240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

KLUB:Historie

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(2012)
 
(Není zobrazeno 80 mezilehlých verzí od 10 uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
 +
Přehled aktivit klubu Silicon Hill v čase.
 +
 +
= Historie vedení klubu =
 +
* do 29.9.1998 Studentská počítačová síť Strahov
 +
:: posledním předsedou [[Klaus Jaroslav]]
 +
* 29.9.1998 - 3.3.1999 [[Klaus Jaroslav]] (klausik)
 +
* 3.3.1999 - 8.11.2000 [[Fučík Jindřich]] (fulda)
 +
* 8.11.2000 - 13.1.2003 [[Král Antonín]] (bobek)
 +
* 22.1.2003 - 18.11.2004 [[Medvecký Michal]] (Misk0)
 +
* 18.11.2004 - 9.5.2007 [[Čech Zbyněk]] (Olymp2)
 +
* 9.5.2007 - 9.5.2008 [[Kašpar Jaromír]] (Kaspik)
 +
* 10.5.2008 - 9.5.2010 [[Dostál Jiří]] (jirak)
 +
* 10.5.2010 - 15.1.2012 [[Roška Radim]] (worwan)
 +
* 16.1.2012 - 15.1.2014 [[Robenek Bronislav|Bronislav Robenek]]
 +
* 16.1.2014 - 13. 1. 2016 [[Jakub Brož]] (Brožík)
 +
* 14.1.2016 - 7.3.2017 [[Huspek_Jakub|Jakub Huspek]]
 +
* 8.3.2017 - 13.12.2018 [[Václav Pužman]] (pužmi)
 +
* 8.2.2019 - dosud [[Jakub Rubáš]] (Ruby)
 +
 +
= Dění v klubu v čase =
 +
 
== 1990 ==
 
== 1990 ==
Počátky organizované studentské činnosti sahají do roku 1990, kdy brzy po schválení zákona o sdružování občanů vzniká na tehdy monopolní SSM nezávislá Studentské samospráva Strahova. O její činnosti se toho mnoho neví a v porevoluční době pravděpodobně zanechala svojí činnosti po odchodu zakladatelů z kolejí Strahov.
+
* Počátky organizované studentské činnosti sahají do roku 1990, kdy brzy po schválení zákona o sdružování občanů vzniká na tehdy monopolní SSM nezávislá Studentské samospráva Strahova. O její činnosti se toho mnoho neví a v porevoluční době pravděpodobně zanechala svojí činnosti po odchodu zakladatelů z kolejí Strahov.
  
 
== 1993 ==
 
== 1993 ==
Na bloku 8 si studenti propojili své počítače do sítě. Mezi nimi byl jeden, který měl k dispozici druhý počítač a byl jej ochoten poskytnout jako Novellský server.  
+
* Na bloku 8 si studenti propojili své počítače do sítě. Mezi nimi byl jeden, který měl k dispozici druhý počítač a byl jej ochoten poskytnout jako Novellský server.  
  
 
== 1994 ==
 
== 1994 ==
Podobně jako na bloku 8 vznikaly počítačové sítě i na dalších blocích strahovských kolejí.
+
* Podobně jako na bloku 8 vznikaly počítačové sítě i na dalších blocích strahovských kolejí.
  
 
== 1995 ==
 
== 1995 ==
Studentská počítačová síť na blocích 3, 8 a 9 na Strahově je připojena do sítě ČVUT. Připravuje se vznik občanského sdružení, které by počítačovou síť zastřešovalo. Rozhoduje se o struktuře sítě po blocích, kde každý blok bude mít svého voleného zástupce a vlastní blokový server se systémem Novell.
+
* Studentská počítačová síť na blocích 3, 8 a 9 na Strahově je připojena do sítě ČVUT. Připravuje se vznik občanského sdružení, které by počítačovou síť zastřešovalo. Rozhoduje se o struktuře sítě po blocích, kde každý blok bude mít svého voleného zástupce a vlastní blokový server se systémem Novell.
 
+
* Více: [[Zpráva 1995|Zpráva o současném stavu Studentské počítačové sítě z 25.5.2005]]
Více: [[Zpráva 1995|Zpráva o současném stavu Studentské počítačové sítě z 25.5.2005]]
+
  
 
== 1996 ==
 
== 1996 ==
K počítačové síti jsou připojeny bloky 2, 3, 4, 8 a 9. Routování sítě zajišťují blokové servery, počítačová síť je vystavěna na technologii koaxiálních rozvodů 10Base2, tj. 10Mb sdílené pásmo pro každý segment (většinou patro). Blokové servery s množstvím síťových karet (1 uplink, zbytek segmenty) jsou kategorie 386 a 486. Páteřní síť areálu je optická. Na každý blok vedou 2 páry vláken, 1 pár je využit pro počítač hospodářky, druhý pár zajišťuje chod SPS. Sítě SÚZu a SPS jsou tedy fyzicky odděleny. Optická vlákna jsou propojena optickým opakovačem a přes Cisco router připojeny do sítě ČVUT. K připojení slouží mikrovlné pojítko SkyWalker 2x4Mbit z bloku 10 na FEL Karlovo náměstí. Záložní linka 64 kb přes modem Nokia a pevnou telefonní linku do Dejvic na OVC (později VC, dnes VIC),v iz [[Topologie-site-1996.gif|topologie sítě]].
+
* K počítačové síti jsou připojeny bloky 2, 3, 4, 8 a 9. Routování sítě zajišťují blokové servery, počítačová síť je vystavěna na technologii koaxiálních rozvodů 10Base2, tj. 10Mb sdílené pásmo pro každý segment (většinou patro). Blokové servery s množstvím síťových karet (1 uplink, zbytek segmenty) jsou kategorie 386 a 486. Páteřní síť areálu je optická. Na každý blok vedou 2 páry vláken, 1 pár je využit pro počítač hospodářky, druhý pár zajišťuje chod SPS. Sítě SÚZu a SPS jsou tedy fyzicky odděleny. Optická vlákna jsou propojena optickým opakovačem a přes Cisco router připojeny do sítě ČVUT. K připojení slouží mikrovlné pojítko SkyWalker 2x4Mbit z bloku 10 na FEL Karlovo náměstí. Záložní linka 64 kb přes modem Nokia a pevnou telefonní linku do Dejvic na OVC (později VC, dnes VIC),v iz [[Topologie-site-1996.gif|topologie sítě]].
 
+
* Na podzim roku 1996 dochází k prudkému nárůstu počtu uživatelů. V březnu bylo současně připojeno necelých 100 počítačů, v prosinci necelých 300, zajímavé statistiky jsou na [http://web.archive.org/web/19970110061630/www.sh.cvut.cz/statistics.html webarchive.org].
Na podzim roku 1996 dochází k prudkému nárůstu počtu uživatelů. V březnu bylo současně připojeno necelých 100 počítačů, v prosinci necelých 300, zajímavé statistiky jsou na [http://web.archive.org/web/19970110061630/www.sh.cvut.cz/statistics.html webarchive.org].
+
* Pro studentskou počítačovou síť Strahov se začíná používat označení Silicon Hill, kde inspirací bylo kalifornské [http://cs.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley Silicon Valley], světové centrum počítačového a technologického průmyslu. Své zajisté udělala i strahovské počítačové síti přidělená doména 3. řádu sh.cvut.cz.
 
