240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Sazebnik trestu

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Doposud neschválená verze

Typy prohřešků

  1. Nepovolené směrování soukromých domén do IP prostoru klubu
  2. Nepovolené připojení více počítačů nebo poskytnutí připojení třetí osobě
  3. Neautorizované šíření autorsky chráněných děl


Výše zmíněné přečiny jsou trestány následovně

1. prohřešek

1) Omezené připojení do sítě klubu na 6 měsíců

Alternativní trest : omezené připojení na minimálně 1 měsíc

2) Omezené připojení do sítě klubu na 6 měsíců

Alternativní trest : omezené připojení na minimálně 1 měsíc

3) Omezené připojení do sítě klubu na 3 měsíce

Alternativní trest : omezené připojení minimálně na 14 dní

Má-li uživatel přiděleno více než jednu IP adresu budou mu odebrány.

2. prohřešek

1) Odpojení od sítě klubu na 12 měsíců

Alternativní trest: neexistuje

2) Odpojení od sítě klubu na 12 měsíců

Alternativní trest: neexistuje

3) Omezené připojení do sítě klubu na 6 měsíců

Alternativní trest: omezené připojení do sítě klubu na 1 měsíc

Má-li uživatel přiděleno více než jednu IP adresu, budou mu odebrány.

3. prohřešek - v součtu 3., jakýkoli z výše jmenovaných

1-3) Vyloučení z klubu na jeden rok

Vysvětlivky

Alternativní trest

  • Uživateli je dána možnost snížení trestu prací prospěšnou klubu.
  • Délka práce min. 3 hodiny
  • Na alternanitví trest nevzniká nárok!


Omezené připojení

  • Počítač uživatele je za proxy.
  • Povoleno je jen několik portů.
  • Rychlost je omezena.
Jmenné prostory

Varianty
Akce