240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

KLUB:Historie

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(2013)
(2012)
Řádka 144: Řádka 144:
 
* Byly zapůjčeny switche HP H3C, Brocade a Juniper pro porovnání s stávajícím řešením CISCO. Testované switche byly nakonfigurovány pro SH síť, a IS byl upraven aby je mohl konfigurovat. Switche všech vendorů fungovaly. Síťová skupinka se a, ale rozhodla, že není výhodné mít v síti více vendorů a pomyslná úspora neodpovídá novým funkcím a ani komplikacím, které by nastaly. Už tak údajně nejsou lidi, kteří by se uměli starat o stávající prvky, natož o dva vendory.
 
* Byly zapůjčeny switche HP H3C, Brocade a Juniper pro porovnání s stávajícím řešením CISCO. Testované switche byly nakonfigurovány pro SH síť, a IS byl upraven aby je mohl konfigurovat. Switche všech vendorů fungovaly. Síťová skupinka se a, ale rozhodla, že není výhodné mít v síti více vendorů a pomyslná úspora neodpovídá novým funkcím a ani komplikacím, které by nastaly. Už tak údajně nejsou lidi, kteří by se uměli starat o stávající prvky, natož o dva vendory.
 
* Vánoční besídka se konala na Rychtě (B8), Hostem byl Ředitel SÚZ
 
* Vánoční besídka se konala na Rychtě (B8), Hostem byl Ředitel SÚZ
 +
* Vznikla dokumentace ke konfiguraci SH sítě
 +
* Proběhla další vlna výměny patrových switchů (30ks)
  
 
== 2013 ==
 
== 2013 ==

Verze z 16. 12. 2013, 16:38

Obsah

1990

Počátky organizované studentské činnosti sahají do roku 1990, kdy brzy po schválení zákona o sdružování občanů vzniká na tehdy monopolní SSM nezávislá Studentské samospráva Strahova. O její činnosti se toho mnoho neví a v porevoluční době pravděpodobně zanechala svojí činnosti po odchodu zakladatelů z kolejí Strahov.

1993

Na bloku 8 si studenti propojili své počítače do sítě. Mezi nimi byl jeden, který měl k dispozici druhý počítač a byl jej ochoten poskytnout jako Novellský server.

1994

Podobně jako na bloku 8 vznikaly počítačové sítě i na dalších blocích strahovských kolejí.

1995

Studentská počítačová síť na blocích 3, 8 a 9 na Strahově je připojena do sítě ČVUT. Připravuje se vznik občanského sdružení, které by počítačovou síť zastřešovalo. Rozhoduje se o struktuře sítě po blocích, kde každý blok bude mít svého voleného zástupce a vlastní blokový server se systémem Novell.

Více: Zpráva o současném stavu Studentské počítačové sítě z 25.5.2005

1996

K počítačové síti jsou připojeny bloky 2, 3, 4, 8 a 9. Routování sítě zajišťují blokové servery, počítačová síť je vystavěna na technologii koaxiálních rozvodů 10Base2, tj. 10Mb sdílené pásmo pro každý segment (většinou patro). Blokové servery s množstvím síťových karet (1 uplink, zbytek segmenty) jsou kategorie 386 a 486. Páteřní síť areálu je optická. Na každý blok vedou 2 páry vláken, 1 pár je využit pro počítač hospodářky, druhý pár zajišťuje chod SPS. Sítě SÚZu a SPS jsou tedy fyzicky odděleny. Optická vlákna jsou propojena optickým opakovačem a přes Cisco router připojeny do sítě ČVUT. K připojení slouží mikrovlné pojítko SkyWalker 2x4Mbit z bloku 10 na FEL Karlovo náměstí. Záložní linka 64 kb přes modem Nokia a pevnou telefonní linku do Dejvic na OVC (později VC, dnes VIC),v iz topologie sítě.

Na podzim roku 1996 dochází k prudkému nárůstu počtu uživatelů. V březnu bylo současně připojeno necelých 100 počítačů, v prosinci necelých 300, zajímavé statistiky jsou na webarchive.org.

Pro studentskou počítačovou síť Strahov se začíná používat označení Silicon Hill, kde inspirací bylo kalifornské Silicon Valley, světové centrum počítačového a technologického průmyslu. Své zajisté udělala i strahovské počítačové síti přidělená doména 3. řádu sh.cvut.cz.

1997

Linka mezi bloky je zvýšena na 10 Mb, k síti jsou připojeny bloky 2-11. Počet uživatelů dále strmě roste.

Na jaře byla obnovena činnost studentské samosprávy, která navázala na nefungující organizaci z roku 1990. Studentská samospráva Strahova si stanovila za cíl pečovat o studenty bydlící na kolejích Strahov a stravující se ve strahovské menze. O rok později se ukázalo, že obnovená organizace má co říci ve vztahu studenti-SÚZ-vedení ČVUT.