+
Pro studentskou počítačovou síť Strahov se začíná používat označení Silicon Hill, kde inspirací bylo kalifornské [http://cs.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley Silicon Valley], světové centrum počítačového a technologického průmyslu. Své zajisté udělala i strahovské počítačové síti přidělená doména 3. řádu sh.cvut.cz.
+
  
 
== 1997 ==
 
== 1997 ==
Linka mezi bloky je zvýšena na 10 Mb, k síti jsou připojeny bloky 2-11. Počet uživatelů dále strmě roste.
+
* Linka mezi bloky je zvýšena na 10 Mb, k síti jsou připojeny bloky 2-11. Počet uživatelů dále strmě roste.
 
+
* Na jaře byla obnovena činnost studentské samosprávy, která navázala na nefungující organizaci z roku 1990. Studentská samospráva Strahova si stanovila za cíl pečovat o studenty bydlící na kolejích Strahov a stravující se ve strahovské menze. O rok později se ukázalo, že obnovená organizace má co říci ve vztahu studenti-SÚZ-vedení ČVUT.
Na jaře byla obnovena činnost studentské samosprávy, která navázala na nefungující organizaci z roku 1990. Studentská samospráva Strahova si stanovila za cíl pečovat o studenty bydlící na kolejích Strahov a stravující se ve strahovské menze. O rok později se ukázalo, že obnovená organizace má co říci ve vztahu studenti-SÚZ-vedení ČVUT.
+
* V říjnu začínají senátoři AS ČVUT připravovat vznik Studentské unie.
 
+
V říjnu začínají senátoři AS ČVUT připravovat vznik Studentské unie.
+
  
 
== 1998 ==
 
== 1998 ==
 
* 1. ledna vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, který zrušil po desítky let funkční status "akademická půda". V praxi to znamenalo, že od tohoto dne již nepotřebovala policie souhlas rektora ČVUT k zásahu proti nelegálním aktivitám. Tento den znamená počátek nové éry boje proti nelegálním aktivitám, převážně pirátství na počítačové síti.
 
* 1. ledna vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, který zrušil po desítky let funkční status "akademická půda". V praxi to znamenalo, že od tohoto dne již nepotřebovala policie souhlas rektora ČVUT k zásahu proti nelegálním aktivitám. Tento den znamená počátek nové éry boje proti nelegálním aktivitám, převážně pirátství na počítačové síti.
 
 
* 27. ledna jsou schváleny stanovy vznikající Studentské unie ČVUT.
 
* 27. ledna jsou schváleny stanovy vznikající Studentské unie ČVUT.
 
 
* 10. února vznikla Studentská unie ČVUT registrací na ministerstvu vnitra.
 
* 10. února vznikla Studentská unie ČVUT registrací na ministerstvu vnitra.
 
 
* V dubnu zvedlo připravované prudké zdražení kolejného (z 510 na 780 Kč měsíčně) vlnu odporu. Proběhla demonstrace strahováků na Staroměstském náměstí a připravoval se i hromadný spánek tamtéž. Policie akci ve 22:00 rozpustila a protesty se přenesly na Strahov. Symbolem protestu byly žluté letáky, vylepené na oknech kolejí. "Žlutá revoluce" přinesla veřejné setkání na ploše mezi bloky za přítomnosti ministra školství Sokola a několika rektorů vysokých škol. Dvě organizace zastupují studenty, OVSP (organizační výbor studentského protestu) jako ti "zlí" a SSS (Studentská samospráva Strahova) jako ti "hodní". Připravovaná blokáda vchodu do ministerstva školství a hromadné neplacení kolejného se nekonalo. Byl ovšem založen 3 Kč fond na dovybavení kolejí a studentské samosprávy získaly vliv na rozhodování o ubytování a stravování studentů.
 
* V dubnu zvedlo připravované prudké zdražení kolejného (z 510 na 780 Kč měsíčně) vlnu odporu. Proběhla demonstrace strahováků na Staroměstském náměstí a připravoval se i hromadný spánek tamtéž. Policie akci ve 22:00 rozpustila a protesty se přenesly na Strahov. Symbolem protestu byly žluté letáky, vylepené na oknech kolejí. "Žlutá revoluce" přinesla veřejné setkání na ploše mezi bloky za přítomnosti ministra školství Sokola a několika rektorů vysokých škol. Dvě organizace zastupují studenty, OVSP (organizační výbor studentského protestu) jako ti "zlí" a SSS (Studentská samospráva Strahova) jako ti "hodní". Připravovaná blokáda vchodu do ministerstva školství a hromadné neplacení kolejného se nekonalo. Byl ovšem založen 3 Kč fond na dovybavení kolejí a studentské samosprávy získaly vliv na rozhodování o ubytování a stravování studentů.
 
 
* 17. června Akademický senát ČVUT pověřil tehdejšího prorektora Havlíčka vyřešením fungování studentské počítačové sítě pod Studentskou unií ČVUT. Za vydatné pomoci senátora Jaroslava Kuby za AS a celého vedení SPS, jmenovitě Jaroslava Klause se podařilo unikátní koncept správy kolejních sítí realizovat.
 
* 17. června Akademický senát ČVUT pověřil tehdejšího prorektora Havlíčka vyřešením fungování studentské počítačové sítě pod Studentskou unií ČVUT. Za vydatné pomoci senátora Jaroslava Kuby za AS a celého vedení SPS, jmenovitě Jaroslava Klause se podařilo unikátní koncept správy kolejních sítí realizovat.
 
 
* 29. září byl založen klub Silicon Hill, první klub Studentské Unie ČVUT. Byl založen bankovní účet klubu a dosavadní příspěvky na síť nahradily příspěvky členské. Koncem roku měl klub Silicon Hill 921 členů.  
 
* 29. září byl založen klub Silicon Hill, první klub Studentské Unie ČVUT. Byl založen bankovní účet klubu a dosavadní příspěvky na síť nahradily příspěvky členské. Koncem roku měl klub Silicon Hill 921 členů.  
 
 
* Do konce roku se dalšími kluby Studentské unie staly kluby Pod-O-Lee a klub Sinkuleho koleje.
 
* Do konce roku se dalšími kluby Studentské unie staly kluby Pod-O-Lee a klub Sinkuleho koleje.
  
Řádka 76: Řádka 86:
  
 
== 2005 ==
 
== 2005 ==
* spojení klubu Silicon Hill a studentské samosprávy
+
* spojení klubu Silicon Hill a Studentské samosprávy Strahov
 
* navázán první kontakt s firmou [[HP]]
 
* navázán první kontakt s firmou [[HP]]
 
* vzniká [[Fitcentrum_Strahov|Strahovské Fitcentrum]]
 
* vzniká [[Fitcentrum_Strahov|Strahovské Fitcentrum]]
* říjen - pátý OpenWeekend
+
* říjen - 5. ročník OpenWeekend
* 6. ročník InstallFestu
+
* 6. ročník InstallFestu - https://installfest.cz/if05/
 
* 2. ročník CryptoFestu
 
* 2. ročník CryptoFestu
  
 
== 2006 ==
 
== 2006 ==
 
 
* Spolupráce s firmami Microsoft, HP, intel
 
* Spolupráce s firmami Microsoft, HP, intel
 
* Založeno SiHi s.r.o. - klub začíná provozovat Rychtu
 
* Založeno SiHi s.r.o. - klub začíná provozovat Rychtu
Řádka 100: Řádka 109:
 
* Získáno nové školící centrum
 
* Získáno nové školící centrum
 
* Spuštěn společný projekt Distribuovaných výpočtů s Akademií věd ČR
 
* Spuštěn společný projekt Distribuovaných výpočtů s Akademií věd ČR
 
 
* Předsedou klubu byl zvolen Jaromír Kašpar
 
* Předsedou klubu byl zvolen Jaromír Kašpar
 
* Získán výpočetní cluster pro vědecké výpočty
 
* Získán výpočetní cluster pro vědecké výpočty
Řádka 107: Řádka 115:
 
