240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

DR

Z old-wiki.siliconhill.cz
Verze z 14. 1. 2018, 15:30; Fosfor (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Dozorčí rada klubu Silicon Hill (funkční období 1.1.2012 až 31.12.2014)

Dozorčí rada vznikla na základě interního předpisu dne !DOPLNIT! Jejím posláním je zejména dohlížet na fungování klubu a reagovat na podněty ke kontrole zaslané členy klubu Silicon Hill.

Dozorčí rada klubu Silicon Hill (interní předpis)

Dozorčí radu můžete kontaktovat na adrese dr@sh.cvut.cz.


Současní členové Dozorčí rady

Michal Štusák
Jan Recina
Vít Kuchař

1. schůze DR SH 3.ledna 2012

Přítomni: Štusák, Recina, Kuchař,

Hosté: Jiří Knotek

1) Usnášeníschopnost DR.

2) Volba předsedy DR.

3) Stanovy SU ČVUT a klubu SH.

4) Přístup do konference DR@lists

5) Interní předpis SU - Výroční zprávy a hlášení stavu klubu

6) Rozpočtový řád

7) Kontrola kanceláře SH, účetních dokladů SH, financí SH...

8) Kontrola projektů/aktivit

9) Kontrola inventarizace

10) Automatické zařazení bodu na jednání představenstva

11) Další schůze DR.

Dozorčí rada klubu Silicon Hill (funkční období 1.1.2010 až 31.12.2012)

Dozorčí rada vznikla na základě interního předpisu dne ..... Jejím posláním je zejména dohlížet na fungování klubu a reagovat na podněty ke kontrole zaslané členy klubu Silicon Hill.

Dozorčí rada klubu Silicon Hill (interní předpis)

Dozorčí radu můžete kontaktovat na adrese dr@sh.cvut.cz.


Současní členové Dozorčí rady

Pavel Mlýnek - předseda
Zdeněk Bandík
Martin Červenka
Veronika Slivoňová
Ondřej Szönyi

DR002_2010.pdf

Vyjádření se ke stížnosti Zbyňka Čecha DR002_2010.pdf

Vyjádření se ke stížnosti Tomaše Metelky Vyjadreni_metelka.pdf

2. schůze DR SH 4. dubna 2010

Přítomni: Mlýnek, Bandík, Slivoňová,

Omluveni: Červenka

Hosté: Andr

1) Schválení vyjádření ke stížnosti Zbyňka Čecha - jednomyslně schváleno

1. schůze DR SH 1. března 2010

Přítomni: Mlýnek, Červenka, Slivoňová, Szönyi

Omluveni: Bandík

1) Volba předsedy DR SH - jednomyslně byl zvolen Pavel Mlýnek

2) Schválení vyjádření ke stížnosti Tomaše Metelky - jednomyslně schváleno

3) Zpráva za druhé pololetí roku 2009 - bude vypracována

Dozorčí rada klubu Silicon Hill (funkční období 3.6.2009 až 31.12.2009)

Členové Dozorčí rady ve funkčním období 3.6.2009 až 31.12.2009

Pavel Mlýnek - předseda
Zdeněk Bandík
Martin Červenka
Dezider Meško
Ondřej Szönyi

Žádost o stanovisko - Čižinský Tomáš Vyjadreni_cizinsky.pdf

Šetření spolupráce s externím subjektem Setreni_ronnie.pdf

Vyjádření se ke stížnosti Pavly Slezákové Vyjadreni_slezakova.pdf

Vyjádření se ke stížnosti Zbyňka Čecha Vyjadreni_cech.pdf

Podněty (funkční období do března 2009)

1.) prošetření nákupů počítačů Apple zprostředkované R.Šalomonem

2.) žádost o volbě předsedy, zda hlasování musí být tajné nebo veřejné dle Jednací řád klubu Silicon Hill Článek 3 bod 7.

3.) šetření projektu Fitcentrum

Zjištěn

1.) Závěrečná hodnotící zpráva z šetření projektu Fitcentrum dozorčí radou klubu Silicon Hill (příloha č. 7)

Jmenné prostory

Varianty
Akce