240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

KLUB:Historie

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(2013)
(2012)
Řádka 135: Řádka 135:
 
* Místnost vedle kanceláře "vybílena" a připravena na rekonstrukci, kancelář rekonstruována (nový koberec, malba, klimatizace)
 
* Místnost vedle kanceláře "vybílena" a připravena na rekonstrukci, kancelář rekonstruována (nový koberec, malba, klimatizace)
 
* Halloweenská party slavila veliký úspěch i návštěvnost
 
* Halloweenská party slavila veliký úspěch i návštěvnost
* Provozní sekce stihla do skladu na B7 shromaždit snad už veškerý šrot
+
* Provozní sekce stihla do skladu na B7 shromaždit snad už veškerý šrot (bývalé sklady v SUT, Blok 5, Kancelář, ...)
 
* Muži ze Silicon Hill porazili ve vaření ženy z Podolí  
 
* Muži ze Silicon Hill porazili ve vaření ženy z Podolí  
 
* Realizovány 2 semestry blokových her
 
* Realizovány 2 semestry blokových her

Verze z 15. 3. 2013, 00:27

Obsah

1990

Počátky organizované studentské činnosti sahají do roku 1990, kdy brzy po schválení zákona o sdružování občanů vzniká na tehdy monopolní SSM nezávislá Studentské samospráva Strahova. O její činnosti se toho mnoho neví a v porevoluční době pravděpodobně zanechala svojí činnosti po odchodu zakladatelů z kolejí Strahov.

1993

Na bloku 8 si studenti propojili své počítače do sítě. Mezi nimi byl jeden, který měl k dispozici druhý počítač a byl jej ochoten poskytnout jako Novellský server.

1994

Podobně jako na bloku 8 vznikaly počítačové sítě i na dalších blocích strahovských kolejí.

1995

Studentská počítačová síť na blocích 3, 8 a 9 na Strahově je připojena do sítě ČVUT. Připravuje se vznik občanského sdružení, které by počítačovou síť zastřešovalo. Rozhoduje se o struktuře sítě po blocích, kde každý blok bude mít svého voleného zástupce a vlastní blokový server se systémem Novell.

Více: Zpráva o současném stavu Studentské počítačové sítě z 25.5.2005

1996

K počítačové síti jsou připojeny bloky 2, 3, 4, 8 a 9. Routování sítě zajišťují blokové servery, počítačová síť je vystavěna na technologii koaxiálních rozvodů 10Base2, tj. 10Mb sdílené pásmo pro každý segment (většinou patro). Blokové servery s množstvím síťových karet (1 uplink, zbytek segmenty) jsou kategorie 386 a 486. Páteřní síť areálu je optická. Na každý blok vedou 2 páry vláken, 1 pár je využit pro počítač hospodářky, druhý pár zajišťuje chod SPS. Sítě SÚZu a SPS jsou tedy fyzicky odděleny. Optická vlákna jsou propojena optickým opakovačem a přes Cisco router připojeny do sítě ČVUT. K připojení slouží mikrovlné pojítko SkyWalker 2x4Mbit z bloku 10 na FEL Karlovo náměstí. Záložní linka 64 kb přes modem Nokia a pevnou telefonní linku do Dejvic na OVC (později VC, dnes VIC),v iz topologie sítě.

Na podzim roku 1996 dochází k prudkému nárůstu počtu uživatelů. V březnu bylo současně připojeno necelých 100 počítačů, v prosinci necelých 300, zajímavé statistiky jsou na webarchive.org.

Pro studentskou počítačovou síť Strahov se začíná používat označení Silicon Hill, kde inspirací bylo kalifornské Silicon Valley, světové centrum počítačového a technologického průmyslu. Své zajisté udělala i strahovské počítačové síti přidělená doména 3. řádu sh.cvut.cz.

1997

Linka mezi bloky je zvýšena na 10 Mb, k síti jsou připojeny bloky 2-11. Počet uživatelů dále strmě roste.

Na jaře byla obnovena činnost studentské samosprávy, která navázala na nefungující organizaci z roku 1990. Studentská samospráva Strahova si stanovila za cíl pečovat o studenty bydlící na kolejích Strahov a stravující se ve strahovské menze. O rok později se ukázalo, že obnovená organizace má co říci ve vztahu studenti-SÚZ-vedení ČVUT.

