240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Hudebny SH

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Seznam spolupracovníků)
Řádka 54: Řádka 54:
  
 
Roman Piekník - koordinátor projektu
 
Roman Piekník - koordinátor projektu
 +
 +
[[Category: Projekty]]

Verze z 19. 3. 2012, 22:50

Obsah

Popis projektu

Projekt Hudebny SH vznikl v roce 2005. V té době byla na SH jediná "kvalitní" hudebna na bloku 3, která byla plnně obsazena a mnozí lidé neměli možnost se do ní vůbec dostat. Proto byla hledána možnost, jak uspokojit vysokou poptávku po hudebním vyžití studentů techniky. V první fázi bylo potřeba najít vhodné prostory pro provoz hudeben. Vybrány byly sklepní místnosti bloků 9 a 10, které do té doby sloužily jako sklad (blok 10) nebo "nekvalitní" hudebna (blok 9). Tyto místnosti byly zrekonstruovány a odhlučněny z fin. prostředků rektorátu v rámci projektu posiloven SH. Pro nákup vybavení do nově postavených hudeben byl použit tehdy 4Kč fond všech SH bloků a také další peníze rektorátu ČVUT. Na podzim roku 2005 byla uvedena do provozu webová stránka s rezervačním systémem a hudebny byly plně uvedeny do provozu.

Tento projekt vzniká jako podpora provozu hudeben, kdy je zapotřebí nejen zlepšovat kvalitu současných služeb, ale také ji zachovávat na stávající úrovni.

Časový plán

Projekt Hudebny SH není do budoucnosti nijak časově omezen. Provoz hudeben je plánován vždy na jeden semestr. Každý semestr probíhá rezervace studentů, kteří chtějí hudebny využívat. Každý semestr jsou také plánovány nákupy. Opravy se řeší během semestru podle aktuální potřeby.

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu je rozdělen do třech stupňů. První stupeň je dovybavení hudebny bloku 3, kde stále chybí zpěvový aparát. Druhy stupeň je zlepšování kvality poskytovaných služeb. Třetí stupeň je marketingová a provozní fáze, a čtvrý stupeň je "operační fáze", kdy jsou potřeba fin. prostředky pro provoz hudeben.

1. stupeň - dovybavení hudebny bloku 3

nákup reprobeden ...ca 12.000.-

nákup powermixu ...ca 10.000.-

Čerpání fin. prostředků pro realizaci tohoto stupně se předpokládá v LS 2006/2007. DOKONČENO!

2. stupeň - zlepšování služeb

nákup web kamer ...ca 20.000.- ... DOKONČENO!

nákup odvětrávací techniky (bloky 9+10) ...ca 30.000 ... Předpokládá se nákup ventilátorů v ZS 2008/2009.

Čerpání fin. prostředků pro realizaci tohoto stupně se předpokládá na ZS 2006/2007 (web kamery) a ZS 2008/2009 (odvětrávací systém)

3. stupeň - Rozběhnutí čteček, webu a zpoplatnění hudeben

Tisk propagačních materiálů ... 5000 Kč

Předpokládá se realizace v ZS 2008/2009

4. stupeň - operační fáze

opravy, údržba, provoz ... 20.000.- / semestr

Čerpání fin. prostředků pro tento stupeň se předpokládá každý semestr. Případně přebytečné finance budou použity pro zkvalitnění služeb.


5. stupeň - rozšiřování služeb

nákup techniky pro pořádání menších koncertů (světelné efekty, kouřotvory atp.) ... v současné době se jedná pouze o návrh a vizi. Je potřeba ji doladit a dobře promyslet.

Koordinátor projektu

Roman Piekník (edby)

Seznam spolupracovníků

bc. Tomáš Kačur - správce hudebny blok 10, 10/338

Jiří Petrovský - správce hudebny blok 9, 9/441

Roman Piekník - koordinátor projektu

Jmenné prostory

Varianty
Akce