* Předsedou klubu byl zvolen [[Dostál Jiří|Jiří Dostál]]
 
* Předsedou klubu byl zvolen [[Dostál Jiří|Jiří Dostál]]
 
* Klub Silicon Hill slaví 10leté výročí vzniku
 
* Klub Silicon Hill slaví 10leté výročí vzniku
 
  
 
== 2009 ==
 
== 2009 ==
* 7. ročník InstallFestu
+
* 7. ročník InstallFestu (ze SH přednášeli M. Bruchanov, O. Čečák, R. Roška, P. Hodač, P. Koloros, Z. Čech)
  
 
== 2010 ==
 
== 2010 ==
 +
* 28.5.2010 byl klub pozastaven
 
* Předsedou klubu byl zvolen [[Roška Radim|Radim Roška]]
 
* Předsedou klubu byl zvolen [[Roška Radim|Radim Roška]]
* 8. ročník InstallFestu
+
* 8. ročník InstallFestu (ze SH přednášeli J. Dostál, R. Roška, D. Fanta, P. Hodač, O. Caletka)
 +
* Založena C Akademie
 +
* Nainstalována meteostanice na bloku 4 (http://pocasi.sh.cvut.cz)
  
 
== 2011 ==
 
== 2011 ==
* 9. ročník InstallFestu
+
* Konec února 2011 - Konec krizového managementu
 +
* 9. ročník InstallFestu (ze SH přednášeli R. Roška, P. Hodač, O. Caletka)
 +
* Založena Matlab Akademie
 +
* 1. ročník RetroFestu
  
 
== 2012 ==
 
== 2012 ==
Řádka 123: Řádka 136:
 
* Zahájení upgrade na 1G access prvky, CS rozšířena o první Nexus
 
* Zahájení upgrade na 1G access prvky, CS rozšířena o první Nexus
 
* Nové finance.sh.cvut.cz
 
* Nové finance.sh.cvut.cz
* 10. ročník Installfestu (ze Strahováku přednášeli R. Roška, M.Bangoura, A.Hořčica, M. Bruchanov a O. Caletka)
+
* 10. ročník Installfestu (ze SH přednášeli R. Roška, M. Bangoura, A.Hořčica, M. Bruchanov a O. Caletka)
 
* Během prázdnin se stihla spousta věcí (rekonstrukce skladu na Bloku 7, vybourání dveří v kanceláři, obnova + rozšíření loga na buzeráku)
 
* Během prázdnin se stihla spousta věcí (rekonstrukce skladu na Bloku 7, vybourání dveří v kanceláři, obnova + rozšíření loga na buzeráku)
 
* Spuštěn is.sh.cvut.cz, SUPP byl po ani né roce provozu vyměněn
 
* Spuštěn is.sh.cvut.cz, SUPP byl po ani né roce provozu vyměněn
Řádka 131: Řádka 144:
 
* Mučírna na Bloku 9 má konečně novou podlahu, a pokračuje se na přípravě
 
* Mučírna na Bloku 9 má konečně novou podlahu, a pokračuje se na přípravě
 
* Dokončena kontrola a scan registračních fomulářů z dob minulých
 
* Dokončena kontrola a scan registračních fomulářů z dob minulých
* Spuštěn traffic.sh.cvut.cz
+
* Spuštěn http://traffic.sh.cvut.cz
 
* Došlo ke sloučení Cisco Akademií napříč SU, dále je jen jedna akademie s dvěma učebnami - Dejvice a Strahov.
 
* Došlo ke sloučení Cisco Akademií napříč SU, dále je jen jedna akademie s dvěma učebnami - Dejvice a Strahov.
 
* Místnost vedle kanceláře "vybílena" a připravena na rekonstrukci, kancelář rekonstruována (nový koberec, malba, klimatizace)
 
* Místnost vedle kanceláře "vybílena" a připravena na rekonstrukci, kancelář rekonstruována (nový koberec, malba, klimatizace)
* Halloweenská party slavila veliký úspěch i návštěvnost
+
* Halloweenská party na hvězdě slavila veliký úspěch i návštěvnost
 
* Provozní sekce stihla do skladu na B7 shromaždit snad už veškerý šrot (bývalé sklady v SUT, Blok 5, Kancelář, ...)
 
* Provozní sekce stihla do skladu na B7 shromaždit snad už veškerý šrot (bývalé sklady v SUT, Blok 5, Kancelář, ...)
 
* Muži ze Silicon Hill porazili ve vaření ženy z Podolí  
 
* Muži ze Silicon Hill porazili ve vaření ženy z Podolí  
Řádka 144: Řádka 157:
 
* SH, vzhledem k neexistujícímu předpisu (výše odvodu nebyla nikde určena) zaplatil v desátcích SU pouze 120 000 Kč (jak je omezen jeho počet hlasů v shromáždění klubů). Nicméně po retrospektivním usnesení parlamentu byl SH nucen doplatit zbytek do 10%.
 
* SH, vzhledem k neexistujícímu předpisu (výše odvodu nebyla nikde určena) zaplatil v desátcích SU pouze 120 000 Kč (jak je omezen jeho počet hlasů v shromáždění klubů). Nicméně po retrospektivním usnesení parlamentu byl SH nucen doplatit zbytek do 10%.
 
* B.Robenek, T.Jedlička, I. Budská (kancelář) hospitalizováni, D. Mališ nemocný => z kraje roku nic nefungovalo
 
* B.Robenek, T.Jedlička, I. Budská (kancelář) hospitalizováni, D. Mališ nemocný => z kraje roku nic nefungovalo
* S SÚZ se podařilo vyjednat benefit pro aktivní lidi (předseda, 10 zástupci bloků, 3 ckz, 9 centrala + další aktivní) - sleva singl ubytování na cenu běžného lůžka
+
* S SÚZ se podařilo vyjednat benefit pro aktivní lidi (předseda, 10 zástupcu bloků, 3 ckz, 9 centrála + další aktivní) - sleva na singl ubytování -> cena za běžné lůžko (Řeší Tomáš Jedlička - 16399)
* Do CS dorazil druhý Nexus a ASA pro novou VPN  
+
* Do CS dorazil druhý Nexus a ASA (pro VPN), 
 
* 11. ročník Installfestu (z SH přednášeli B. Robenek, A. Hořčica a O. Caletka, workshopy měli P. Hodač a T. Srna)
 