V říjnu začínají senátoři AS ČVUT připravovat vznik Studentské unie.

1998

  • 1. ledna vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, který zrušil po desítky let funkční status "akademická půda". V praxi to znamenalo, že od tohoto dne již nepotřebovala policie souhlas rektora ČVUT k zásahu proti nelegálním aktivitám. Tento den znamená počátek nové éry boje proti nelegálním aktivitám, převážně pirátství na počítačové síti.
  • 27. ledna jsou schváleny stanovy vznikající Studentské unie ČVUT.
  • 10. února vznikla Studentská unie ČVUT registrací na ministerstvu vnitra.
  • V dubnu zvedlo připravované prudké zdražení kolejného (z 510 na 780 Kč měsíčně) vlnu odporu. Proběhla demonstrace strahováků na Staroměstském náměstí a připravoval se i hromadný spánek tamtéž. Policie akci ve 22:00 rozpustila a protesty se přenesly na Strahov. Symbolem protestu byly žluté letáky, vylepené na oknech kolejí. "Žlutá revoluce" přinesla veřejné setkání na ploše mezi bloky za přítomnosti ministra školství Sokola a několika rektorů vysokých škol. Dvě organizace zastupují studenty, OVSP (organizační výbor studentského protestu) jako ti "zlí" a SSS (Studentská samospráva Strahova) jako ti "hodní". Připravovaná blokáda vchodu do ministerstva školství a hromadné neplacení kolejného se nekonalo. Byl ovšem založen 3 Kč fond na dovybavení kolejí a studentské samosprávy získaly vliv na rozhodování o ubytování a stravování studentů.
  • 17. června Akademický senát ČVUT pověřil tehdejšího prorektora Havlíčka vyřešením fungování studentské počítačové sítě pod Studentskou unií ČVUT. Za vydatné pomoci senátora Jaroslava Kuby za AS a celého vedení SPS, jmenovitě Jaroslava Klause se podařilo unikátní koncept správy kolejních sítí realizovat.
  • 29. září byl založen klub Silicon Hill, první klub Studentské Unie ČVUT. Byl založen bankovní účet klubu a dosavadní příspěvky na síť nahradily příspěvky členské. Koncem roku měl klub Silicon Hill 921 členů.
  • Do konce roku se dalšími kluby Studentské unie staly kluby Pod-O-Lee a klub Sinkuleho koleje.

1999

  • s výjimkou bloku 12, připojený celý strahovský areál.
  • 1. ročník InstallFestu

2000

  • proběhla přednáška o softwarovém pirátství s mjr. Dastychem z Policie ČR
  • předsedou klubu se stal Antonín Král (bobek)
  • 2. ročník InstallFestu

2001

  • připojena část bloku 12 obývaná studenty ČVUT. Správa této části spadá pod blok 11.
  • v dubnu byla studenty vytvořena nová verze založená na SQL databázi a zabezpečeném webovém rozhraní - DUSPS
  • v listopadu se konal 1. ročník konference OpenWeekend
  • 3. ročník InstallFestu

2002

  • začátek rekonstrukce počítačové sítě
  • červen - 2. ročník konference OpenWeekend

2003

  • komplet zasíťovaný Strahov
  • předsedou klubu se stal Michal Medvecký (misk0)
  • březen - 3. ročník OpenWeekendu
  • říjen - založeno Audiovizuální centrum SH (AVC)
  • 4. ročník InstallFestu
  • 1. ročník CryptoFestu
  • podzim: Rekonstrukce sítě na stukturku blok4 (Zbyněk Čech), blok6 (Ladislav Dokulil) a blok7(Jan Fleišmann)

2004

  • předsedou klubu se stal Zbyněk Čech (Olymp2)
  • říjen - 4. ročník OpenWeekendu
  • 5. ročník InstallFestu

2005

  • spojení klubu Silicon Hill a studentské samosprávy
  • navázán první kontakt s firmou HP
  • vzniká Strahovské Fitcentrum
  • říjen - pátý OpenWeekend
  • 6. ročník InstallFestu
  • 2. ročník CryptoFestu

2006

2007

  • Startuje Autodesk academie
  • Slavnostní otevření Microsoft IT Academy
  • Dokončen nový mailsystem klubu
  • Dokončena restrukturalizace serverů
  • Získáno nové školící centrum
  • Spuštěn společný projekt Distribuovaných výpočtů s Akademií věd ČR
  • Předsedou klubu byl zvolen Jaromír Kašpar
  • Získán výpočetní cluster pro vědecké výpočty

2008

  • Předsedou klubu byl zvolen Jiří Dostál
  • Klub Silicon Hill slaví 10leté výročí vzniku


