240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Projekty

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Projekty klubu Silicon Hill

V klubu se dá dělat spousta věcí. Můžete využívat aktivit a příležistostí, které nabízí, ale to časem omrzí a zajímavější je se na nějaké takové aktivitě přímo podílet. Pokud nemáte žádný konkrétní nápad, do čeho se pustit a zajímá vás nějaká oblast, oslovte Petra Hořáka nebo Dalibora Fantu, nebo člověka který daný projekt řeší. Pokud máte nápad a daná věc v klubu zatím neexistuje, můžete si udělat vlastní projekt - podrobnosti také u Petra nebo Dalibora.

Projekty hledaji nove aktivni lidi

Pokud by si se rád zapojil do projektů, tak zavítej na stránku hledáme a vyber si co Tě zajímá, případně využij některou z cest popsanou výše

Pravidla pro běh projektu

 1. mít aktivní web ( možné i wiki)
 2. odevzdat průběžnou zprávu
 3. vystavení zprávy na webu (wiki)


obsah zprávy:

(viz predpis + doplněno)

 1. období za které se zpráva vydává (v tuto chvíli 1 pololeti 2008)
 2. název projektu
 3. link na webovou prezentaci projektu
 4. Informace o činnosti projektu v minulosti (minulý půlrok)
  • aktivní lidé v projektu
  • stručné info čím se projekt zabývá
  • stav projektu -
   1. Rozpracován - jaká je možnost přejít na stav fungující
   2. Funguje - co jsou jeho hlavni přednosti, hlavni problémy
   3. Dokoncen - připradný update webu a zprávu
   4. Pozastaven - proc stojí, hlavni kámen urazu
 5. Cíle projektu na začátku daného období (minulý půlrok)
 6. Zhodnocení fungování projektu (minulý půlrok)
  1. Nejvýznamnější události v projektu
   • změny v projektu a akce
  2. Cíle, které se podařilo splnit
  3. Cíle, které se nepodařilo splnit, a důvody jejich nesplnění
 7. Přehled financování projektu (minulý půlrok)
  1. Získané finanční prostředky včetně prostředků získaných mimo klub SH
   • Klub SH
   • SGS a jiné ( bude přihlédnuto pri schvalování nového rozpočtu)
  2. Využití získaných finančních prostředků
 8. Cíle projektu na následující pololetí
  • vize do budoucnosti
  • prostředky potřebné k uskutečnění vize
  • požadavky do nového rozpočtu + zdůvodnění + celková suma (toto bude jednoduchý rozpočet, vložíte jej do rozpočtu SH)

Jednorázové akce


Rozpracované projekty

Fungující projekty a služby

Dokončené projekty


Pozastavené projekty

6kč fond

6kc fond neboli šestikorunový fond SÚZu je fond, který je k dispozici kolejím na nadstandardní vybavení kolejí. Tvoří se tak, že z každého kolejného zaplaceného do konce měsíce, jde 6Kč právě do tohoto fondu. Čerpat z něj může předseda klubu nebo zvolený zástupce daného bloku.

Postup:

1)Vyplnit formulář žádosti: Formulář

 • kolej a blok
 • důvod - stačí jedna větička
 • Zboží - vypsat jmenovitě CO, kolik kusů a za kolik (cena bez DPH, s DPH - za kus i celkem)
 nezapomeňte připsat i cenu doručení zboží a případně recyklační poplatek
 • Dodavatel - adresa firmy + IČ, DIČ, tel. (u internetovy obchodu uvest www)
 • Podpisy - nutné sehnat podpis zastupce a hospodarky na danem bloku
 Do kolonky "předseda klubu, samospravy" je potřeba kromě podpisu napsat i cele jmeno a telefon zastupce bloku 

2)Donest vyplněný formulář (4kopie) kolejní manažerce

3)Čekat až vam doručovací firma zavola o převzetí zásilky


Způsob čerpání z fondu:

1) Objednávka - zboží objednává pouze SUZ.

2) Proplácení dokladu, zálohy - po schválení žádosti na které musí být výslovně uvedeno: " Placeno v hotovosti", je možné požádat náměstka pro ekonomii o vyplacení zálohy ve výši max. 3000,- Kč, určenou na nákup požadovaného zboží v žádosti. Zálohu je možné vyplatit převážně pokud se jedná o nákup zboží z hypermarketů a nákupních center. Zálohu pak předseda klubu, či zástupce bloku vyúčtuje daňovým dokladem (razítko, podpis) maximálně do 7 dnů po jejím převzetí. Zakoupený materiál musí být odpovědným pracovníkem na koleji zaevidován, popř. určena zodpovědná osoba.

Obecně o projektech

Projekty v klubu Silicon Hill tvoří podstatnou část aktivit klubu. Umožňují realizovat zajímavé nápady a zároveň propagují klub navenek (škola, firmy). To zajišťuje klubu lepší pozici, pokud jedná s firmami o spolupráci a i škola to vidí ráda.

Projekt si může vytvořit každý člen klubu. Může se též zapojit do existujícího projektu v jakékoliv fázi, pokud se dohodne s tím, kdo má projekt na starosti. Forma projektů je zvolena zejména proto, aby byl přehled o tom, kdo co dělá, aby byla jasně dána zodpovědnost a mohly se přiřazovat potřebné zdroje.

Jak si vytvořit vlastní projekt

Komerční činnost

Jmenné prostory

Varianty
Akce