V říjnu začínají senátoři AS ČVUT připravovat vznik Studentské unie.

1998

 • 1. ledna vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, který zrušil po desítky let funkční status "akademická půda". V praxi to znamenalo, že od tohoto dne již nepotřebovala policie souhlas rektora ČVUT k zásahu proti nelegálním aktivitám. Tento den znamená počátek nové éry boje proti nelegálním aktivitám, převážně pirátství na počítačové síti.
 • 27. ledna jsou schváleny stanovy vznikající Studentské unie ČVUT.
 • 10. února vznikla Studentská unie ČVUT registrací na ministerstvu vnitra.
 • V dubnu zvedlo připravované prudké zdražení kolejného (z 510 na 780 Kč měsíčně) vlnu odporu. Proběhla demonstrace strahováků na Staroměstském náměstí a připravoval se i hromadný spánek tamtéž. Policie akci ve 22:00 rozpustila a protesty se přenesly na Strahov. Symbolem protestu byly žluté letáky, vylepené na oknech kolejí. "Žlutá revoluce" přinesla veřejné setkání na ploše mezi bloky za přítomnosti ministra školství Sokola a několika rektorů vysokých škol. Dvě organizace zastupují studenty, OVSP (organizační výbor studentského protestu) jako ti "zlí" a SSS (Studentská samospráva Strahova) jako ti "hodní". Připravovaná blokáda vchodu do ministerstva školství a hromadné neplacení kolejného se nekonalo. Byl ovšem založen 3 Kč fond na dovybavení kolejí a studentské samosprávy získaly vliv na rozhodování o ubytování a stravování studentů.
 • 17. června Akademický senát ČVUT pověřil tehdejšího prorektora Havlíčka vyřešením fungování studentské počítačové sítě pod Studentskou unií ČVUT. Za vydatné pomoci senátora Jaroslava Kuby za AS a celého vedení SPS, jmenovitě Jaroslava Klause se podařilo unikátní koncept správy kolejních sítí realizovat.
 • 29. září byl založen klub Silicon Hill, první klub Studentské Unie ČVUT. Byl založen bankovní účet klubu a dosavadní příspěvky na síť nahradily příspěvky členské. Koncem roku měl klub Silicon Hill 921 členů.
 • Do konce roku se dalšími kluby Studentské unie staly kluby Pod-O-Lee a klub Sinkuleho koleje.

1999

 • s výjimkou bloku 12, připojený celý strahovský areál.
 • 1. ročník InstallFestu

2000

 • proběhla přednáška o softwarovém pirátství s mjr. Dastychem z Policie ČR
 • předsedou klubu se stal Antonín Král (bobek)
 • 2. ročník InstallFestu

2001

 • připojena část bloku 12 obývaná studenty ČVUT. Správa této části spadá pod blok 11.
 • v dubnu byla studenty vytvořena nová verze založená na SQL databázi a zabezpečeném webovém rozhraní - DUSPS
 • v listopadu se konal 1. ročník konference OpenWeekend
 • 3. ročník InstallFestu

2002

 • začátek rekonstrukce počítačové sítě
 • červen - 2. ročník konference OpenWeekend

2003

 • komplet zasíťovaný Strahov
 • předsedou klubu se stal Michal Medvecký (misk0)
 • březen - 3. ročník OpenWeekendu
 • říjen - založeno Audiovizuální centrum SH (AVC)
 • 4. ročník InstallFestu
 • 1. ročník CryptoFestu
 • podzim: Rekonstrukce sítě na stukturku blok4 (Zbyněk Čech), blok6 (Ladislav Dokulil) a blok7(Jan Fleišmann)

2004

 • předsedou klubu se stal Zbyněk Čech (Olymp2)
 • říjen - 4. ročník OpenWeekendu
 • 5. ročník InstallFestu

2005

 • spojení klubu Silicon Hill a studentské samosprávy
 • navázán první kontakt s firmou HP
 • vzniká Strahovské Fitcentrum
 • říjen - pátý OpenWeekend
 • 6. ročník InstallFestu
 • 2. ročník CryptoFestu