* 11. ročník Installfestu (z SH přednášeli B. Robenek, A. Hořčica a O. Caletka, workshopy měli P. Hodač a T. Srna)
* SUZ má opět tendence zdražit kolejné, naplnit volné kapacity veřejností (různými pochybnými existencemi)  a zrušit slevněné prázdninové ubytování -> Řeší se na úrovni SU
+
* SUZ má tendence zdražit kolejné, naplnit volné kapacity veřejností (různými pochybnými existencemi)  a zrušit slevněné prázdninové ubytování -> Řeší se na úrovni SU
 +
* CryptoFest
 +
* 2. ročník RetroFestu
 +
* Proběhla SHOW, která měla nevídaně velkou účast (nejspíš vlivem dobrého počasí)
 +
* Klub slavil 15 leté výročí, oslava byla spojena se závěrečnou párty blokových her letního semestru
 +
* Klub pořádal "Archivní párty" pro naše alumni, zůčastnilo se cca 45 archivních členů
 +
* Během prázdin proběhlo "Léto s klubem Silicon Hill", kdy aktivní členově pracovali na úkolech klubu, současně také proběhl sprint.
 +
* Centrální serverovna během léta rprošla rekonstrukcí (nová kabeláž, elektřina, klimatizace)
 +
* Akce prvák proběhla podobně jako během roku 2012 a slavila obdobný úspěch, během podzimu se přihlásilo k činnosti v klubu podstatné množství členů
 +
* Byl zapojen druhý Nexus a optické patch kabely byly přepojeny, tak aby byl SH redundantní vůči vypadku Nexusu.
 +
* Proběhla další vlna výměny patrových switchů (30ks)
 +
* Byla nasazena kompletní IPv6 Security (obdobná IPv4)
 +
* Vznikla dokumentace ke konfiguraci SH sítě, stejně tak byly "vyčištěny" core prvky
 +
* Bylo zprovozněno sekundární připojení k internetu
 +
* Proběhla rekonstrukce a vybavení HR místnosti (zasedačka vedle kanceláře)
 +
* SH Čtečkový systém byl přepracován do produkční verze a nasazen do provozu (Založen na BeagleBone Black a ISu)
 +
* Halloweenská party na hvězdě opět slavila veliký úspěch i návštěvnost (i bez podpory Fernet Zetko)
 +
* IS se rozšířil o OAuth, Kontrolu konfigurace switchů, WoL, Čtečkový systém, Podpora pro IPv6, EN verze, REST API, SW Upgrade serverů, Synchronizace s MS Active Directory, Podpora pro VPN
 +
* SH WiFi byla rozšířena do SÚZ Jídelny a Restaurace
 +
* Proběhlo testovaní WiFi vendorů pro další rozvoj WiFi (Aruba, Cisco, Ruckus)
 +
* Byl vytvořen nový volební systém (napojený na IS pomocí OAuth)
 +
* Byly sloučeny mailbox servery -> mbox
 +
* SÚZ zrealizoval novou dlažbu v Grillcentru a opravy chodníků
 +
* Proběhly další dva úspěšné semestry SUTu
 +
* Síťová sekce v zimním semestru organizovala kurzy týkající se základu sítí
 +
 
 +
== 2014 ==
 +
* Předsedou klubu byl zvolen [[Jakub Brož]]
 +
* Pokračování 2. kola testování Wi-Fi
 +
* 12. ročník Installfestu, 2 tracky (z SH přednášeli B. Robenek, A. Hořčica a O. Caletka, P. Hodač a P. Gregor)
 +
* Aplikace pro Android - Silicon Hill
 +
* Další ročník SHOW, přes 80 vytočených sudů piva
 +
* IS a celá SH síť je připravená pro nasazení 802.1x, testováno na B11 a B2 > OS Windows problémy, celoplošné nasazení odloženo
 +
* IS podporuje dynamic vlan assignment na Wi-Fi, je možné v ISu naklikat připojení přes Ha-vel i na Wi-Fi
 +
* Realizován záložní DNS server na VPS u Active24
 +
* Pro aktivní spuštěna storage.sh.cvut.cz - owncloud, zatím v testovacím režimu
 +
* Nový housing na bloku 3, rekonstrukce původního na bloku 4
 +
* Oprava loga na buzeráku
 +
* Byl vypracován projekt zastřešení GC (K. Náhunková, Matej Beňo)
 +
* Aplikace pro iOS - Silicon Hill
 +
* Nábor nováčků byl letos úspešný, momentálně cca 200 aktivních lidí a číslo roste (grilování pro nově nabrané lidi z infoschůzek a vedoucí sekci s cílem seznámení se a rozřazení nováčků)
 +
* Síťové čtvrtky - přednášky, workshopy, podobné SUTu, ale i zaměřeno na nováčky v síti, kteří se chtějí aktivně zapojit
 +
* Centrální správa serverů, rozšíření dohledu nad servery
 +
* 2 semestry SUTu, vše online, přednášel např. Adam Golecký - tech. ředitel NIXu
 +
* Navázána spolupráce s firmou Solarix | Intelek - síť. potřeby
 +
* Vyškolili se další 2 trenéři, kteří jsou členům fitcentra zdarma k dispozici
 +
* Ukončení testování Wi-Fi za účelem výběrového řízení, vybrala se Aruba a zrealizoval se nákup pro blok 9
 +
* NářadíSH dovybaveno o stavební nářadí (vrtačky, detektor, laser, ...)
 +
* Zálohování na CESNET
 +
* Ve všech blokových posilovnách se opravily potahy laviček
 +
* V obou semestrech proběhly blokové hry (vítězové: LS - blok 5, ZS - blok 3)
 +
* Po dvou letech proběhla revize fitcentra a blokových posiloven
 +
* Další upgrade metalické sítě, na 1. patrech se vyměnilo Cisco 2950 za 2960X
 +
* 1. rozsvícení vánočního SHtromku
 +
 
 +
== 2015 ==
 +
* od 1. ledna příprava na rekonstrukci Strahova, SH organizoval komunikaci se studenty, rešil všechny problémy a dohlížel na plnění plánů a slibů, bohužel toho bylo více než dost a tak některé klubové veči šly stranou
 +
* paní Budská je neustále nemocná, předseda si to vybral hned po ní na cca měsíc a půl
 +
* se SUZem domluven nákup nových vysavačů KÄRCHER MV5 Premium, dodáno na všechny bloky
 +
* 13. ročník Installfestu, 3 tracky, vše na jednom místě v ŠC, 4K stream a záznam
 +
* koncem dubna dokončeno nasazení WiFi na bloku 9, zatím úspěch a zdá se, že vše funguje jak má, budou probíhat testy (po dohodě se SUZem jsou pokoje s AP vyřazeny z ubytovací kapacity na hostel a  nově ubytovaní dostanou ještě předávací protokol na AP)
 +
* začátkem května provedena likvidace starého majetku
 +
* počítače v ŠC předělány na dualboot + PXE - W8.1, Ubuntu, Gentto; nainstalovány programy pro vývoj a výuku - AutoDesk, AutoCad, Maya, Visual Studio, MS Office...
 +
* 1. ročník konference Otevřená wokna
 +
* další ročník CryptoFestu - 2 tracky + velke ohlasy s poptavkou po dalsim rocniku
 +
* 3. ročník RetroFestu
 +
* dokončena výměna blokových switchů - gigabit již na všech pokojích kromě suterénu
 +
* na bloku 10 zřízen sanitační kout pro údržbu píp
 +
* WiFi otestována na bloku 9 a zvolena jako konečné řešení, nasazeno na další 3 bloky (4, 5, 10)
 +
* nové ventilátory do velkého fitka od SUZu
 +
* získaní povolení od magistrátu na vyjímku ze stavební uzávěry pro zastřešení girlovacího centra
 +
* finální otevření SHerny
 +
* započata stavba velké 4 kohoutové pípy
 +
* rekonstrukce zasedačky na bloku 7
 +
* obnoven provoz zrcadla http://ftp.sh.cvut.cz/
 +
 
