čas konání

KDE: Grillcentrum
KDY: 14.8.2012 20:00
Předsedající: Bronislav Robenek

Návrh bodů na schůzi

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z minulé schůze [5 min] (zapisovatel)
2) Přeschválení elektronického hlasování o jmenování místopředsedy [5 min] (BR)
3) Výroční zpráva klubu za rok 2011 [5 min] (Kathy)
4) Schválení harmonogramu na ZS 2012 [5 min] (Bakys)
5) Schválení Provozního řádu blokových posiloven [5 min] (Hakka, BR)
6) Schválení členských příspěvků [5 min] (BR)
7) Likvidace starého a nepotřebného majetku, budoucnost vyměněných switchů [10 min] (Brt)
8) Schválení čerpání provozní rezervy - rekontrukce klubovny [10 min] (Brt, BR)
9) Schválení čerpání provozní rezervy - rekontrukce kanceláře a zasedačky na Bloku 1 [5 min] (BR)
10) Schválení čerpání provozní rezervy - rekonstrukce kabeláže v Centrální serverovně [5 min] (Behemot)
11) LCNA SH [5 min] (BR)

X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

 • Oznámení o jmenování členů do týmu manažerů [5 min] (BR)
 • Informace o stavu zápisů ze schůzi představenstva, admins a SSS [5 min] (Kathy,BR)
 • Informace o pololetních výkazech [5 min] (BR)
 • Informace o serverové víkendovce [5 min] (Hody, Sinuhet, BR)
 • Informace o stavu a budoucnosti grilcentra [5 min] (BR)
 • Pokyny pro dořešení chybějících registračních formulářů [5min] (BR)
 • Informace o dokončení překlíčování klubových místností [5min] (Brt, BR)
 • Informace ze schůze parlamentu SU 3.7. [5min] (BR)
 • Informace o výsledku soutěže o grafický návrh webu klubu Silicon Hill [5min] (Dominik)
 • Informace o rekonstrukci mučírny [5 min] (BR)
 • Informace o možném vybavení studoven aj. (stoly, počítače) + řešení blokových UPS [5 min] (Behemot)

Pravidla přidávání bodů

 • Bod k projednání na schůzi představenstva může navrhnout každý člen klubu Silicon Hill (nejlépe po předchozí konzultaci s členem představenstva), navrhovatel bodu se do závorky v nadpisu podepíše
 • Navrhovatel bodu musí v nadpisu uvést časový limit, během kterého svůj bod představí.
 • K bodům přidejte podrobnosti a přiložte veškeré podklady.
 • Navrhovatel musí svůj bod představit emailem zaslaným na vedeni@sh.cvut.cz a klub@lists.sh.cvut.cz. Předmět emailu nechť splňuje vzor: "[Bod schuze 21.4.2010] nakup SH jaderne hlavice" a obsahovat by email měl detailní popis bodu, pokud to téma vyžaduje tak i varianty řešení s uvedenými klady a zápory.
 • Navrhovateli je doporučeno k představení bodu přidat také znění usnesení, které by chtěl schvalit.
 • Body a jejich pořadí v programu bude schváleno na začátku zasedání.
 • Předsedající má právo časové limity upravit, stejně tak i pořadí bodů a to nejpozději den před schůzí. Tyto úpravy je vhodné konzultovat s navrhovatelem bodu.
Jmenné prostory

Varianty
Akce