240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

CLEN:Clenstvi v klubu:Registrace

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Jak se stanu členem klubu SH?

Zajděte v úředních hodinách svým adminem (každý blok má svého admina) nebo jeho zástupcem a řekněte mu, ať vás zaregistruje do sítě. Přitom vám řekne vaše identifikační číslo - UID. To pak použijete, až budete platit členský příspěvek. Přitom podepíšete, že chcete být členem klubu, že budete dodržovat pravidla Studentské počítačové sítě a stanovy klubu Silicon Hill a že souhlasíte s uložením vašich osobních dat v naší databázi. O tom, jak přihlásit do sítě svůj počítač, se píše jinde a je potřeba sem hodit link, čiže TODO.

Jak probíhá platba?

Výše členského příspěvku je stanovena níže uvedenou tabulkou. Tuto částku je nutné uhrazovat přesně v této výši - nebude již tolerováno provedení plateb několika členských příspěvku v rámci jedné úhrady.

 • ČÍSLO ÚČTU je 99914020 / 5500 (Raiffeisenbank), žádné předčíslí
Typ členství Výhody Výše příspěvku
Základní členství (1) konto na serveru, vstup do zájmových místností a malé posilovny 200,-
IT členství (1+2) síťové služby (včetně výhod Základního členství) 800,-
Sportovní členství (1+4) velká posilovna (včetně výhod Základního členství) 1000,-
Plné členství (1+2+4) síťové služby, velká posilovna a výhody Základního členství 1600,-
 • POZOR!!!: Pro přístup do malé i velké posilovny je nutno být studentem ČVUT a mít platný studentský průkaz (ISIC vydaný na ČVUT, studenský nebo zaměstnanecký průkaz ČVUT). Studenti ostatních škol nemají z technických důvodů možnost vstupu.
 • SPECIFICKÝ symbol se vyplňuje následovně (jde o tzv. logický součet čísel 1, 2 a 4):

Základní členství (součet = 1), Sportovní členství (součet = 5), IT členství (součet = 3) a Plné členství (součet = 7).

 • VARIABILNÍ symbol je UID člena. Noví uživatelé jej dostanou při registraci u správce bloku - viz [#vznik vznikání uživatelů]. Stávající uživatelé mohou své UID zjistit ze svého počítače na Osobní stránce nebo, pokud nesedí pravě u svého strahovského počítače, pomocí DUSPS Find-IT (doporučuje se hledat např. podle jména počítače). [#zkratky-dusps Vysvětlení pojmu DUSPS].
 • KONSTANTNÍ symbol pro internetové a GSM bankovnictví je 0558. Pro jiné druhy plateb jsou jiné konstatní symboly, existuje pro ně číselník, v bance vám poradí.
 • Text platby nevyplňujte. Pokud trváte na tom, aby tam něco bylo, napište tam své jméno nebo text "Členský příspěvek". Není vhodné psát tam něco jako "poplatek za síť" - uvědomte si, že neplatíte za síť, ale za členství v klubu.
 • Možné způsoby úhrady:
  • bezhotovostním převodem pomoci mobilního telefonu nebo internetu
  • bezhotovostním převodem na účet
  • složením hotovosti na pobočce České Pojišťovny (Pojištovna není Spořitelna, nezaměňovat)
  • složením hotovosti na pobočce eBanky (Václavské náměstí, Anděl)
  • složením hotovosti na pokladně jakékoli jiné banky (tomuto způsobu se vyhýbejte - zbytečné poplatky za mezibankovní převod).
  • Použití poštovních poukázek je přípustné.
 • Platbu lze uskutečnit pouze v CZK, jiná měna nebude akceptována.
 • Již není nutné ukazovat doklad o zaplacení, váš záznam v DUSPS se automaticky obnoví podle výpisu z účtu, který banka zasílá elektronickou cestou.
 • Je ale nutné podepsat souhlas s pravidly používání sítě a souhlas s uložením osobních dat. V úředních hodinách jej můžete podepsat u správce. Podpisové archy budou k dispozici při registracích uživatelů u jednotlivých správců bloků. Tento podpis platí 10 let, stačí jej podepsat pouze jednou při registraci.
 • Každý člen se seznámí s pravidly a stanovami klubu SH. Podpisem stvrdí jejich akceptování a projeví svoji vůli stát se členem klubu.
Jmenné prostory

Varianty
Akce