 +
== 2016 ==
 +
* Předsedou klubu byl zvolen [[Huspek_Jakub|Jakub Huspek]]
 +
* 14. ročník InstallFestu - https://installfest.cz/if16/
 +
* první test čtyř kohoutové pípy
 +
'''neserazeno podle casu'''
 +
* upravy v serverovne B4 (kabelaz, novy stojan, druha klimatizacni jednotka)
 +
* upravy v serverovne B3 (kabelaz, nova police, sit)
 +
* nova UPS v CS
 +
* sprint a vikendovky Admins
 +
* dar 30 U serveru od A24
 +
* pokryti B2, B3, B6 a B7 WiFi
 +
* testovani venkovni wifi (SHOW)
 +
* nova FWSM karta
 +
* prvni vikendovka PR
 +
* prepracovani grafickeho manualu SH
 +
* priprava fotobanky
 +
* premisteni PR skladu na B7
 +
* obnova loga na "Buzeráku"
 +
* Android akademie
 +
* revize fitcentra a blokovych posiloven
 +
* dohoda s trenerskou skolou Olympia
 +
* obnova povrchu lavic ve fitcentru
 +
* drobne upravy v rozlozeni fitcentra
 +
* doplneni poctu a uprava rozmisteni kamer ve fitcentru
 +
* Akce Prvak 2016
 +
* Helloween 2016
 +
* Vanocni vecirek 2016
 +
* SHOW 2016
 +
* Rozvoj 4K videotechniky - kompletni produkcni retezec
 +
* technicke a personalni zajisteni nekolikadilne talkshow
 +
* fotokomora rozsirena o techniku bromolejotisk
 +
* usporadana JamSession
 +
* odhlucnena hudebna na B9
 +
* ziskana EU dotace na projekt Vcely na Strahove
 +
* nova 3D tiskarna
 +
 
 +
== 2017 ==
 +
* Předsedou klubu byl zvolen [[Václav Pužman]]
 +
* Nákup nové Cardiozóny, jednoručních činek, odhzových kotoučů, olympijských os s nosností až 680 kg pro fitcentrum Silicon Gym
 +
* 15. ročník InstallFestu - https://installfest.cz/if17/
 +
* Velká havárie ve fitcentru Silicon Gym - vytopení poloviny fitcentra
 +
* V letním semestru poprvé probíhala [http://avc.siliconhill.cz/akademie Akademie projektu AVC]
 +
* V letním semestru projekt MacGyver uspořádal cyklus přednášek [http://macgyver.siliconhill.cz/wiki/stredy Bastlířské středy]
 +
* Dny otevřených dveří v Silicon Gymu
 +
* Blokové hry na téma [[BLOKOVE HRY:LS 2017|Opuštěný ostrov]] a [[BLOKOVE_HRY:ZS_2017|Válka]]
 +
* 1. ročník festivalu Virtual Reality SH
 +
* 9. ročník SHOW
 +
* Nová forma soutěže Silicon Hill Strongest Man 2017
 +
* Rosengart Foosball Tournament projektu Fotbálek
 +
* Realizace nové odhazové sportovní podlahy a vzpěračské platformy ve fitcentru Silicon Gym
 +
* Strahov OpenAir
 +
* Akce prvák
 +
* Navázání spolupráce s Botyoblečení.cz (WORKOUT.EU) - fitcentrum Silicon Gym
 +
* Meet and Code
 +
* Halloween párty s DJ Wichem
 +
* V zimním semestru cyklus přednášek SUT
 +
* Den otevřených dveří projektu SHerna
 +
* Jam Session projektu Hudebny
 +
* MikuláSH
 +
* Zahájení dokončovacích prací rekonstrukce Masérny a Solária ve fitcentru Silicon Gym
 +
* Rozsvícení vánočního SHtromečku
 +
* Vánoční večírek
 +
 
 +
== 2018 ==
 +
* 12. 1. Propagace aktivit klubu na Dnu otevřených dveří FSv
 +
* 17. 1. Preventivní dezinsekce proti štěnicím na B5
 +
* 18. 1. [https://www.facebook.com/events/140251759962240/ Turnaj v NHL 17] organizovaný projektem SHerna
 +
* 20. 1. Bowlingový turnaj SÚZ a SU
 +
* 25. 1. Stánek na Dnu otevřených dveří FIT
 +
* 26. 1. Stánek na Dnu otevřených dveří FEL
 +
* 29. 1. Preventivní dezinsekce proti štěnicím na B7
 +
* 30. 1. [https://www.facebook.com/events/1975844232432773/ Den otevřených dveří v AVC.SH]
 +
* únor – Po 3 letech dořešen problém s chybějícími sudy od pivovarů Lobkowitz
 +
* únor – Znovu otevřena masérna v Silicon Gym
 +
* únor – Zahájení kurzu tanečních a akademií
 +
* 9. 2. Nové stoly a židle v klubovně na B7
 +
* 14. 2. Kurz pro začátečníky organizovaný projektem Taneční na Strahově byl zaplněn během první minuty
 +
* 15. 2. [https://ihned.cz/c1-66049760-prazske-studentske-koleje-dnes-posilovna-solarium-nahravaci-studio-ale-take-skanzen-socialisticke-minulosti Koleje Strahov v Hospodářských novinách]
 +
* 15. 2. Na zasedání představentsva Iveta Terezie Pelikánová (22012) jmenována zasloužilou členkou
 +
* 16. 2. [http://xlanparty.cz/ X LAN Party] organizovaná projektem SHerna
 +
* 23. 2. Konference pro aktivní
 +
* 26. 2. Preventivní dezinsekce proti štěnicím na B3
 +
* 27. 2. [https://archiv.ihned.cz/c1-66061630-prosty-zivot-na-koleji-studenti-casto-uzivaji-nabytek-ktery-na-kolejich-meli-jejich-rodice-ted-to-chce-stat-zmenit Silicon Hill v Hospodářských novinách]
 +
* 28. 2. [https://www.facebook.com/events/1999704740246513/ Den otevřených dveří v Silicon Gym]
 +
* zari Stěhování Centrální serverovny [https://twitter.com/hashtag/shtehovani?f=tweets&vertical=default&src=hash]
 +
* listopad/prosinec Volby členů představenstva SH [http://www.siliconhill.cz/posts/336-volby-do-predstavenstva-sh]
 +
 
 +
== 2019 ==
 +
* 8.2. Předsedou klubu byl zvolen [[Jakub Rubáš]]
 +
* 11.8. Obnova loga na buzeráku
 +
* 16.9. Rozšíření Modellandu na B4

Aktuální verze z 17. 9. 2019, 01:48

Přehled aktivit klubu Silicon Hill v čase.

Obsah

[editovat] Historie vedení klubu

 • do 29.9.1998 Studentská počítačová síť Strahov
posledním předsedou Klaus Jaroslav

[editovat] Dění v klubu v čase

[editovat] 1990

 • Počátky organizované studentské činnosti sahají do roku 1990, kdy brzy po schválení zákona o sdružování občanů vzniká na tehdy monopolní SSM nezávislá Studentské samospráva Strahova. O její činnosti se toho mnoho neví a v porevoluční době pravděpodobně zanechala svojí činnosti po odchodu zakladatelů z kolejí Strahov.

[editovat] 1993

 • Na bloku 8 si studenti propojili své počítače do sítě. Mezi nimi byl jeden, který měl k dispozici druhý počítač a byl jej ochoten poskytnout jako Novellský server.

[editovat] 1994

 • Podobně jako na bloku 8 vznikaly počítačové sítě i na dalších blocích strahovských kolejí.