2009

  • 7. ročník InstallFestu

2010

  • 28.5.2010 byl klub pozastaven
  • Předsedou klubu byl zvolen Radim Roška
  • 8. ročník InstallFestu
  • Založena C Akademie

2011

  • Konec února 2011 - Konec krizového managementu
  • 9. ročník InstallFestu
  • Založena Matlab Akademie

2012

  • Předsedou klubu byl zvolen Bronislav Robenek
  • Zahájení upgrade na 1G access prvky, CS rozšířena o první Nexus
  • Nové finance.sh.cvut.cz
  • 10. ročník Installfestu (ze Strahováku přednášeli R. Roška, M.Bangoura, A.Hořčica, M. Bruchanov a O. Caletka)
  • Během prázdnin se stihla spousta věcí (rekonstrukce skladu na Bloku 7, vybourání dveří v kanceláři, obnova + rozšíření loga na buzeráku)
  • Spuštěn is.sh.cvut.cz, SUPP byl po ani né roce provozu vyměněn
  • Nová služba git.sh.cvut.cz
  • Nová grafická identita -> Spuštěny nové stránky a na dveře vylepeny nové cedulky
  • Během Akce prvák proběhla talk show se staršími Strahováky (hostem byl i J.Klaus)
  • Mučírna na Bloku 9 má konečně novou podlahu, a pokračuje se na přípravě
  • Dokončena kontrola a scan registračních fomulářů z dob minulých
  • Spuštěn traffic.sh.cvut.cz
  • Došlo ke sloučení Cisco Akademií napříč SU, dále je jen jedna akademie s dvěma učebnami - Dejvice a Strahov.
  • Místnost vedle kanceláře "vybílena" a připravena na rekonstrukci, kancelář rekonstruována (nový koberec, malba, klimatizace)
  • Halloweenská party na hvězdě slavila veliký úspěch i návštěvnost
  • Provozní sekce stihla do skladu na B7 shromaždit snad už veškerý šrot (bývalé sklady v SUT, Blok 5, Kancelář, ...)
  • Muži ze Silicon Hill porazili ve vaření ženy z Podolí
  • Realizovány 2 semestry blokových her
  • Byly zapůjčeny switche HP H3C, Brocade a Juniper pro porovnání s stávajícím řešením CISCO. Testované switche byly nakonfigurovány pro SH síť, a IS byl upraven aby je mohl konfigurovat. Switche všech vendorů fungovaly. Síťová skupinka se a, ale rozhodla, že není výhodné mít v síti více vendorů a pomyslná úspora neodpovídá novým funkcím a ani komplikacím, které by nastaly. Už tak údajně nejsou lidi, kteří by se uměli starat o stávající prvky, natož o dva vendory.
  • Vánoční besídka se konala na Rychtě (B8), Hostem byl Ředitel SÚZ
  • Vznikla dokumentace ke konfiguraci SH sítě
  • Proběhla další vlna výměny patrových switchů (30ks)

2013

  • SH, vzhledem k neexistujícímu předpisu (výše odvodu nebyla nikde určena) zaplatil v desátcích SU pouze 120 000 Kč (jak je omezen jeho počet hlasů v shromáždění klubů). Nicméně po retrospektivním usnesení parlamentu byl SH nucen doplatit zbytek do 10%.
  • B.Robenek, T.Jedlička, I. Budská (kancelář) hospitalizováni, D. Mališ nemocný => z kraje roku nic nefungovalo
  • S SÚZ se podařilo vyjednat benefit pro aktivní lidi (předseda, 10 zástupcu bloků, 3 ckz, 9 centrála + další aktivní) - sleva na singl ubytování -> cena za běžné lůžko
  • Do CS dorazil druhý Nexus a ASA (pro VPN),
  • 11. ročník Installfestu (z SH přednášeli B. Robenek, A. Hořčica a O. Caletka, workshopy měli P. Hodač a T. Srna)
  • SUZ má opět tendence zdražit kolejné, naplnit volné kapacity veřejností (různými pochybnými existencemi) a zrušit slevněné prázdninové ubytování -> Řeší se na úrovni SU
  • Klub slavil 15 leté výročí, oslava byla spojena se závěrečnou párty blokových her letního semestru
  • Během prázdin proběhlo "Léto s klubem Silicon Hill", kdy aktivní členově pracovali na úkolech klubu, současně také proběhl sprint.
  • Centrální serverovna během léta rprošla rekonstrukcí (nová kabeláž, elektřina, klimatizace)
  • Byl zapojen druhý Nexus a optické patch kabely byly přepojeny, tak aby byl SH redundantní vůči vypadku Nexusu.
  • Proběhla rekonstrukce a vybavení HR místnosti (zasedačka vedle kanceláře)
Jmenné prostory

Varianty
Akce