240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

FAQ/Placení příspěvků

Z old-wiki.siliconhill.cz
< FAQ(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Přesměrování na CLEN:Clenstvi v klubu:Registrace)
 
Řádka 1: Řádka 1:
__notoc__
+
#REDIRECT [[CLEN:Clenstvi_v_klubu:Registrace]]
===Jakým způsobem mám platit členské příspěvky?===
+
 
+
* '''''POMŮCKA''' [http://clenstvi.sh.cvut.cz generator-clenstvi]''
+
* '''''Doplatky členství'''
+
 
+
Výše členského příspěvku je stanovena níže uvedenou tabulkou. Tuto částku je nutné uhrazovat přesně v této výši - nebude již tolerováno provedení plateb několika členských příspěvku v rámci jedné úhrady.
+
* ČÍSLO ÚČTU je '''99914020 / 5500''' (Raiffeisenbank), žádné předčíslí
+
 
+
{| cellspacing="2" cellpadding="4" align="center"
+
! Typ členství
+
! Výhody
+
! Výše příspěvku
+
|-
+
| Základní členství (1)
+
| konto na serveru, vstup do zájmových místností a malé posilovny
+
| 200,-
+
|-
+
| IT členství (1+2)
+
| síťové služby (včetně výhod Základního členství)
+
| 800,-
+
|-
+
| Sportovní členství (1+4)
+
| velká posilovna (včetně výhod Základního členství)
+
| 1000,-
+
|-
+
| Plné členství (1+2+4)
+
| síťové služby, velká posilovna a výhody Základního členství
+
| 1600,-
+
|}
+
 
+
* '''SPECIFICKÝ''' symbol se '''vyplňuje''' následovně (jde o tzv. logický součet čísel 1, 2 a 4):
+
Základní členství (součet = 1), Sportovní členství (součet = 5), '''IT členství (součet = 3)''' a Plné členství (součet = 7).
+
 
+
* '''VARIABILNÍ''' symbol je '''UID''' člena. Noví uživatelé jej dostanou při registraci u správce bloku - viz [#vznik vznikání uživatelů]. Stávající uživatelé mohou své UID zjistit ze svého počítače na [http://dusps.sh.cvut.cz/personal/ Osobní stránce] nebo, pokud nesedí pravě u svého strahovského počítače, pomocí [http://dusps.sh.cvut.cz/findit.php DUSPS Find-IT] (doporučuje se hledat např. podle jména počítače). [#zkratky-dusps Vysvětlení pojmu DUSPS].
+
 
+
* '''KONSTANTNÍ''' symbol pro internetové a GSM bankovnictví je '''0558'''. Pro jiné druhy plateb jsou jiné konstatní symboly, existuje pro ně číselník, v bance vám poradí.
+
* Text platby nevyplňujte. Pokud trváte na tom, aby tam něco bylo, napište tam své jméno nebo text "Členský příspěvek". Není vhodné psát tam něco jako "poplatek za síť" - uvědomte si, že neplatíte za síť, ale za členství v klubu.
+
* Možné způsoby úhrady:
+
** bezhotovostním převodem pomoci mobilního telefonu nebo internetu
+
** bezhotovostním převodem na účet
+
** složením hotovosti na pobočce České Pojišťovny (Pojištovna není Spořitelna, nezaměňovat)
+
** složením hotovosti na pobočce eBanky (Václavské náměstí, Anděl)
+
** složením hotovosti na pokladně jakékoli jiné banky (tomuto způsobu se vyhýbejte - zbytečné poplatky za mezibankovní převod).
+
** Použití poštovních poukázek je přípustné.
+
* Platbu lze uskutečnit '''pouze v CZK''', jiná měna nebude akceptována.
+
* Již není nutné ukazovat doklad o zaplacení, váš záznam v DUSPS se automaticky obnoví podle výpisu z účtu, který banka zasílá elektronickou cestou.
+
* Je ale nutné '''podepsat souhlas s pravidly''' používání sítě a souhlas s uložením osobních dat. V úředních hodinách jej můžete podepsat u správce. Podpisové archy budou k dispozici při registracích uživatelů u jednotlivých správců bloků. Tento podpis platí 10 let, stačí jej podepsat pouze jednou při registraci.
+
* Každý člen se seznámí s pravidly a stanovami klubu SH. Podpisem stvrdí jejich akceptování a projeví svoji vůli stát se členem klubu.
+
 
