240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

BLOKOVE HRY:ZS 2018

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

V zimním semestru 2018 si bloky mezi sebou zasoutěží v Blokových hrách s tématem RETROHRY.

Aktuální výsledky jsou k dispozici na >>> výsledkové listině.
Máš nějaké dotazy, připomínky či návrhy, napiš na e-mail blokovehry@lists.sh.cvut.cz.
Chceš vědět vše jako první? Tak sleduj Blokové hry na Facebooku.

Obsah

Hra č. 1: Pac-Man

Kdy: 6. 11. 2018
Kde: Buzerák

Tým každého bloku se rozdělí na Pac-Many a duchy. Každý šestý člověk z týmu bude duch. Pokud má tým méně jak šest lidí jeden z týmu bude duch. Pokud je v týmu pouze jeden člověk bude mít roli Pac-Mana.

Pac-Mani: Pac-Mmani sbírají balónky a panáky alkoholu připevněné k balónkům. Balónky budou rozprostřeny po ploše buzeráku. Každý balónek, který najdou, musí nejprve donést k organizátorům. Balonek musí být přinesen nafouknutý. Až po odevzdání balónku, smí Pac-Man jít pro další balónek. Pac-Mani si nesmí předávat balonky ani panáky mezi sebou.

Duchové: Úkolem ducha je chytat Pac-Many. Pokud duch chytne Pac-Mana mohou nastat dvě situace:

1) Pokud Pac-Man nemá u sebe žádný panák, musí odevzdat svůj balónek duchovi. Duch následně odevzdá balónek některému Pac-Manovi ze svého týmu, poté může duch pokračovat v chytání dalších Pac-Mmanů. Duchovi nesmí být sebrán balonek. Duch sám nesmí odevzdat balónek organizátorům.

2) Pac-Man nalezl a má u sebe panák. Pac-Man tedy vypije před duchem panák a díky tomu může strhnout duchovi jeho označení (Duch se nesmí bránit). Duch nemůže následně chytat jiné Pac-Many a musí si vyzvednout opět nové označení u organizátorů (stanoviště Respawn - rozdílné stanoviště od stanoviště kde se odevzdávají balónky). Pac-Man, který se zachránil vypitím panáku, si ponechává balónek a pokračuje ve hře.

Označení duchů: Duch je označen dvěma prvky. Jeden z prvků označuje aktivního ducha, který může chytat Pac-Many a brát balonky. Tento prvek bude duchovy sebrán pokud narazí na Pac-Mana, který před ním vypije panák viz výše. Duch si následně musí tento prvek opět vyzvednout. Druhý prvek označuje ducha jako takového, aby se odlišil od Pac-Manů. Druhý prvek nesmí být duchovi odebrán.

Okolo organizátorů v místě odevzdávání balónků bude vyznačené SafeZona, do které duchové nesmějí vstoupit. Pac-Man nesmí přijmout balonek pokud je v SafeZone. Pac-Mani i duchové budou mít číslo svého bloku na obličeji. Pac-Mani i duchové se budou pohybovat chůzí a to tak, že budou dávat nohu před nohu a patu ke špičce druhé nohy. Pokud se Pac-Man či duch budou pohybovat jiným způsobem, bude penalizován odečtením 10 bodů. Minimální počet bodů je 0.

Bodování: Tým s největším počtem sesbíraných balónků obdrží 20 bodů. Ostatním týmům se body přepočítají podle následujícího koeficientu: (jejich počet balónků)*20/(počet balónků vítězného týmu). Výsledky jsou zaokrouhleny směrem nahoru.

Hra č. 2: RetroHerna

Kdy: 19. 11. 2018
Kde: Školicí centrum

Probíhá komunikace s Retrohernou. Veškeré info co nejdříve doplníme.

Hra č. 3: Super Mario

Kdy: 27. 11. 2018
Kde: Buzerák

Hra č. 4: Snake

Kdy: 4. 12. 2018
Kde: Strahovský bazén

Hra č. 5: Retro Mashup

Kdy: 19. 12. 2018
Kde: Školicí centrum

Bonusovka: Maskot

Kdy: do třetí hry (27. 11. 2018)
Pomůcky: Každý blok si sežene vlastní

Každý blok si vymyslí vlastního maskota. Informuje o svém výběru organizátory blokových her, tím, že jim pošle mail (blokovehry@lists.sh.cvut.cz) nebo bude komunikovat skrze svého koordinátora.
Výběr maskotů bude uveden ZDE na wiki.

• Bloky by neměli mít stejného maskota = kdo dřív oznámí maskota tomu náleží.
• Maskot musí být postava z retro hry (konkrétně se musí jednat o hru, která byla vyrobena před rokem 2000).
• Maximální rozměry maskota jsou 30x30x30 cm.

ODEVZDÁNÍ - maskot bude do třetí blokové hry odevzdán organizátorům na hodnocení.

HODNOCENÍ - hodnotíme kreativitu. Koupení maskoti (plyšáci atd.) jsou tolerováni, ale budou hůře hodnoceni.

VYHLÁŠENÍ - počet získaných bodů za maskota proběhne nejpozději na čtvrté blokové hře. (Pokud všechny bloky odevzdají maskoty dostatečně brzy, před třetí blokovou hrou, může dojít k vyhlášení výsledků i na třetí blokové hře.)

MASKOTI:
Blok 2  :
Blok 3  :
Blok 4  : Tetris kostka
Blok 5  :
Blok 6  :
Blok 7  :
Blok 8  :
Blok 9  : Donkey Kong
Blok 10 :
Blok 11 :

Jmenné prostory

Varianty
Akce