[editovat] 1995

 • Studentská počítačová síť na blocích 3, 8 a 9 na Strahově je připojena do sítě ČVUT. Připravuje se vznik občanského sdružení, které by počítačovou síť zastřešovalo. Rozhoduje se o struktuře sítě po blocích, kde každý blok bude mít svého voleného zástupce a vlastní blokový server se systémem Novell.
 • Více: Zpráva o současném stavu Studentské počítačové sítě z 25.5.2005

[editovat] 1996

 • K počítačové síti jsou připojeny bloky 2, 3, 4, 8 a 9. Routování sítě zajišťují blokové servery, počítačová síť je vystavěna na technologii koaxiálních rozvodů 10Base2, tj. 10Mb sdílené pásmo pro každý segment (většinou patro). Blokové servery s množstvím síťových karet (1 uplink, zbytek segmenty) jsou kategorie 386 a 486. Páteřní síť areálu je optická. Na každý blok vedou 2 páry vláken, 1 pár je využit pro počítač hospodářky, druhý pár zajišťuje chod SPS. Sítě SÚZu a SPS jsou tedy fyzicky odděleny. Optická vlákna jsou propojena optickým opakovačem a přes Cisco router připojeny do sítě ČVUT. K připojení slouží mikrovlné pojítko SkyWalker 2x4Mbit z bloku 10 na FEL Karlovo náměstí. Záložní linka 64 kb přes modem Nokia a pevnou telefonní linku do Dejvic na OVC (později VC, dnes VIC),v iz topologie sítě.
 • Na podzim roku 1996 dochází k prudkému nárůstu počtu uživatelů. V březnu bylo současně připojeno necelých 100 počítačů, v prosinci necelých 300, zajímavé statistiky jsou na webarchive.org.
 • Pro studentskou počítačovou síť Strahov se začíná používat označení Silicon Hill, kde inspirací bylo kalifornské Silicon Valley, světové centrum počítačového a technologického průmyslu. Své zajisté udělala i strahovské počítačové síti přidělená doména 3. řádu sh.cvut.cz.

[editovat] 1997

 • Linka mezi bloky je zvýšena na 10 Mb, k síti jsou připojeny bloky 2-11. Počet uživatelů dále strmě roste.
 • Na jaře byla obnovena činnost studentské samosprávy, která navázala na nefungující organizaci z roku 1990. Studentská samospráva Strahova si stanovila za cíl pečovat o studenty bydlící na kolejích Strahov a stravující se ve strahovské menze. O rok později se ukázalo, že obnovená organizace má co říci ve vztahu studenti-SÚZ-vedení ČVUT.
 • V říjnu začínají senátoři AS ČVUT připravovat vznik Studentské unie.

[editovat] 1998

 • 1. ledna vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, který zrušil po desítky let funkční status "akademická půda". V praxi to znamenalo, že od tohoto dne již nepotřebovala policie souhlas rektora ČVUT k zásahu proti nelegálním aktivitám. Tento den znamená počátek nové éry boje proti nelegálním aktivitám, převážně pirátství na počítačové síti.
 • 27. ledna jsou schváleny stanovy vznikající Studentské unie ČVUT.
 • 10. února vznikla Studentská unie ČVUT registrací na ministerstvu vnitra.
 • V dubnu zvedlo připravované prudké zdražení kolejného (z 510 na 780 Kč měsíčně) vlnu odporu. Proběhla demonstrace strahováků na Staroměstském náměstí a připravoval se i hromadný spánek tamtéž. Policie akci ve 22:00 rozpustila a protesty se přenesly na Strahov. Symbolem protestu byly žluté letáky, vylepené na oknech kolejí. "Žlutá revoluce" přinesla veřejné setkání na ploše mezi bloky za přítomnosti ministra školství Sokola a několika rektorů vysokých škol. Dvě organizace zastupují studenty, OVSP (organizační výbor studentského protestu) jako ti "zlí" a SSS (Studentská samospráva Strahova) jako ti "hodní". Připravovaná blokáda vchodu do ministerstva školství a hromadné neplacení kolejného se nekonalo. Byl ovšem založen 3 Kč fond na dovybavení kolejí a studentské samosprávy získaly vliv na rozhodování o ubytování a stravování studentů.
 • 17. června Akademický senát ČVUT pověřil tehdejšího prorektora Havlíčka vyřešením fungování studentské počítačové sítě pod Studentskou unií ČVUT. Za vydatné pomoci senátora Jaroslava Kuby za AS a celého vedení SPS, jmenovitě Jaroslava Klause se podařilo unikátní koncept správy kolejních sítí realizovat.
 • 29. září byl založen klub Silicon Hill, první klub Studentské Unie ČVUT. Byl založen bankovní účet klubu a dosavadní příspěvky na síť nahradily příspěvky členské. Koncem roku měl klub Silicon Hill 921 členů.
 • Do konce roku se dalšími kluby Studentské unie staly kluby Pod-O-Lee a klub Sinkuleho koleje.

[editovat] 1999

 • s výjimkou bloku 12, připojený celý strahovský areál.
 • 1. ročník InstallFestu

[editovat] 2000

 • proběhla přednáška o softwarovém pirátství s mjr. Dastychem z Policie ČR
 • předsedou klubu se stal Antonín Král (bobek)
 • 2. ročník InstallFestu

[editovat] 2001

 • připojena část bloku 12 obývaná studenty ČVUT. Správa této části spadá pod blok 11.
 • v dubnu byla studenty vytvořena nová verze založená na SQL databázi a zabezpečeném webovém rozhraní - DUSPS
 • v listopadu se konal 1. ročník konference OpenWeekend
 • 3. ročník InstallFestu

[editovat] 2002

 • začátek rekonstrukce počítačové sítě
 • červen - 2. ročník konference OpenWeekend

[editovat] 2003

 • komplet zasíťovaný Strahov
 • předsedou klubu se stal Michal Medvecký (misk0)
 • březen - 3. ročník OpenWeekendu
 • říjen - založeno Audiovizuální centrum SH (AVC)
 • 4. ročník InstallFestu
 • 1. ročník CryptoFestu
 • podzim: Rekonstrukce sítě na stukturku blok4 (Zbyněk Čech), blok6 (Ladislav Dokulil) a blok7(Jan Fleišmann)

[editovat] 2004

 • předsedou klubu se stal Zbyněk Čech (Olymp2)
 • říjen - 4. ročník OpenWeekendu
 • 5. ročník InstallFestu

[editovat] 2005

[editovat] 2006

[editovat] 2007

 • Startuje Autodesk academie
 • Slavnostní otevření Microsoft IT Academy
 • Dokončen nový mailsystem klubu
 • Dokončena restrukturalizace serverů
 • Získáno nové školící centrum
 • Spuštěn společný projekt Distribuovaných výpočtů s Akademií věd ČR
 • Předsedou klubu byl zvolen Jaromír Kašpar
 • Získán výpočetní cluster pro vědecké výpočty

[editovat] 2008

 • Předsedou klubu byl zvolen Jiří Dostál
 • Klub Silicon Hill slaví 10leté výročí vzniku

[editovat] 2009

 • 7. ročník InstallFestu (ze SH přednášeli M. Bruchanov, O. Čečák, R. Roška, P. Hodač, P. Koloros, Z. Čech)

[editovat] 2010

 • 28.5.2010 byl klub pozastaven
 • Předsedou klubu byl zvolen Radim Roška
 • 8. ročník InstallFestu (ze SH přednášeli J. Dostál, R. Roška, D. Fanta, P. Hodač, O. Caletka)
 • Založena C Akademie
 • Nainstalována meteostanice na bloku 4 (http://pocasi.sh.cvut.cz)

[editovat] 2011

 • Konec února 2011 - Konec krizového managementu
 • 9. ročník InstallFestu (ze SH přednášeli R. Roška, P. Hodač, O. Caletka)
 • Založena Matlab Akademie
 • 1. ročník RetroFestu

