240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Mucirna:Pravidla

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Pravila využívání Mučírny)
 
Řádka 12: Řádka 12:
 
=== Práva a povinnosti ===
 
=== Práva a povinnosti ===
 
* Každý správce má nárok na přístup do Mučírny, pokud mu však nebyl udělen BAN.
 
* Každý správce má nárok na přístup do Mučírny, pokud mu však nebyl udělen BAN.
* Přístup je zajištěn přístupovou kartou (dále jen "RFID karta"). Přístup(?) se řídí pravidly pro [[KLUB:ITSluzby:Ctecky:RegistraceSH|registraci karet SH]].
+
* Přístup je zajištěn přístupovou kartou (dále jen "RFID karta"). Přístup se řídí pravidly pro [[KLUB:ITSluzby:Ctecky:RegistraceSH|registraci karet SH]].
* Správce Mučíny může omezit návštěvní dobu v Mučírně (pro všechny (koho?)), pokud je to opodstatněné (např. havarijní situace, stížnosti na hluk, atp.).
+
* Správce Mučíny může omezit návštěvní dobu v Mučírně (pro všechny), pokud je to opodstatněné (např. havarijní situace, stížnosti na hluk, atp.).
 
* Návštěvník může být v Mučírně pouze za přítomnosti správce, kterému nebyl udělen BAN.
 
* Návštěvník může být v Mučírně pouze za přítomnosti správce, kterému nebyl udělen BAN.
 
* Správce nesmí vpustit do Mučírny návštěvníka, který jde navštívit jiný projekt.
 
* Správce nesmí vpustit do Mučírny návštěvníka, který jde navštívit jiný projekt.
Řádka 19: Řádka 19:
 
* Na chodbě před Mučírnou je zakázáno cokoliv odkládat nebo skladovat (například materiál nebo odpadky).
 
* Na chodbě před Mučírnou je zakázáno cokoliv odkládat nebo skladovat (například materiál nebo odpadky).
 
* Správci jsou povinni při odchodu zkontrolovat, že jsou řádně zavřená všechna okna.
 
* Správci jsou povinni při odchodu zkontrolovat, že jsou řádně zavřená všechna okna.
* Každý(?) je povinen dodržovat základní hygienické návyky a podílet se na úklidu v Mučírně.
+
* Každý je povinen dodržovat základní hygienické návyky a podílet se na úklidu v Mučírně.
* Každý(?) je povinen respektovat a dodržovat provozní řády všech projektů, které sídlí v Mučírně, a zároveň dodržovat interní pravidla klubu, Stanovy klubu Silicon Hill, Stanovy SU a zákony České Republiky.
+
* Každý je povinen respektovat a dodržovat provozní řády všech projektů, které sídlí v Mučírně, a zároveň dodržovat interní pravidla klubu, Stanovy klubu Silicon Hill, Stanovy SU a zákony České Republiky.
  
 
=== Provozní řády projektů v Mučírně ===
 
=== Provozní řády projektů v Mučírně ===

Aktuální verze z 5. 12. 2016, 16:50

Obsah

[editovat] Pravila využívání Mučírny

V Mučírně sídlí vícero projektů a proto je potřeba jejich vzájemná kooperace. Následující pravidla jsou závazná pro všechny návštěvníky i správce jednotlivých projektů.

[editovat] Obecná ustanovení

 • Projekt se pro účely tohoto dokumentu rozumí projekt klubu sídlící v Mučírně.
 • Správce Mučírny je člen klubu, který má na starosti prostory Mučírny a je mediátorem mezi projekty.
 • Správcem projektu je myšlen člen klubu, který je do projektu oficiálně zapojen (např. může čerpat odpustek, účastní se schůzí nebo rozhoduje nad dalším směrováním projektu, atp.).
 • Návštěvník se pro účely tohoto dokumentu rozumí člen klubu, který projekt navštěvuje, ale není správcem.
 • BAN je pro účely tohoto dokumentu zamezení přístupu do Mučírny na základě porušení těchto pravidel nebo pravidel projektů. Správce Mučírny si v závažných důvodech vyhrazuje právo udělit výjimku z tohoto pravidla.

[editovat] Práva a povinnosti

 • Každý správce má nárok na přístup do Mučírny, pokud mu však nebyl udělen BAN.
 • Přístup je zajištěn přístupovou kartou (dále jen "RFID karta"). Přístup se řídí pravidly pro registraci karet SH.
 • Správce Mučíny může omezit návštěvní dobu v Mučírně (pro všechny), pokud je to opodstatněné (např. havarijní situace, stížnosti na hluk, atp.).
 • Návštěvník může být v Mučírně pouze za přítomnosti správce, kterému nebyl udělen BAN.
 • Správce nesmí vpustit do Mučírny návštěvníka, který jde navštívit jiný projekt.
 • Sdílení vybavení projektů, je povoleno pouze za předchozího souhlasu vedoucího projektu, pod který dané vybavení spadá.
 • Na chodbě před Mučírnou je zakázáno cokoliv odkládat nebo skladovat (například materiál nebo odpadky).
 • Správci jsou povinni při odchodu zkontrolovat, že jsou řádně zavřená všechna okna.
 • Každý je povinen dodržovat základní hygienické návyky a podílet se na úklidu v Mučírně.
 • Každý je povinen respektovat a dodržovat provozní řády všech projektů, které sídlí v Mučírně, a zároveň dodržovat interní pravidla klubu, Stanovy klubu Silicon Hill, Stanovy SU a zákony České Republiky.

[editovat] Provozní řády projektů v Mučírně

Stanovy projektu MacGyver – bastlíři SH

Stanovy projektu 3D tisk SH – neznámé

Výtvarný kroužek – neznámé

Jmenné prostory

Varianty
Akce