240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Projekty

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Projekty klubu Silicon Hill

V klubu se dá dělat spousta věcí. Můžete využívat aktivit a příležistostí, které nabízí, ale to časem omrzí a zajímavější je se na nějaké takové aktivitě přímo podílet. Pokud nemáte žádný konkrétní nápad, do čeho se pustit a zajímá vás nějaká oblast, oslovte Petra Hořáka nebo Dalibora Fantu, nebo člověka který daný projekt řeší. Pokud máte nápad a daná věc v klubu zatím neexistuje, můžete si udělat vlastní projekt - podrobnosti také u Petra nebo Dalibora.

Projekty hledaji nove aktivni lidi

Pokud by si se rád zapojil do projektů, tak zavítej na stránku hledáme a vyber si co Tě zajímá, případně využij některou z cest popsanou výše

Pravidla pro běh projektu

 1. mít aktivní web ( možné i wiki)
 2. odevzdat průběžnou zprávu
 3. vystavení zprávy na webu (wiki)


obsah zprávy:

(viz predpis + doplněno)

 1. období za které se zpráva vydává (v tuto chvíli 1. pololetí 2010)
 2. název projektu
 3. link na webovou prezentaci projektu
 4. Informace o činnosti projektu v minulosti (minulý půlrok)
  • aktivní lidé v projektu + návrhy na dopustky s odůvodněním návrhu
  • stručné info čím se projekt zabývá
  • stav projektu -
   1. Rozpracován - jaká je možnost přejít na stav fungující
   2. Funguje - co jsou jeho hlavní přednosti, hlavní problémy
   3. Dokončen - přípradný update webu a zprávu
   4. Pozastaven - proč stojí, hlavní kámen úrazu
 5. Cíle projektu na začátku daného období (minulý půlrok)
 6. Zhodnocení fungování projektu (minulý půlrok)
  1. Nejvýznamnější události v projektu
   • změny v projektu a akce
  2. Cíle, které se podařilo splnit
  3. Cíle, které se nepodařilo splnit, a důvody jejich nesplnění
 7. Přehled financování projektu (minulý půlrok)
  1. Získané finanční prostředky včetně prostředků získaných mimo klub SH
   • Klub SH
   • SGS a jiné ( bude přihlédnuto při schvalování nového rozpočtu)
  2. Využití získaných finančních prostředků
 8. Cíle projektu na následující pololetí
  • vize do budoucnosti
  • prostředky potřebné k uskutečnění vize
  • požadavky do nového rozpočtu + zdůvodnění + celková suma (toto bude jednoduchý rozpočet, vložíte jej do rozpočtu SH)

Aktuální zprávy projektů


Jednorázové akce


Rozpracované projekty

Fungující projekty a služby

Dokončené projekty


Pozastavené projekty


7kč fond

7kč fond

7kč fond neboli sedmikorunový fond SÚZu je fond, který je k dispozici kolejím na nadstandardní vybavení kolejí. Tvoří se tak, že z každého kolejného zaplaceného do konce měsíce, jde 7Kč právě do tohoto fondu. Čerpat z něj může předseda klubu nebo zvolený zástupce daného bloku.

Aktuality!!!

Na doporučení 1. Náměstka ředitele (hlavní ekonom) je v současné době pozastaveno čerpání z fondu.
Žádosti, které nebyly úplně schváleny (většinou chybí jen podpis ředitele), budou znovu posouzeny na začátku roku 2010.


Postup:

Pořadí činnosti Popis činností Minimální doba trvání
1 Vyplnit formulář žádosti: Formulář
 • kolej a blok
 • důvod - je třeba uvést rozumný důvod, v případě, že si nevíte rady kontaktujte Kolejního manažera
 • Zboží - vypsat jmenovitě CO, kolik kusů a za kolik (cena bez DPH, s DPH - za kus i celkem) nezapomeňte připsat i cenu doručení zboží a případně recyklační poplatek
 • Dodavatel - adresa firmy + IČ, DIČ, tel. (u internetových obchodů uvést www)
 • Podpisy - nutné sehnat podpis zástupce na daném bloku
 • Do kolonky "předseda klubu, samosprávy" je potřeba kromě podpisu napsat i celé jméno a telefon na zástupce bloku případně na osobu, která bude zboží objednávat a přebírat
1 den
2 Donést vyplněný formulář (min. 3 kopie) buď kolejnímu manažerovi nebo vedoucímu kolejí p. Hubkovi 1 den
3 Po schválení žádosti (5 podpisů) ji Kolejní manažer odnese pí. Slavětínské 7 dní (reálně 14 až ???)
4 Vytvoření objednávky pí. Slavětínskou a čekání na její schválení (podpis ředitele SÚZ) 3 dny
5 Čekat až se vám ozve Kolejní manažer, aby jste si vyzvedli žádosti a konečně si mohli objednat zboží a vytvořit vlastní objednávku 2 dny
6 Pak dáte dohromady původní žádost + objednávku SÚZu + promofakturu (z vlastní objednávky) a kontaktujete Kolejního manažera 1 den
7 Kolejní manažer odnese objednávku k proplacení a čeká se na schválení (podpis ředitele) pozn. všimněte si že ředitel to celé podepisuje celkem 3x 2 dny
8 Teď už jen čekáte až se vám doručovací firma ozve o (ne)zaplacení a převzetí zásilky. V případě dlouhého čekaní na příchozí platbu mužete kontaktovat Kolejního manažera nebo ještě lépe můžete problém urgovat přímo na SÚZ: Laudová Hana (tel:234 678 382) nebo Matoušová Václava (tel:234 678 242) 2 dny
Celková doba: 19 (reálně 26) až ??? dní

Způsob čerpání z fondu:

1) Objednávka - zboží objednává zástupce daného bloku, SÚZ pouze vytváří vlastní objednávku pro své účetnictví. Při objednávání zboží je nutné napsat č. SÚZí objednávky do poznámky.

2) Proplácení dokladu, zálohy - po schválení žádosti na které musí být výslovně uvedeno: " Placeno v hotovosti" je možné požádat 1. náměstka ředitele – hlavního ekonoma o vyplacení zálohy ve výši max. 2.000,- Kč, určenou na nákup požadovaného zboží v žádosti. Zálohu je možné vyplatit převážně pokud se jedná o nákup zboží z hypermarketů a nákupních center. Zálohu pak předseda klubu, či samosprávy vyúčtuje daňovým dokladem (razítko, podpis) maximálně do 7 dnů po jejím převzetí. Zakoupený materiál musí být odpovědným pracovníkem na koleji zaevidován, popř. určena zodpovědná osoba.


edited by Pierre Stružka

Obecně o projektech

Projekty v klubu Silicon Hill tvoří podstatnou část aktivit klubu. Umožňují realizovat zajímavé nápady a zároveň propagují klub navenek (škola, firmy). To zajišťuje klubu lepší pozici, pokud jedná s firmami o spolupráci a i škola to vidí ráda.

Projekt si může vytvořit každý člen klubu. Může se též zapojit do existujícího projektu v jakékoliv fázi, pokud se dohodne s tím, kdo má projekt na starosti. Forma projektů je zvolena zejména proto, aby byl přehled o tom, kdo co dělá, aby byla jasně dána zodpovědnost a mohly se přiřazovat potřebné zdroje.

Jak si vytvořit vlastní projekt

Komerční činnost

Jmenné prostory

Varianty
Akce