[editovat] 2012

 • Předsedou klubu byl zvolen Bronislav Robenek
 • Zahájení upgrade na 1G access prvky, CS rozšířena o první Nexus
 • Nové finance.sh.cvut.cz
 • 10. ročník Installfestu (ze SH přednášeli R. Roška, M. Bangoura, A.Hořčica, M. Bruchanov a O. Caletka)
 • Během prázdnin se stihla spousta věcí (rekonstrukce skladu na Bloku 7, vybourání dveří v kanceláři, obnova + rozšíření loga na buzeráku)
 • Spuštěn is.sh.cvut.cz, SUPP byl po ani né roce provozu vyměněn
 • Nová služba git.sh.cvut.cz
 • Nová grafická identita -> Spuštěny nové stránky a na dveře vylepeny nové cedulky
 • Během Akce prvák proběhla talk show se staršími Strahováky (hostem byl i J.Klaus)
 • Mučírna na Bloku 9 má konečně novou podlahu, a pokračuje se na přípravě
 • Dokončena kontrola a scan registračních fomulářů z dob minulých
 • Spuštěn http://traffic.sh.cvut.cz
 • Došlo ke sloučení Cisco Akademií napříč SU, dále je jen jedna akademie s dvěma učebnami - Dejvice a Strahov.
 • Místnost vedle kanceláře "vybílena" a připravena na rekonstrukci, kancelář rekonstruována (nový koberec, malba, klimatizace)
 • Halloweenská party na hvězdě slavila veliký úspěch i návštěvnost
 • Provozní sekce stihla do skladu na B7 shromaždit snad už veškerý šrot (bývalé sklady v SUT, Blok 5, Kancelář, ...)
 • Muži ze Silicon Hill porazili ve vaření ženy z Podolí
 • Realizovány 2 semestry blokových her
 • Byly zapůjčeny switche HP H3C, Brocade a Juniper pro porovnání s stávajícím řešením CISCO. Testované switche byly nakonfigurovány pro SH síť, a IS byl upraven aby je mohl konfigurovat. Switche všech vendorů fungovaly. Síťová skupinka se a, ale rozhodla, že není výhodné mít v síti více vendorů a pomyslná úspora neodpovídá novým funkcím a ani komplikacím, které by nastaly. Už tak údajně nejsou lidi, kteří by se uměli starat o stávající prvky, natož o dva vendory.
 • Vánoční besídka se konala na Rychtě (B8), Hostem byl Ředitel SÚZ

[editovat] 2013

 • SH, vzhledem k neexistujícímu předpisu (výše odvodu nebyla nikde určena) zaplatil v desátcích SU pouze 120 000 Kč (jak je omezen jeho počet hlasů v shromáždění klubů). Nicméně po retrospektivním usnesení parlamentu byl SH nucen doplatit zbytek do 10%.
 • B.Robenek, T.Jedlička, I. Budská (kancelář) hospitalizováni, D. Mališ nemocný => z kraje roku nic nefungovalo
 • S SÚZ se podařilo vyjednat benefit pro aktivní lidi (předseda, 10 zástupcu bloků, 3 ckz, 9 centrála + další aktivní) - sleva na singl ubytování -> cena za běžné lůžko (Řeší Tomáš Jedlička - 16399)
 • Do CS dorazil druhý Nexus a ASA (pro VPN),
 • 11. ročník Installfestu (z SH přednášeli B. Robenek, A. Hořčica a O. Caletka, workshopy měli P. Hodač a T. Srna)
 • SUZ má tendence zdražit kolejné, naplnit volné kapacity veřejností (různými pochybnými existencemi) a zrušit slevněné prázdninové ubytování -> Řeší se na úrovni SU
 • CryptoFest
 • 2. ročník RetroFestu
 • Proběhla SHOW, která měla nevídaně velkou účast (nejspíš vlivem dobrého počasí)
 • Klub slavil 15 leté výročí, oslava byla spojena se závěrečnou párty blokových her letního semestru
 • Klub pořádal "Archivní párty" pro naše alumni, zůčastnilo se cca 45 archivních členů
 • Během prázdin proběhlo "Léto s klubem Silicon Hill", kdy aktivní členově pracovali na úkolech klubu, současně také proběhl sprint.
 • Centrální serverovna během léta rprošla rekonstrukcí (nová kabeláž, elektřina, klimatizace)
 • Akce prvák proběhla podobně jako během roku 2012 a slavila obdobný úspěch, během podzimu se přihlásilo k činnosti v klubu podstatné množství členů
 • Byl zapojen druhý Nexus a optické patch kabely byly přepojeny, tak aby byl SH redundantní vůči vypadku Nexusu.
 • Proběhla další vlna výměny patrových switchů (30ks)
 • Byla nasazena kompletní IPv6 Security (obdobná IPv4)
 • Vznikla dokumentace ke konfiguraci SH sítě, stejně tak byly "vyčištěny" core prvky
 • Bylo zprovozněno sekundární připojení k internetu
 • Proběhla rekonstrukce a vybavení HR místnosti (zasedačka vedle kanceláře)
 • SH Čtečkový systém byl přepracován do produkční verze a nasazen do provozu (Založen na BeagleBone Black a ISu)
 • Halloweenská party na hvězdě opět slavila veliký úspěch i návštěvnost (i bez podpory Fernet Zetko)
 • IS se rozšířil o OAuth, Kontrolu konfigurace switchů, WoL, Čtečkový systém, Podpora pro IPv6, EN verze, REST API, SW Upgrade serverů, Synchronizace s MS Active Directory, Podpora pro VPN
 • SH WiFi byla rozšířena do SÚZ Jídelny a Restaurace
 • Proběhlo testovaní WiFi vendorů pro další rozvoj WiFi (Aruba, Cisco, Ruckus)
 • Byl vytvořen nový volební systém (napojený na IS pomocí OAuth)
 • Byly sloučeny mailbox servery -> mbox
 • SÚZ zrealizoval novou dlažbu v Grillcentru a opravy chodníků
 • Proběhly další dva úspěšné semestry SUTu
 • Síťová sekce v zimním semestru organizovala kurzy týkající se základu sítí

[editovat] 2014

 • Předsedou klubu byl zvolen Jakub Brož
 • Pokračování 2. kola testování Wi-Fi
 • 12. ročník Installfestu, 2 tracky (z SH přednášeli B. Robenek, A. Hořčica a O. Caletka, P. Hodač a P. Gregor)
 • Aplikace pro Android - Silicon Hill
 • Další ročník SHOW, přes 80 vytočených sudů piva
 • IS a celá SH síť je připravená pro nasazení 802.1x, testováno na B11 a B2 > OS Windows problémy, celoplošné nasazení odloženo
 • IS podporuje dynamic vlan assignment na Wi-Fi, je možné v ISu naklikat připojení přes Ha-vel i na Wi-Fi
 • Realizován záložní DNS server na VPS u Active24
 • Pro aktivní spuštěna storage.sh.cvut.cz - owncloud, zatím v testovacím režimu
 • Nový housing na bloku 3, rekonstrukce původního na bloku 4
 • Oprava loga na buzeráku
 • Byl vypracován projekt zastřešení GC (K. Náhunková, Matej Beňo)
 • Aplikace pro iOS - Silicon Hill
 • Nábor nováčků byl letos úspešný, momentálně cca 200 aktivních lidí a číslo roste (grilování pro nově nabrané lidi z infoschůzek a vedoucí sekci s cílem seznámení se a rozřazení nováčků)
 • Síťové čtvrtky - přednášky, workshopy, podobné SUTu, ale i zaměřeno na nováčky v síti, kteří se chtějí aktivně zapojit
 • Centrální správa serverů, rozšíření dohledu nad servery
 • 2 semestry SUTu, vše online, přednášel např. Adam Golecký - tech. ředitel NIXu
 • Navázána spolupráce s firmou Solarix | Intelek - síť. potřeby
 • Vyškolili se další 2 trenéři, kteří jsou členům fitcentra zdarma k dispozici
 • Ukončení testování Wi-Fi za účelem výběrového řízení, vybrala se Aruba a zrealizoval se nákup pro blok 9
 • NářadíSH dovybaveno o stavební nářadí (vrtačky, detektor, laser, ...)
 • Zálohování na CESNET
 • Ve všech blokových posilovnách se opravily potahy laviček
 • V obou semestrech proběhly blokové hry (vítězové: LS - blok 5, ZS - blok 3)
 • Po dvou letech proběhla revize fitcentra a blokových posiloven
 • Další upgrade metalické sítě, na 1. patrech se vyměnilo Cisco 2950 za 2960X
 • 1. rozsvícení vánočního SHtromku