+
 
+
===Doplatky členství?===
+
 
+
''TO DO''
+
 
+
 
+
===Do kdy musím zaplatit členský příspěvek?===
+
Členský příspěvek se platí jednou za pololetí. Časová rozpětí pro účely placení jsou definována takto:
+
* první pololetí trvá od 1.1. do 30.6. a na první pololetí lze platit od 1.1. do '''28.2.''' Konta z předchozího pololetí zůstávají v platnosti až do '''28.2.'''
+
* druhé pololetí trvá od 1.7. do 31.12. a na druhé pololetí lze platit od 1.7. do '''30.9.''' Konta z předchozího pololetí zůstávají v platnosti až do '''30.9.'''
+
* první pololetí odpovidá letnímu semestru, druhé pololetí zimnímu.
+
* časová rozpětí, tak jak jsou definována v tomto odstavci, se nebudou dalších pár let měnit, takže se na ně můžete spolehnout i přístí semestr.
+
 
+
===Chci se připojit v půlce semestru, stačí, když zaplatím polovinu členského příspěvku?===
+
Bohužel to není možné. Problém je v právním postavení Studentské Unie - členský příspěvek je možné vybírat pouze v plné výši.
+
 
+
===Proč není možné platit po menších časových obdobích? (Například 400Kč každých čtvrt roku)?===
+
Důvodů je několik. Hlavní je ten, že je administrativně velice složité poplatky vybírat a přinutit adminy, aby to dělali 4x do roka je téměř nemožné. Navíc poplatky se vybírají po dobu 2 měsíců, takže by vlastně 2 krát 2 měsíce vybírali a 2 měsíce se fungovalo. Všichni admini pracují dobrovolně a proto minimalizují veškeré administrativní operace.
+
 
+
===Je možné zaplatit příspěvky "dopředu"? (Například 1600Kč na rok)===
+
Není. Přineslo by to mnoho administrativních problémů, zejména s daňovým úřadem.
+
 
+
===Je možné abych byl osvobozen od placení příspěvků?===
+
Ano, o možnosti osvobození od členských příspěvků rozhoduje předseda klubu [mailto:admin@sh.cvut.cz admin@sh.cvut.cz]. Nárok na osvobození od příspěvků mají především lidé, kteří konají činnost prospěšnou pro klub. (Pořádají zajímavé akce ve prospěch klubu, podílejí se na bezproblémovém chodu sítě, vytvářejí HW nebo SW projekty, které pak slouží všem členům klubu SH a podobně). Správci bloků a segmentů mají členské příspevky prominuté automaticky.
+
 
+
===Co se stane, když nezaplatím příspěvek včas?===
+
Shoříte v pekle! ... Teď vážně. Další den po skončení lhůty splatnosti se nastaví routery na segmentech tak, že veškerá komunikace od lidí, kteří nemají zaplaceno, je zahazována. Důsledkem je, že takový uživatel se nedostane na žádný počítač mimo svůj segment, tedy ani na internet. Dokud nebude platba v našem systému potvrzená, nebude uživateli internet zprovozněn a ani váš admin s tím nemůže nic udělat.
+
 
+
===Chtěl bych si připojit více počítačů na své jméno. Je to možné?===
+
Je to možné, ale jen jako odměna za práci pro klub SH. Rozhoduje o tom admin bloku.
+
 
+
===Je možné získat jen konto na serveru bez počítače?===
+
Ano, stačí k tomu základní členství v klubu. Viz [#placeni členské příspěvky].
+
 
+
 
+
[[Category:Návody]]
+

Aktuální verze z 6. 5. 2012, 17:06

  1. REDIRECT CLEN:Clenstvi_v_klubu:Registrace
Jmenné prostory

Varianty
Akce