2006

2007

 • Startuje Autodesk academie
 • Slavnostní otevření Microsoft IT Academy
 • Dokončen nový mailsystem klubu
 • Dokončena restrukturalizace serverů
 • Získáno nové školící centrum
 • Spuštěn společný projekt Distribuovaných výpočtů s Akademií věd ČR
 • Předsedou klubu byl zvolen Jaromír Kašpar
 • Získán výpočetní cluster pro vědecké výpočty

2008

 • Předsedou klubu byl zvolen Jiří Dostál
 • Klub Silicon Hill slaví 10leté výročí vzniku


2009

 • 7. ročník InstallFestu

2010

 • Předsedou klubu byl zvolen Radim Roška
 • 8. ročník InstallFestu

2011

 • 9. ročník InstallFestu

2012

 • Předsedou klubu byl zvolen Bronislav Robenek
 • Zahájení upgrade na 1G access prvky, CS rozšířena o první Nexus
 • Nové finance.sh.cvut.cz
 • 10. ročník Installfestu (ze Strahováku přednášeli R. Roška, M.Bangoura, A.Hořčica, M. Bruchanov a O. Caletka)
 • Během prázdnin se stihla spousta věcí (rekonstrukce skladu na Bloku 7, vybourání dveří v kanceláři, obnova + rozšíření loga na buzeráku)
 • Spuštěn is.sh.cvut.cz, SUPP byl po ani né roce provozu vyměněn
 • Nová služba git.sh.cvut.cz
 • Nová grafická identita -> Spuštěny nové stránky a na dveře vylepeny nové cedulky
 • Během Akce prvák proběhla talk show se staršími Strahováky (hostem byl i J.Klaus)
 • Mučírna na Bloku 9 má konečně novou podlahu, a pokračuje se na přípravě
 • Dokončena kontrola a scan registračních fomulářů z dob minulých
 • Spuštěn traffic.sh.cvut.cz
 • Došlo ke sloučení Cisco Akademií napříč SU, dále je jen jedna akademie s dvěma učebnami - Dejvice a Strahov.
 • Místnost vedle kanceláře "vybílena" a připravena na rekonstrukci, kancelář rekonstruována (nový koberec, malba, klimatizace)
 • Halloweenská party slavila veliký úspěch i návštěvnost
 • Provozní sekce stihla do skladu na B7 shromaždit snad už veškerý šrot (bývalé sklady v SUT, Blok 5, Kancelář, ...)
 • Muži ze Silicon Hill porazili ve vaření ženy z Podolí
 • Realizovány 2 semestry blokových her
 • Byly zapůjčeny switche HP H3C, Brocade a Juniper pro porovnání s stávajícím řešením CISCO. Testované switche byly nakonfigurovány pro SH síť, a IS byl upraven aby je mohl konfigurovat. Switche všech vendorů fungovaly. Síťová skupinka se a, ale rozhodla, že není výhodné mít v síti více vendorů a pomyslná úspora neodpovídá novým funkcím a ani komplikacím, které by nastaly. Už tak údajně nejsou lidi, kteří by se uměli starat o stávající prvky, natož o dva vendory.
 • Vánoční besídka se konala na Rychtě (B8), Hostem byl Ředitel SÚZ

2013

 • SH, vzhledem k neexistujícímu předpisu (výše odvodu nebyla nikde určena) zaplatil v desátcích SU pouze 120 000 Kč (jak je omezen jeho počet hlasů v shromáždění klubů). Nicméně po retrospektivním usnesení parlamentu byl SH nucen doplatit zbytek do 10%.
 • B.Robenek, T.Jedlička, I. Budská (kancelář) hospitalizováni, D. Mališ nemocný => z kraje roku nic nefungovalo
 • S SÚZ se podařilo vyjednat benefit pro aktivní lidi (předseda, 10 zástupci bloků, 3 ckz, 9 centrala + další aktivní) - sleva singl ubytování na cenu běžného lůžka
 • Do CS dorazil druhý Nexus a ASA pro novou VPN
 • 11. ročník Installfestu (z SH přednášeli B. Robenek, A. Hořčica a O. Caletka, workshopy měli P. Hodač a T. Srna)
 • SUZ má opět tendence zdražit kolejné, naplnit volné kapacity veřejností (různými pochybnými existencemi) a zrušit slevněné prázdninové ubytování -> Řeší se na úrovni SU
Jmenné prostory

Varianty
Akce