[editovat] 2015

 • od 1. ledna příprava na rekonstrukci Strahova, SH organizoval komunikaci se studenty, rešil všechny problémy a dohlížel na plnění plánů a slibů, bohužel toho bylo více než dost a tak některé klubové veči šly stranou
 • paní Budská je neustále nemocná, předseda si to vybral hned po ní na cca měsíc a půl
 • se SUZem domluven nákup nových vysavačů KÄRCHER MV5 Premium, dodáno na všechny bloky
 • 13. ročník Installfestu, 3 tracky, vše na jednom místě v ŠC, 4K stream a záznam
 • koncem dubna dokončeno nasazení WiFi na bloku 9, zatím úspěch a zdá se, že vše funguje jak má, budou probíhat testy (po dohodě se SUZem jsou pokoje s AP vyřazeny z ubytovací kapacity na hostel a nově ubytovaní dostanou ještě předávací protokol na AP)
 • začátkem května provedena likvidace starého majetku
 • počítače v ŠC předělány na dualboot + PXE - W8.1, Ubuntu, Gentto; nainstalovány programy pro vývoj a výuku - AutoDesk, AutoCad, Maya, Visual Studio, MS Office...
 • 1. ročník konference Otevřená wokna
 • další ročník CryptoFestu - 2 tracky + velke ohlasy s poptavkou po dalsim rocniku
 • 3. ročník RetroFestu
 • dokončena výměna blokových switchů - gigabit již na všech pokojích kromě suterénu
 • na bloku 10 zřízen sanitační kout pro údržbu píp
 • WiFi otestována na bloku 9 a zvolena jako konečné řešení, nasazeno na další 3 bloky (4, 5, 10)
 • nové ventilátory do velkého fitka od SUZu
 • získaní povolení od magistrátu na vyjímku ze stavební uzávěry pro zastřešení girlovacího centra
 • finální otevření SHerny
 • započata stavba velké 4 kohoutové pípy
 • rekonstrukce zasedačky na bloku 7
 • obnoven provoz zrcadla http://ftp.sh.cvut.cz/

[editovat] 2016

neserazeno podle casu

 • upravy v serverovne B4 (kabelaz, novy stojan, druha klimatizacni jednotka)
 • upravy v serverovne B3 (kabelaz, nova police, sit)
 • nova UPS v CS
 • sprint a vikendovky Admins
 • dar 30 U serveru od A24
 • pokryti B2, B3, B6 a B7 WiFi
 • testovani venkovni wifi (SHOW)
 • nova FWSM karta
 • prvni vikendovka PR
 • prepracovani grafickeho manualu SH
 • priprava fotobanky
 • premisteni PR skladu na B7
 • obnova loga na "Buzeráku"
 • Android akademie
 • revize fitcentra a blokovych posiloven
 • dohoda s trenerskou skolou Olympia
 • obnova povrchu lavic ve fitcentru
 • drobne upravy v rozlozeni fitcentra
 • doplneni poctu a uprava rozmisteni kamer ve fitcentru
 • Akce Prvak 2016
 • Helloween 2016
 • Vanocni vecirek 2016
 • SHOW 2016
 • Rozvoj 4K videotechniky - kompletni produkcni retezec
 • technicke a personalni zajisteni nekolikadilne talkshow
 • fotokomora rozsirena o techniku bromolejotisk
 • usporadana JamSession
 • odhlucnena hudebna na B9
 • ziskana EU dotace na projekt Vcely na Strahove
 • nova 3D tiskarna

[editovat] 2017

 • Předsedou klubu byl zvolen Václav Pužman
 • Nákup nové Cardiozóny, jednoručních činek, odhzových kotoučů, olympijských os s nosností až 680 kg pro fitcentrum Silicon Gym
 • 15. ročník InstallFestu - https://installfest.cz/if17/
 • Velká havárie ve fitcentru Silicon Gym - vytopení poloviny fitcentra
 • V letním semestru poprvé probíhala Akademie projektu AVC
 • V letním semestru projekt MacGyver uspořádal cyklus přednášek Bastlířské středy
 • Dny otevřených dveří v Silicon Gymu
 • Blokové hry na téma Opuštěný ostrov a Válka
 • 1. ročník festivalu Virtual Reality SH
 • 9. ročník SHOW
 • Nová forma soutěže Silicon Hill Strongest Man 2017
 • Rosengart Foosball Tournament projektu Fotbálek
 • Realizace nové odhazové sportovní podlahy a vzpěračské platformy ve fitcentru Silicon Gym
 • Strahov OpenAir
 • Akce prvák
 • Navázání spolupráce s Botyoblečení.cz (WORKOUT.EU) - fitcentrum Silicon Gym
 • Meet and Code
 • Halloween párty s DJ Wichem
 • V zimním semestru cyklus přednášek SUT
 • Den otevřených dveří projektu SHerna
 • Jam Session projektu Hudebny
 • MikuláSH
 • Zahájení dokončovacích prací rekonstrukce Masérny a Solária ve fitcentru Silicon Gym
 • Rozsvícení vánočního SHtromečku
 • Vánoční večírek

[editovat] 2018

 • 12. 1. Propagace aktivit klubu na Dnu otevřených dveří FSv
 • 17. 1. Preventivní dezinsekce proti štěnicím na B5
 • 18. 1. Turnaj v NHL 17 organizovaný projektem SHerna
 • 20. 1. Bowlingový turnaj SÚZ a SU
 • 25. 1. Stánek na Dnu otevřených dveří FIT
 • 26. 1. Stánek na Dnu otevřených dveří FEL
 • 29. 1. Preventivní dezinsekce proti štěnicím na B7
 • 30. 1. Den otevřených dveří v AVC.SH
 • únor – Po 3 letech dořešen problém s chybějícími sudy od pivovarů Lobkowitz
 • únor – Znovu otevřena masérna v Silicon Gym
 • únor – Zahájení kurzu tanečních a akademií
 • 9. 2. Nové stoly a židle v klubovně na B7
 • 14. 2. Kurz pro začátečníky organizovaný projektem Taneční na Strahově byl zaplněn během první minuty
 • 15. 2. Koleje Strahov v Hospodářských novinách
 • 15. 2. Na zasedání představentsva Iveta Terezie Pelikánová (22012) jmenována zasloužilou členkou
 • 16. 2. X LAN Party organizovaná projektem SHerna
 • 23. 2. Konference pro aktivní
 • 26. 2. Preventivní dezinsekce proti štěnicím na B3
 • 27. 2. Silicon Hill v Hospodářských novinách
 • 28. 2. Den otevřených dveří v Silicon Gym
 • zari Stěhování Centrální serverovny [1]
 • listopad/prosinec Volby členů představenstva SH [2]

[editovat] 2019

 • 8.2. Předsedou klubu byl zvolen Jakub Rubáš
 • 11.8. Obnova loga na buzeráku
 • 16.9. Rozšíření Modellandu na B4
Jmenné prostory

Varianty
Akce