240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Rukovet zastupce

Z old-wiki.siliconhill.cz
Verze z 19. 11. 2013, 23:52; Fosfor (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Rukověť zástupce bloku či celoklubového zástupce klubu Silicon Hill

Byl jsem zvolen, co teď?

Představenstvo SH

Zástupce bloku

 • Stal jsi se zástupcem bloku, na kterém jsi byl zvolen.
 • Tvojí povinností je teď společně se SÚZem se starat o chod bloku, pomáhat hospodářce s řešením problémů, navrhování řešení, upozorňování na problémy, sbírání podnětů od lidí z bloku a vytváření co nejlepšího prostředí na bloku pro lidi, kteří tě volili.
 • K dispozici máš jako zástupce bloku XKč fond, za jehož pomoci můžeš zlepšovat podmínky na bloku pro ubytované.
 • Jsi svým pánem na bloku, pokuď někdo koná proti zájmu bloku, můžeš použít veškeré prostředky k tomu, aby se to už neopakovalo (odpojení od sítě, nahlášení hospodářce, domluva, prospěšné práce pro blok či klub, ...).

Celoklubový zástupce

 • Stal jsi se celoklubovým zástupcem, což jest post, který by měl hájit zájmy i všech těch, kteří jsou členy klubu, ale již nebydlí na kolejích.
 • Rovněž ale zastupuješ všechny ubytované.
 • Tato tvá pozice je specifická a směřuje spíše k projektům a zastupování aktivit klubu, které nejsou přímo spojeny s bloky.

Jaké mám pravomoce, co mohu?

 • Jako zástupce bloku jsi pánem na svém bloku.
 • Rozhoduješ o fungování bloku z pohledu studentské samosprávy.
 • Ale řešíš i problémy z pohledu SÚZ, neboť i problémy na SÚZu se dotýkají kolejí.
 • Jsi hlavní správce sítě na bloku - je dobré si na tuto práci najít admina a registrátory, jinak se zblázníš na začátku roku :-).
 • Spravuješ zájmové místnosti na bloku (televizárna, studovna, posilovna, ping-pong, kalící místnost, rýsovna, ...), opět se hodí, mít na tyto místnosti správce.

Co musím?

 • Nemusíš nic, neboť tuto činnost děláš dobrovolně.
 • Ale pokud nic nebudeš dělat, lidé na bloku tě nebudou mít rádi.

Tak co bych měl?

 • Scházet se pravidelně s hospodářkou na bloku a aktivně s ní řešit nastalé problémy.
 • Neignorovat problémy bydlících a aktivně řešit jejich problémy či problémy, které mají se SÚZem.

S kým mám jednat?

Blok

 • Na bloku jednáš s hospodářkou.
 • Můžeš jednat i s vedoucí bloků (Kozlová, zjištíš v kontaktech SÚZu).
 • Potřebuješ-li někoho z klubu, obracíš se na kolejního manažera (pokud je jmenován) nebo na předsedu klubu.

Klub

 • Primárně se obracej na kolejního manažera.
 • Pokud není jmenován nebo není přítomen, obracej se na předsedu či místopředsedu klubu.
 • Pokud se jedná o závažný problém, který potřebuje usnesení či rozhodnutí představenstva, obracej se na představenstvo klubu, jehož jsi také členem.
Jmenné prostory

Varianty
Akce